Ziekenhuizen publiceren sterftecijfers

Op zaterdag 1 maart moesten alle ziekenhuizen in Nederland de sterftecijfers bekend maken. Dit is een belangrijke stap in het transparanter maken van de zorg. Alle ziekenhuizen zijn nu verplicht om de gestandaardiseerde sterftecijfers openbaar te maken op de eigen website. Ziekenhuizen moeten aangeven hoeveel mensen gestorven zijn aan bijvoorbeeld diabetes, maagkanker, leukemie of nierfalen. 

Lees verder

Ziekenhuisnota’s beter nagekeken

Zorgverzekeraars gaan de nota’s van ziekenhuizen beter controleren nu bekend is geworden dat het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht onterechte declaraties heeft ingediend. De NZa heeft onderzoek gedaan naar niet correct declaraties waarop zorgverzekeraar CZ heeft gereageerd dat zij meer gaan controleren. 

Lees verder

Onderzoek Transparantie Ziekenhuiskosten in Nieuwsuur

De tarieven van behandelingen in ziekenhuizen verschillen enorm, dat blijkt uit onderzoek van ZorgKiezer.nl dat vanavond gepresenteerd werd bij Nieuwsuur. ZorgKiezer.nl onderzocht de tarieven die zijn afgesproken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen en constateerde fikse verschillen. Zo blijkt dat de dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis drie keer zo duur is als in het andere ziekenhuis. Aangezien consumenten door het hoge eigen risico een steeds groter deel van de zorg zelf betalen, is ZorgKiezer.nl, net als de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, van mening dat deze tarieven openbaar gemaakt zouden moeten worden.

 

Het onderzoek: 16 ziekenhuizen, 4 behandelingen

ZorgKiezer.nl vroeg steekproefsgewijs tariefgegevens op bij 16 verschillende ziekenhuizen in heel Nederland.  Er is gekozen voor vier behandelcombinaties tarieven op te vragen met per behandeling de gecontracteerde tarieven bij de drie grootste zorgverzekeraars (Achmea, VGZ en CZ). De peildatum van de tarieven is augustus 2012.

De gekozen behandeling zijn:
15C406
Consult op de polikliniek bij hoge bloeddruk
15A405 Consult op de polikliniek bij glaucoom
15B671 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
15A775 Operatief plaatsen van een 1- of 2-draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

Geen goed zicht op ziekenhuiskosten

Uitgangspunt van de marktwerking in de ziekenhuiszorg is dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen jaarlijks met elkaar onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de voor hun verzekerden te leveren zorg in het komende jaar. De uitkomsten van dit proces zijn echter niet publiekelijk beschikbaar. Daardoor is er geen goed zicht op de hoogte van ziekenhuiskosten en in het bijzonder de hoogte van gecontracteerde ziekenhuistarieven en kwaliteit. Hierover wordt dan ook (publiekelijk) geen verantwoording afgelegd.

Grote verschillen ziekenhuistarieven

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de gecontracteerde ziekenhuistarieven. Allereerst zijn er verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen voor de zelfde behandeling. Deze verschillen kunnen oplopen tot zo’n 300% tussen het goedkoopste en het duurste ziekenhuis voor de zelfde behandeling. Zo rekent het Ikazia Ziekenhuis voor een consult op de polikliniek bij hoge bloeddruk (DOT 15C406) bij VGZ 101,61 euro waar het AMC Amsterdam bij CZ 302,58 euro vraagt. Een verschil van circa 200 euro.

Daarnaast zijn er verschillen tussen de tarieven die het zelfde ziekenhuis onderhandelt met de verschillende verzekeraars. Deze verschillen zijn over het algemeen genomen niet heel erg groot. Meestal is het zo dat als een ziekenhuis bij een verzekeraar wat duurder is dan andere ziekenhuizen, dit ziekenhuis dat dan bij de andere verzekeraars ook is.

Voorbeeld verschillen bij Controle op hoge bloeddruk

Hieronder de verschillen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars in het tarief voor een controle op de polikliniek bij hoge bloeddruk.

Tariefoverzicht DOT 15C406

 

Verschillen overall DOT15C406

Meer voorbeelden in het volledige onderzoek. Het onderzoek Transparantie Ziekenhuiskosten met daarin de tariefverschillen is hier te downloaden.

Over ZorgKiezer.nl

Onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie zijn de kernwaarden waar ZorgKiezer.nl voor staat. ZorgKiezer.nl helpt consumenten met kiezen door het inzichtelijk maken van moeilijk te doorgronden consumentenmarkten. Onafhankelijk vergelijken is de  ‘core business’ waarbij het belang van de consument altijd voorop staat. Dat doet DGN Groep, waar ZorgKiezer.nl onderdeel van uitmaakt, al sinds de start van het bedrijf in 2000. Eerst creëerden DGN Groep transparantie voor notarissen met DeGoedkoopsteNotaris.nl, daarna vanaf 2005 voor ziekenhuizen en zorgverzekeringen met ZorgKiezer.nl. Ook verbreden DGN Groep zich in de loop van de jaren met tandartsen (zorgkiezer.nl/tandarts) advocaten (AdvocatenOverzicht.nl) hypotheekadvieurs (ProvisieOverzicht.nl), banken (BankenOverzicht.nl), executie veilingen (veilingoverzicht.nl) en binnenkort hypotheken (Hypotheek24).

Onderzoek ZorgKiezer.nl vanavond in Nieuwsuur

Logo NieuwsuurVanavond in Nieuwsuur zal aandacht worden besteed aan het onderzoek van ZorgKiezer.nl naar de verschillen tussen tarieven van ziekenhuizen. ZorgKiezer.nl constateert grote verschillen in deze gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen bij verschillende verzekeraars. Is de consument bewust van deze verschillen en kan hij het überhaupt weten? 

Vanavond rond de uitzending meer informatie.

ZorgKiezer.nl in Telegraaf – Ziekenhuizen gaan failliet

Zorgverzekeraars komen met lage premies voor de zorgverzekering in 2014. Daarnaast worden ook nieuwe budget polissen aangeboden waarbij zorgverzekeraars in beperkte maten contracten hebben afgesloten. Zorginstellingen zoals ziekenhuizen zullen door deze selectieve inkoop gaan omvallen, aldus Peter Ruys namens ZorgKiezer.nl vandaag in de Telegraaf.

ZorgKiezer.nl in Telegraaf,   zorgverzekering 2014

Minder sterftegevallen na kankeroperatie

Er is de afgelopen jaren een daling geweest in het aantal kankerpatiënten dat binnen 30 dagen na een operatie overlijdt. Het integraal kankercentrum laat weten dat het aantal sterftegevallen na operatie gemiddeld een kwart lager was in 2010 en 2012 vergeleken met de periode 2007-2009. 

Lees verder

Openheid ziekenhuizen goed voor kwaliteit zorg

Ziekenhuizen die open zijn over de prestaties, helpt zorginstellingen de kwaliteit van zorg in de gaten te houden. Bestuursvoorzitter Dik van Starkenburg van het Edese ziekenhuis Gelderse Vallei reageert met deze uitspraak op de wens van minister Edith Schippers van Volksgezondheid om ziekenhuizen te dwingen om meer gegevens over de prestaties bekend te maken. 

Lees verder

ZorgKiezer.nl te gast bij BNR: ‘Betalen voor gezondheidswinst’

Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer.nl was te gast bij BNR nieuwradio. Zorgverzekeraars hebben zorg ingekocht bij ziekenhuizen alsof de zorgvraag nog steeds groeit. Ziekenhuizen hebben echter minder geproduceerd en de zorgvraag is minder geworden.

Zorgverzekeraars hebben wellicht honderden miljoenen euro’s teveel betaald en dit geld is tot nog toe niet terugbetaald. Zorgverzekeraars zijn op dit moment nog in onderhandeling met ziekenhuizen. Het werken met een vaste aanneemsom door zorgverzekeraars is wellicht te link, maar betalen per behandeling is ook niet de oplossing. Ruys: “Het liefst zou je betalen voor gezondheidswinst. Dat de patiënt beter wordt, daarvoor word je betaald.”

ZorgKiezer.nl bij BNR

ZorgKiezer.nl in Het Financieele Dagblad: ‘Ziekenhuizen met aanneemsom spekkoper’

Ziekenhuizen produceren steeds minder, maar in de zorgkosten is dit nog nauwelijks terug te zien. Dat komt omdat enkele grote verzekeraars met ziekenhuizen aanneemsommen, gegarandeerde bedragen, hebben afgesproken. ‘Hierdoor zien we de lagere zorgvraag naar alle waarschijnlijkheid niet terug in een lagere zorgpremie’, aldus Peter Ruys van ZorgKiezer.nl in het Financieele Dagblad dinsdag.

ZorgKiezer.nl in FD

 

Klik op de foto voor het hele artikel.

 

 

 

 

Regeling voor dure medicijnen aangepast

dure medicijnenZiekenhuizen kunnen medicijnen voorschrijven die erg duur zijn. Het ziekenhuis wilt deze kosten vergoed krijgen van de zorgverzekeraars, maar om dat te krijgen moeten de medicijnen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op dit moment gelden strenge regels voor de zogenoemde add-ons en de vergoeding hiervan.

Lees verder