Accepteren of afwijzen

Elke zorgverzekeraar biedt dezelfde basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Dat betekent dat je altijd wordt geaccepteerd als je een aanmelding doet voor de basisverzekering 2012. Voor de aanvullende verzekeringen geldt deze plicht niet. Zorgverzekeraars kunnen je dan afwijzen voor een bepaalde zorgverzekering. Lees verder

Tandartstarieven in 2012

In 2012 worden de tandartstarieven vrijgegeven. Dit betekent dat tandartsen zelf hun prijs mogen bepalen voor de behandelingen. Tandartsen hebben nu nog geen tarieven bekend gemaakt. Consumenten weten nu niet welke tandartsverzekering zij moeten afsluiten omdat zij niet weten wat het gaat kosten in het nieuwe jaar.

De zorgverzekeraars weten ook nog niet hoeveel de tandartsen gaan vragen voor behandelingen. Daarom zijn de premies voor de tandartsverzekeringen 2012 een stuk omhoog gegaan om de declaraties van klanten te kunnen verwerken.

Een aantal zorgverzekeraars heeft een maximumtarief vastgesteld voor bepaalde behandelingen van de tandarts. Het kan dus zijn dat een behandeling niet geheel wordt vergoed. Het bedrag dat overblijft komt voor rekening van de klant, zelfs als een zeer uitgebreide tandartsverzekering is afgesloten.

ZorgKiezer.nl in discussie over toekomst zorgverzekering bij BNR

Zaterdagochtend hield BNR Gezond een discussie over de stijging van de betaalbaarheid van de toekomst van de zorgverzekering.
Hioe komt de premie van de zorgverzekering tot stand, waarom stijgen de premies zo hard en wat is de rol van de zoegverzekeraars om de kosten in toom te houden.
Daarover ging Peter Ruys directeur van ZorgKiezer.nl in debat met Uvit-bestuurder Jos Mantje, commercieel directeur Jeroen Kuijlen van CZ.

Verwarring over aanbieder zorgverzekeringen?

Van wie is deze zorgverzekering, ik ken hem niet? Er zijn veel verschillende partijen die zorgverzekeringen aanbieden maar het zijn niet allemaal zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars, gevolmachtigden en tussenpersonen zijn verschillende partijen die de zorgverzekeringen aan consumenten aanbieden. Uit een brief van de Nederlandse zorgautoriteit aan verschillende vergelijkingssites waaronder ZorgKiezer.nl blijkt dat veel mensen het verschil tussen deze partijen vaak niet weten.

Gevolmachtigden mogen namens een zorgverzekeraar producten aanbieden. Een gevolmachtigde kan namens de zorgverzekeraar ook verzekerden accepteren, polissen afsluiten, premies incasseren en schades behandelen. Voor klachten over (de uitvoering) van de zorgverzekering is de gevolmachtigde het aanspreekpunt.

Een tussenpersoon biedt zorgverzekeringen namens een of meerdere zorgverzekeraars aan. Vaak gebeurt dit in de vorm van collectiviteiten. Hierdoor kan de onterechte indruk ontstaan dat de tussenpersoon de zorgverzekeraar is. In de polisvoorwaarden en op het polisblad staat wie de ‘echte’ zorgverzekeraar is. Die is dan ook verantwoordelijk voor de zorg.

Klachten

Consumenten met klachten over de handelwijze van een financiele dienstverlener kunnen die klacht allereerst richten aan de betreffende aanbieder. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunnen zij in veel gevallen terecht bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Ook kunnen consumenten met klachten over de handelwijze van een zorgverzekeraar of volmachthouder die richten aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Klachten over tussenpersonen worden behandeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Zorgverzekeraars strooien massaal met cadeaus

Zorgverzekeraars zijn massaal met cadeaus aan het strooien om klanten voor zich te winnen. Steeds meer zorgverzekeraars gedragen zich als prijsvechters en proberen door middel van lokkertjes hun schaalgrootte te behouden.

Zo geeft Zilveren Kruis klanten 75 euro korting op een aanvullende verzekering. Ohra geeft een maand lang gratis zorgverzekering weg. Bij meerdere zorgverzekeraars worden cadeaubonnen voor kleding, tijdschriften, boeken, of cd’s weggegeven en bij CZ-Direct krijgt de klant elk jaar een pak condooms bij de zorgverzekering.

Volgens Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer.nl, maken cadeaus het verschil omdat de prijs van basispakketten bij de grootste verzekeraars hetzelfde is.

“De verzekeraars zijn bang marktaandeel kwijt te raken”, zegt hij. ”Het zou toch zuur zijn voor een verzekeraar als plots vijftigduizend mensen opstappen.”

Consumenten zijn niet altijd voordeliger uit door een eenmalige korting of een maand lang gratis zorgverzekering. Eerst een zorgverzekering vergelijken is sterk aan te raden. Kijk bij het vergelijken goed naar de persoonlijke situatie en pas de zorgverzekering daarop aan.

Bron: Nu.nl

Verschil premies grootste zorgverzekeraars steeds kleiner

Marktwerking zorgverzekering komt niet op gang

Het verschil tussen zorgpremies van de vier grootste zorgverzekeraar is sinds de introductie van marktwerking in de zorg in 2006 steeds kleiner geworden. Bij deze zorgverzekeraars zijn 90% van de Nederlanders verzekerd. De premies van vier polissen van de twee allergrootsten, Achmea (met Zilveren Kruis en Agis) en Uvit (met Univé en VGZ), zijn in 2012 zelfs exact hetzelfde: €108,25 per maand. Die van nummer drie, CZ is €0,45 goedkoper.

Sinds 2006 is het verschil tussen de hoogste en de laagste premies voor de basisverzekering (natura polis, 220 euro eigen risico) teruggegaan van €6,97 per maand in 2006, naar slechts €1,75 per maand in 2012. Per jaar is dat een verschil van 21 euro op een totale premie van 1.295 euro, het kleinste verschil tot nu toe. Dat blijkt uit onderzoek dat de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl uitvoerde in opdracht van het Financieele Dagblad naar de zorgpremies sinds 2006 tot en met komend jaar.

De introductie van het nieuwe zorgstelsel had moeten leiden tot meer marktwerking. Er is vijf jaar later echter bijna geen verschil meer in prijs, kwaliteit en service tussen de vier grootste zorgverzekeraars. Daarmee lijkt de beoogde marktwerking niet op gang te komen. Uit onderzoek van ZorgKiezer.nl bleek eerder dat de kosten van de zorgverzekering voor de consument sinds 2006 juist met circa 50% zijn gestegen.

De oorzaak van het teruglopende premieverschil kan gezocht worden in het feit dat de toegenomen onzekerheid bij zorgverzekeraars over de (vergoeding en risicoverevening van de) alsmaar stijgende zorguitgaven en de verhoogde solvabiliteitseisen kan leiden tot risicomijdend gedrag. De verzekeraars blijven daardoor mogelijk dicht in de buurt van de door het ministerie van VWS vastgestelde rekenpremies. Daarnaast zijn er door fusies, overnames en integratie van labels minder zelfstandig functionerende zorgverzekeraars.

Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: ‘Echte concurrentie tussen de grootste labels is er eigenlijk niet op individueel niveau. Dat blijkt ook uit de marktaandelen van de vier grootste zorgverzekeraars, die zijn los van fusies en overnames al sinds 2007 vrijwel stabiel. Die concurrentie was er al niet op zorgkwaliteit, niet op service en nu dus ook niet meer op prijs. Het kwaliteitsverschil is er niet omdat zorgverzekeraars nog amper zijn begonnen met het selectief inkopen van zorg en dus allemaal praktisch dezelfde zorg bieden. En in onderzoeken naar klanttevredenheid komen alle zorgverzekeraars er al jaren vergelijkbaar (hoog) uit.

Lees verder

Zorgverzekering doet pijn (De Telegraaf)

Wie nog nooit de behandelkamer van een huisarts of specialist heeft gezien zou denken dat hij zich niet hoeft te bekommeren om zijn zorgverzekering: de basisverzekering voldoet. De zorgverzekeringen zijn uitgekleed. Niet alleen is zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering fors duurder geworden, de dekking van de verzekeringen is flink versoberd. Deze  trend zet de aankomende jaren door. Consumenten moeten meer zorg zelf betalen. De mensen die het echt nodig hebben vissen achter het net, zegt Peter Ruys van ZorgKiezer.nl.

Zaterdag besteedde De Telegraaf uitgebreid aandacht aan het onderzoek trends en ontwikkelingen zorgverzekering 2006 – 2012 ZorgKiezer.nl uitbracht naar aanleiding van het feit dat het nieuwe zorgstelsel vijf jaar geleden geintroduceerd werd.