Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

De premies zijn bekend over:

i

Overschot op buffers zorgverzekeraars in drie jaar tijd verdubbeld

Ondanks alle discussie zijn de buffers van zorgverzekeraars als gevolg van de enorme winsten in de afgelopen drie jaar fors gegroeid. Daarbij is het overschot van de zorgverzekeraars onder de huidige regels verdubbeld van 2,9 miljard naar 6,1 miljard euro. Alleen al in 2014 was er sprake van een stijging met 1,2 miljard euro. En dat is opvallend omdat de discussie over de hoge winsten en het oppotten of teruggeven door de zorgverzekeraars sinds 2012 speelt. De reserves zijn al die tijd alleen maar verder gegroeid. De stijging is met 3 miljard euro precies even hoog als het overschot dat de minister van VWS heeft becijferd op basis van de strengere solvabiliteitseisen (Solvency II) die vanaf volgend jaar gaan gelden. Dit blijkt uit een analyse van de cijfers van de zorgverzekeraars op basis van statistieken van DNB en de jaarverslagen door de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.

 

 

 

Solvabiliteit overschot zorgverzekeraars 2011-2014 NW


Update 24-09-2015 17.00 uur: In de oorspronkelijke analyse van gisteren was sprake van een verdubbeling van het overschot van 4,3 miljard naar 8,5 miljard euro. Dat blijkt na correctie een verdubbeling van 2,9 naar 6,1 miljard. Het overschot is daarmee wat kleiner dan oorspronkelijk gemeld. De kernboodschap is en blijft echter dat de buffers van de zorgverzekeraars in de afgelopen jaren zijn verdubbeld en dat er sprake is van grote onderlinge verschillen. De stijging is 2014 komt uit op 1,2 miljard in plaats van de eerder gemeldde 1,7 miljard euro. Deze correctie was nodig omdat de statistieken van DNB voor wat betreft (in ieder geval) Achmea dubbeltellingen van vermogen (double gearing) bevatten. Deze zorgen ervoor dat de statistieken van DNB een onjuist beeld kunnen geven van de solvabiliteitsontwikkeling per verzekeraar en de verschillen onderling. Daarnaast zijn bij ASR de cijfers van De Amersfoortse ten onrechte meegenomen. Deze aanpassingen leiden ook tot een lagere solvabiliteit per verzekerde bij Achmea en ASR (zie onder). 

Voorafgaand aan publicatie heeft ZorgKiezer.nl DNB om een verklaring gevraagd voor het grote verschil tussen de op basis van DNB cijfers geconstateerde oversolvabiliteit van 8,5 miljard euro (onder Solvency I) en de door het ministerie van VWS genoemde 3 miljard euro (onder Solvency II) maar DNB kon of wilde hier geen inhoudelijke reactie op geven. Er werd doorverwezen naar het ministerie van VWS. Wij wachten nog op een inhoudelijke reactie van DNB op de ‘double gearing’. Hiervan zal op dit blog zodra meer bekend een nadere update volgen.

Update 23-09-2015 16.00 uur: De Nederlandse Bank laat weten dat het verzekeraars toegestaan is om bij de publicatie van de solvabiliteitscijfers dubbeltellingen van vermogen (double gearing) toe te passen, dat wil zeggen dat een deel van het vermogen van een dochter/ zustermaatschappij zowel bij de dochter als de moeder wordt meegerekend. Ook mag een verzekeraar de grondslag in de loop van de jaren aan te passen. De op hun site gepubliceerde statistieken over de wettelijke solvabiliteit geven daardoor geen juist of volledig beeld van de werkelijke solvabiliteit per verzekeraar. DNB kan echter vanwege privacy redenen niet ingaan op de daadwerkelijke ontwikkelingen per zorgverzekeraar. 

Oorspronkelijke tabel (inclusief dubbeltelling vermogen):

Solvabiliteit overschot zorgverzekeraars 2011-2014

 

Lees meer >> “Overschot op buffers zorgverzekeraars in drie jaar tijd verdubbeld”

Steun voor terugkeer ziekenfonds al jaren gelijk

Vandaag presenteerde de SP een onderzoek van Peil.nl / Maurice de Hond waaruit blijkt dat zes op de tien Nederlanders het ziekenfonds terug wil. Dat lijkt een opmerkelijke conclusie, maar is dat niet.
Al op
28 oktober 2008 schreef de Telegraaf over het onderzoek van ZorgKiezer.nl waaruit precies datzelfde bleek.

In de tussentijd zijn de zorgkosten flink gestegen, is het basispakket kleiner geworden en is het aantal mensen met betalingsproblemen rond hun zorgverzekering bijna verdubbeld. Er is dus vanaf de invoering van de nieuwe zorgverzekering een grote groep mensen die het ziekenfonds terug wil. Deze groep is opvallend genoeg al jaren gelijk en is ondanks alles niet groter geworden.


Lees meer >> “Steun voor terugkeer ziekenfonds al jaren gelijk”

Reactie ZorgKiezer.nl op media-aandacht NRC en Volkskrant over onafhankelijkheid vergelijkingssites

Eerlijke informatie en belang consument staat altijd voorop
Vandaag besteden zowel de Volkskrant als NRC Handelsblad aandacht aan de verschillen tussen vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. ZorgKiezer.nl, de grootste onafhankelijke zorgvergelijker, komt als beste uit het onderzoek naar voren. Bij ZorgKiezer.nl staat de goedkoopste zorgverzekering wel altijd bovenaan de zoekresultaten en wij tonen alle verzekeraars. Of er een samenwerking met een verzekeraar is of niet, maakt bij ons niet uit voor de volgorde van de ranglijst. Het doel van onze site is om eerlijke informatie te verschaffen over zorg en zorgverzekeringen, waarbij het belang van de consument altijd voorop staat. En dat is wat je van een vergelijkingssite mag verwachten.2

Geen verwarring maar duidelijkheid
Het is dus extra vervelend dat er bij consumenten nu verwarring is ontstaan over de onafhankelijkheid van vergelijkingssites. Dit wordt natuurlijk versterkt als de grootste vergelijkingssite wordt overgenomen door een verzekeraar. De media-aandacht van vandaag schept echter geen verwarring maar duidelijkheid. Er zijn grote verschillen tussen de werkwijzen van de vergelijkingssites en het is hoog tijd dat die inzichtelijk worden voor de consument.

ZorgKiezer.nl komt als goedkoopste uit de bus
Bij een vergelijkbare zoekopdracht komt ZorgKiezer.nl van de drie grootste vergelijkingssites als goedkoopste uit de bus. Bij het door de Volkskrant gebruikte zoekprofiel toont ZorgKiezer.nl als eerste zoekresultaat de goedkoopste verzekering van Agis voor 66,70 per maand. Independer toont een verzekering van OHRA met een maandpremie van 76,92 euro, die daarmee ruim 120 euro per jaar duurder is. De Consumentenbond toont een verzekering van ZilverenKruis met een maandpremie van 70,24 euro en zet de verzekering van Agis op de tweede plek. Dat komt omdat ZorgKiezer.nl op Agis een hogere korting heeft weten te onderhandelen waardoor deze bij ZorgKiezer.nl 40 euro per jaar goedkoper is dan bij de Consumentenbond.

Onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie zijn kernwaarden 
Onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie zijn de kernwaarden waar ZorgKiezer.nl voor staat. Wij helpen consumenten met kiezen door het inzichtelijk maken van moeilijk te doorgronden consumentenmarkten. Onafhankelijk vergelijken is onze ‘core business’ waarbij het belang van de consument altijd voorop staat. Dat doen we al sinds de start van ons bedrijf in 2000.  Eerst creëerden we transparantie voor notarissen met DeGoedkoopsteNotaris.nl, daarna vanaf 2005 voor ziekenhuizen en zorgverzekeringen met ZorgKiezer.nl. Ook verbreden we in de loop van de jaren ons terrein met tandartsen (zorgkiezer.nl/tandarts) advocaten  (AdvocatenOverzicht.nl) hypotheekadvieurs (ProvisieOverzicht.nl), banken (BankenOverzicht.nl), executie veilingen (veilingoverzicht.nl) en binnenkort hypotheken (Hypotheek24).

Regeerakkoord: aangepast: wat verandert er voor de zorg?

De VVD en PvdA hebben vanavond overeenstemming bereikt over een aantal aanpassingen in het regeerakkoord . Het nieuwe kabinet schrapt de inkomensafhankelijke zorgpremie. Er komt wel een inkomensafhankelijk eigen risico en de zorgtoeslag blijft bestaan. Ook verdwijnt de restitutie polis (onbeperkte keuzevrijheid) naar de aanvullende verzekering.

 

Overige fiscale maatregelen:

– Tarieven belastingschijven blijven gelijk.
– De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro.
– De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.
– De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim 110.000 euro.
– 250 miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht.
– Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen

Kleine meerderheid tandartsen wil experiment vrije prijzen mondzorg doorzetten


Minister Schippers van Volksgezondheid heeft gisteren besloten om per 1 januari te stoppen met het experiment met de vrije tandartstarieven. De branchevereniging van tandartsen, NMT, heeft daarop bekend gemaakt naar de rechter te stappen omdat zij het experiment wil doorzetten en de snelle beëindiging onbehoorlijk bestuur vindt.

Uit onderzoek van ZorgKiezer.nl blijkt echter dat slechts een kleine meerderheid van de tandartsen (53%) ook na 1 januari wil doorgaan met het experiment met vrije tarieven in de mondzorg. Belangrijkste reden hiervoor is volgens hen dat het experiment de tijd moest krijgen om zich te bewijzen en de tandartsen veel tijd en geld hebben gestoken in het aanpassen van hun werkwijze.

 

De tandartsen zijn onderling sterk verdeeld want een bijna even grote groep (47%) wil zo snel mogelijk stoppen en geeft de voorkeur aan door de overheid bepaalde tarieven. Zij krijgen veel vragen van patiënten over de tarieven en vinden dat de discussie hierover de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk zet. Dat blijkt uit een telefonisch spoedonderzoek van de vergelijkingssite ZorgKiezer.nl onder 212 tandartsen in Nederland.

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bleek vorige week dat de prijzen bij tandartsen in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 10% zijn gestegen. In het tweede kwartaal zijn de prijzen nog verder gestegen tot in totaal 12% ten opzichte van vorig jaar, zo bleek uit onderzoek van ZorgKiezer.nl dat de tandartstarieven van 3.058 tandartsen monitort.

Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer.nl: “Het is opvallend dat slechts een kleine meerderheid van de tandartsen nog door wil met het experiment. Vrijwel geen enkele van de ondervraagde tandartsen was er erg gelukkig mee. Veel tandartsen die willen doorgaan met de vrije tarieven geven aan dat het experiment voor hun eigenlijk niet had gehoeven, maar nu het experiment er is gekomen, het wel de tijd moet krijgen.”

Gisteravond heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aangenomen om te stoppen met het experiment met de vrije tarieven. Inmiddels heeft minister Schippers aangekondigd om het experiment per 1 januari te beëindigen.Vanaf 1 januari 2013 worden de prijzen weer vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nederlander wil tientje betalen voor huisarts en salaris specialist aanpakken

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (84 procent) wil dat de salarissen van medisch specialisten en managers in de zorg worden verlaagd om de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen. Zij zijn ook bereid om zelf dieper in de buidel te tasten bij extra zorgbezuinigingen. Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt een eigen bijdrage van een tientje bij bezoek aan de huisarts of specialist acceptabel. Ook een kleiner basispakket is bespreekbaar, zonder rollator en ivf-behandelingen. Een forse verhoging van het eigen risico (+500 euro) is voor een ruime meerderheid (86 procent) echter taboe. Dat blijkt uit het onderzoek “Bezuinigingen in de Gezondheidszorg 2012” van de onafhankelijke vergelijkingssite Zorgkiezer.nl.

De site vroeg aan mensen met een zorgverzekering waarop kan worden bezuinigd om de zorg in ons land betaalbaar te houden. Boven alles moet volgens een ruime meerderheid de salarissen van medisch specialisten en managers in de zorg worden verlaagd naar de Balkenende norm (193.000 euro in 2011). Ook is ongeveer de helft van de Nederlanders bereid om een eigen bijdrage te betalen van 10 euro per bezoek aan de huisarts of specialist. De gemiddelde Nederlander gaat drie à vier keer per jaar naar de huisarts. Zo’n eigen bijdrage kost hem dus jaarlijks 30 tot 40 euro extra. Een ruime meerderheid (69 procent) zal hierdoor niet minder vaak naar de huisarts gaan.

Wat betreft het basispakket kunnen Ivf-behandelingen worden geschrapt uit het pakket, zo antwoordt 65 procent van de ondervraagden. De rollator kan ook wel zelf worden betaald, zo zegt een kleine meerderheid van 51 procent. Het gehoorapparaat en de bezoeken aan de EHBO moeten daarentegen in het pakket blijven volgens een ruime meerderheid.

„Mensen willen liever met een kleine eigen bijdrage de huidige kwaliteit van de zorg overeind houden, dan dat het stelsel verder wordt uitgekleed”, stelt Peter Ruys, oprichter van Zorgkiezer.nl. „De berichten over de noodzaak tot bezuinigen dringt bij iedereen door, want de zorgkosten blijven stijgen. De meerderheid zegt dat ze met zo’n eigen bijdrage wel net zo vaak naar huisarts of specialist zullen gaan. Ze willen daar dan wel beter zorg en ruimere openingstijden voor in de plaats hebben.”

In de komende jaren moet naar verwachting zo’n 10 miljard extra bezuinigd gaan worden. Het is onwaarschijnlijk dat de gezondheidszorg, een van de grootste kostenpost daarbij buiten schot kan blijven. Daarnaast heeft het CPB onlangs berekend dat een modaal inkomen in 2040 voor bijna de helft zal opgaan aan de collectieve zorgkosten, als het huidige overheidsbeleid wordt voortgezet. Structurele hervormingen van het zorgstelsel lijken daarom onafwendbaar.

Het onderzoek werd gehouden onder 1984 Nederlanders in de periode 14 tot en met 28 december 2011.

Resultaten onderzoek Bezuinigingen in de Gezondheidszorg 2012, ZorgKiezer.nl

Onderstaand de vragen en de uitkomsten van het onderzoek “Bezuinigingen in de Gezondheidszorg 2012” zoals dat uitgevoerd is door de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl in december 2011. 

Uit onderzoek van het CPB blijkt dat bij ongewijzigd beleid de zorgkosten in 2040 oplopen tot 35% van ons bruto inkomen. Om het zorgstelsel betaalbaar te houden zijn daarom in de komende jaren waarschijnlijk bezuinigingen op de zorg noodzakelijk. Wat vindt u van de volgende maatregelen?

1) Flink schrappen in het basispakket (bijv. zwangerschap, tandarts onder 18 jaar)    
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 31%   (samen 68%)          
Mee oneens 38%              
Neutraal 8%              
Mee eens  16%              
Geheel mee eens 7%              
  100%              
                 
2) Salaris van specialisten en managers verlagen naar Balkenende-norm (circa 200.000 euro)  
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 3%              
Mee oneens 4%              
Neutraal 8%              
Mee eens  33%              
Geheel mee eens 51%   (samen 84%)          
  100%              
                 
3) Invoeren van een eigen bijdrage van 10 euro bij bezoek aan huisarts of specialist?    
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 22%              
Mee oneens 21%              
Neutraal 9%              
Mee eens  31%              
Geheel mee eens 17%   (samen 48%)          
  100%              
                 
4) Verhogen van het eigen risico naar 500 euro per persoon per jaar?        
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 59%   (samen 86%)          
Mee oneens 27%              
Neutraal 6%              
Mee eens  5%              
Geheel mee eens 3%              
  100%              
                 
5) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?:
Alle IVF behandelingen                
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 8%              
Mee oneens 13%              
Neutraal 14%              
Mee eens  37%              
Geheel mee eens 28%   (samen 65%)          
  100%              
                 
6) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?:
Gehoorapparaat                
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 18%   (samen 56%)          
Mee oneens 38%              
Neutraal 20%              
Mee eens  18%              
Geheel mee eens 6%   (samen 44%)          
  100%              
                 
7) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?:
EHBO behandelingen                
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 28%   (samen 65%)          
Mee oneens 37%              
Neutraal 16%              
Mee eens  13%              
Geheel mee eens 6%              
  100%              
                 
8) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?:
Rollator                
Antwoord Percentage            
Geheel mee oneens 12%              
Mee oneens 24%              
Neutraal 13%              
Mee eens  32%              
Geheel mee eens 19%   (samen 51%)          
  100%              
                 
9) Wilt u de huidige zorgverzekering vervangen door een inkomensafhankelijke premie (ziekenfonds)? 
Antwoord Percentage            
Ja (Y) 78%              
Nee (N) 22%              

Het onderzoek werd gehouden onder 1984 Nederlanders in de periode 14 tot en met 28 december 2011.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met ZorgKiezer.nl via telefoonnummer 020-616 8200.  

Nog 10 uur: vier lastminute tips om een tientje per maand te besparen op je zorgverzekering

1) Heb je al korting op je zorgverzekering?
De makkelijkste manier om te besparen is om te kijken of er korting zit op je zorgverzekering. Je hoeft dan niet over te stappen maar betaalt een stuk minder. De korting zorgverzekering kan oplopen tot 10% op de basisverzekering. Dat is al snel een tientje per maand. Dit kan via je werkgever, een sportvereniging of via open collectieven zoals ZorgKiezer.nl. Je moet dit wel voor 31 december 24.00 uur regelen.

2) Stap over naar een online zorgverzekering
Online zorgverzekeringen zijn gemiddeld een tientje goedkoper dan de reguliere zorgverzekeringen.De goedkoopste zorgverzekering is 92,50 per maand. Als je het eigen risico verhoogt heb je al een zorgverzekering vanaf 69,50 per maand. Je regelt dan zelf veel via internet en krijgt herhaalrecepten van een internetapotheek. Dat is goedkoper voor de zorgverzekeraar en die kan daarom een lagere premie rekenen.

3) Verhoog het eigen risico met max. 500 euro
Als je je eigen risico verhoogt betaal je een veel lagere premie. Het wettelijk eigen risico is 220 euro per persoon per jaar. Een verhoging van het eigen risico met 500 euro levert een maximale besparing van 320 euro per jaar. Als je over het algemeen gezond bent en weinig zorgkosten maakt, kan je dit overwegen. Als je wel zorgkosten maakt loop je een maximaal risico van 180 euro (500 euro kosten – 320 euro korting= 180 euro). Als je wel zorgkosten hebt moet je dan de eerste 720 euro zelf betalen. De huisarts, tandarts en fysiotherapeut vallen niet onder het eigen risico.

4) Aanvullende verzekering voor tandarts of fysiotherapeut opzeggen
Veel Nederlanders zijn oververzekerd. Ze hebben een aanvullende verzekering voor de fysiotherapeut maar gaan er nooit heen. Ook als je een goed gebit hebt is het vaak goedkoper om de tandarts uit eigen zak te betalen. Zeg je aanvullende verzekering dan vandaag nog op. Dat scheelt al snel 15 euro per maand.

 

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2019 ZorgKiezer.nl | Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344