Topdrukte door lastminute zorgverzekering overstappen bij ZorgKiezer.nl

Het is vandaag topdrukte bij ons! Zowel op de site als in ons call center vanwege alle mensen die lastminute nog willen overstappen en hun huidige zorgverzekering vergelijken. Het aantal bezoekers op de site is bijna twee keer hoger dan vorig jaar in de laatste drie dagen en aan de telefoon kunnen we met een bezetting van 15 man onze klanten goed adviseren. Consumenten willen nog snel besparen op. We zitten tot 15.00 uur.

topdrukte in callcenter zorgkiezer.nl we helpen met lastminute overstappen zorgverzekering

ZorgKiezer.nl helpt overstappers op NS stations

Nog net voor het eind van het jaar helpt ZorgKiezer.nl mensen met overstappen. Waar kan dit beter dan op een NS station. Zo gingen de overstapcoaches van ZorgKiezer.nl naar Amsterdam Centraal station om daar iedereen daar te helpen met het overstappen naar een nieuwe zorgverzekering. Een nieuwe zorgverzekering afsluiten kan nog steeds. Op ZorgKiezer.nl kan je de huidige zorgverzekering vergelijken en gratis overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar.

 

Nederlanders stappen op de valreep massaal over van zorgverzekering

300.000 mensen willen hun zorgverzekering alsnog opzeggen

Nederlanders zijn de laatste dagen van het jaar massaal aan het overstappen van
zorgverzekering. Zo’n 300.000 mensen willen de komende dagen hun huidige
zorgverzekering alsnog opzeggen. Dat betekent dat drie dagen voor de deadline
van 31 december eenderde van alle mensen die willen overstappen dit nog steeds
niet heeft geregeld. Uit eerdere onderzoeken bleek dat 8% van de Nederlanders
van plan was dit jaar van zorgverzekering te wisselen. Dat percentage is inmiddels gedaald tot 6% van de Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van de
onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.

Peter Ruys vanZorgkiezer.nl “De offertes van nieuwe zorgpolissen zijn erg lang blijven liggen. Mensen vinden kiezen erg complex, alle polissen lijken op elkaar, en daarom is het zo lang vooruitgeschoven. Zij hebben vooral veel vragen over de vergoeding van de tandartskosten en vragen zich af of ze volgend jaar nog wel naar hun eigen ziekenhuis kunnen gaan. Ook zijn ze echt op zoek naar voordeel. De prijs van de zorgverzekering is dit jaar extra belangrijk.”

Uit het onderzoek van Zorgkiezer blijkt dat 6 procent van de Nederlanders daadwerkelijk wil wisselen van verzekeraar, maar dat 32 procent van hen de knoop
nog niet heeft doorgehakt. “We zien wel dat een steeds groter deel van de twijfelaars maar besluit te blijven zitten. Twijfelaars doen er beter aan zich in elk geval uit te schrijven voor 31 december bij hun oude verzekeraar. Je hebt immers nog tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.”

Overstapcoaches op stations

Veel mensen zitten met vragen over hun zorgverzekering. Zij overwegen over te stappen maar hebben het nog niet gedaan. Om deze mensen te helpen zullen de laatste drie dagen van het jaar overstapcoaches een ipads op NS stations in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam aanwezig zijn om mensen direct te helpen met overstappen. Zij kunnen met behulp van een eenvoudige test direct adviseren of overstappen voordelig is. De eerste overstapcoaches zullen om 16.00 uur op Amsterdam CS aanwezig zijn om mensen te helpen met overstappen.

De verschillen tussen de zorgverzekeringen lopen sterk uiteen, daarom loont het de moeite om je zorgverzekering te vergelijken. Het verschil tussen de duurste en de
goedkoopste basisverzekering bedraagt volgend jaar 240 euro. Het verschil tussen een reguliere en een internetverzekering bedraagt gemiddeld 127 euro per jaar.

Nederlander laat korting op zorgverzekering liggen

Gezin kan 254 euro besparen op zorgverzekering

Zo´n 90 procent van de Nederlanders betaalt onnodig veel voor hun zorgverzekering. Een kwart van de Nederlanders heeft de basisverzekering individueel afgesloten bij een verzekeraar, die dezelfde polis ook tegen collectiviteitskorting aanbiedt. Zij kunnen eenvoudig tot 10% op hun premie besparen door zich bij een kortingsactie aan te melden.

De verschillen tussen de zorgverzekeringen lopen sterk uiteen,  het loont daarom de moeite om zorgverzekering vergelijken. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste basisverzekering bedraagt volgend jaar 240 euro. Het verschil tussen een reguliere en een internetverzekering bedraagt gemiddeld 127 euro per jaar.

Daarnaast hebben veel mensen (circa 35%) bijv. via hun werkgever een veel lagere collectiviteitskorting (gemiddeld 4,7%) dan maximaal mogelijk is (tot 10%). Ook heeft bijna iedereen (90%) nog een reguliere zorgverzekering terwijl zij ook een goedkopere internetverzekering kunnen afsluiten.

Het verschil tussen een reguliere verzekering en een internetverzekering bedraagt gemiddeld 10%. Dat is een jaarlijkse besparing van 127 euro per persoon of 254 euro voor een gezin. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.

Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: “Veel Nederlanders zijn individueel verzekerd bij een van de grote verzekeraars als bijvoorbeeld Zilveren Kruis Achmea of Menzis. Zij betalen relatief gezien een hoge premie voor hun zorgverzekering maar ontvangen geen korting. Daarmee betalen zij eigenlijk de premie van de mensen die wel collectief verzekerd zijn. Zij kunnen dus eenvoudig tot 10% op hun zorgverzekering besparen door zich aan te sluiten bij een kortingsactie. Ook kunnen zij overstappen naar een goedkopere internetverzekering. Dat scheelt tot 254 euro per gezin in de portemonnee.”

Honderdduizenden overstappers op de valreep

De komende week zullen nog honderdduizenden mensen op de valreep overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Uit onderzoek blijkt dat dit jaar zo’n 8% van de Nederlanders van plan is om van zorgverzekering te wisselen. De meesten hebben dit echter nog niet gedaan maar zullen dit net als voorgaande jaren tussen Kerst en Oud en Nieuw doen. Mensen die willen overstappen moeten voor 31 december hun zorgverzekering opzeggen. Zij hebben dan nog tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering te regelen.

De verschillen tussen de zorgverzekeringen lopen sterk uiteen, daarom loont het de moeite om je zorgverzekering te vergelijken. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste basisverzekering bedraagt volgend jaar 240 euro. Het verschil tussen een reguliere en een internetverzekering bedraagt gemiddeld 127 euro per jaar.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de korting via ‘open collectiviteiten’ zoals vergelijkingssites op termijn zal komen te vervallen. Dat is tot heden echter nog niet gebeurd. Ook verwacht Zorgiezer.nl dat de premieverschillen tussen de reguliere en de internetverzekering binnen enkele jaren verdwenen zullen zijn, net zoals dat ook met vliegtickets is gebeurd. Verzekeren via internet is nu nog goedkoper dan , maar wordt straks de standaard.

ZorgKiezer.nl is een van de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor zorg en ziektekosten en monitort sinds 2005 het nieuwe zorgstelsel.

 

Verwarring over aanbieder zorgverzekeringen?

Van wie is deze zorgverzekering, ik ken hem niet? Er zijn veel verschillende partijen die zorgverzekeringen aanbieden maar het zijn niet allemaal zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars, gevolmachtigden en tussenpersonen zijn verschillende partijen die de zorgverzekeringen aan consumenten aanbieden. Uit een brief van de Nederlandse zorgautoriteit aan verschillende vergelijkingssites waaronder ZorgKiezer.nl blijkt dat veel mensen het verschil tussen deze partijen vaak niet weten.

Gevolmachtigden mogen namens een zorgverzekeraar producten aanbieden. Een gevolmachtigde kan namens de zorgverzekeraar ook verzekerden accepteren, polissen afsluiten, premies incasseren en schades behandelen. Voor klachten over (de uitvoering) van de zorgverzekering is de gevolmachtigde het aanspreekpunt.

Een tussenpersoon biedt zorgverzekeringen namens een of meerdere zorgverzekeraars aan. Vaak gebeurt dit in de vorm van collectiviteiten. Hierdoor kan de onterechte indruk ontstaan dat de tussenpersoon de zorgverzekeraar is. In de polisvoorwaarden en op het polisblad staat wie de ‘echte’ zorgverzekeraar is. Die is dan ook verantwoordelijk voor de zorg.

Klachten

Consumenten met klachten over de handelwijze van een financiele dienstverlener kunnen die klacht allereerst richten aan de betreffende aanbieder. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunnen zij in veel gevallen terecht bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Ook kunnen consumenten met klachten over de handelwijze van een zorgverzekeraar of volmachthouder die richten aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Klachten over tussenpersonen worden behandeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Verschil premies grootste zorgverzekeraars steeds kleiner

Marktwerking zorgverzekering komt niet op gang

Het verschil tussen zorgpremies van de vier grootste zorgverzekeraar is sinds de introductie van marktwerking in de zorg in 2006 steeds kleiner geworden. Bij deze zorgverzekeraars zijn 90% van de Nederlanders verzekerd. De premies van vier polissen van de twee allergrootsten, Achmea (met Zilveren Kruis en Agis) en Uvit (met Univé en VGZ), zijn in 2012 zelfs exact hetzelfde: €108,25 per maand. Die van nummer drie, CZ is €0,45 goedkoper.

Sinds 2006 is het verschil tussen de hoogste en de laagste premies voor de basisverzekering (natura polis, 220 euro eigen risico) teruggegaan van €6,97 per maand in 2006, naar slechts €1,75 per maand in 2012. Per jaar is dat een verschil van 21 euro op een totale premie van 1.295 euro, het kleinste verschil tot nu toe. Dat blijkt uit onderzoek dat de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl uitvoerde in opdracht van het Financieele Dagblad naar de zorgpremies sinds 2006 tot en met komend jaar.

De introductie van het nieuwe zorgstelsel had moeten leiden tot meer marktwerking. Er is vijf jaar later echter bijna geen verschil meer in prijs, kwaliteit en service tussen de vier grootste zorgverzekeraars. Daarmee lijkt de beoogde marktwerking niet op gang te komen. Uit onderzoek van ZorgKiezer.nl bleek eerder dat de kosten van de zorgverzekering voor de consument sinds 2006 juist met circa 50% zijn gestegen.

De oorzaak van het teruglopende premieverschil kan gezocht worden in het feit dat de toegenomen onzekerheid bij zorgverzekeraars over de (vergoeding en risicoverevening van de) alsmaar stijgende zorguitgaven en de verhoogde solvabiliteitseisen kan leiden tot risicomijdend gedrag. De verzekeraars blijven daardoor mogelijk dicht in de buurt van de door het ministerie van VWS vastgestelde rekenpremies. Daarnaast zijn er door fusies, overnames en integratie van labels minder zelfstandig functionerende zorgverzekeraars.

Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: ‘Echte concurrentie tussen de grootste labels is er eigenlijk niet op individueel niveau. Dat blijkt ook uit de marktaandelen van de vier grootste zorgverzekeraars, die zijn los van fusies en overnames al sinds 2007 vrijwel stabiel. Die concurrentie was er al niet op zorgkwaliteit, niet op service en nu dus ook niet meer op prijs. Het kwaliteitsverschil is er niet omdat zorgverzekeraars nog amper zijn begonnen met het selectief inkopen van zorg en dus allemaal praktisch dezelfde zorg bieden. En in onderzoeken naar klanttevredenheid komen alle zorgverzekeraars er al jaren vergelijkbaar (hoog) uit.

Lees verder

Zorgverzekering doet pijn (De Telegraaf)

Wie nog nooit de behandelkamer van een huisarts of specialist heeft gezien zou denken dat hij zich niet hoeft te bekommeren om zijn zorgverzekering: de basisverzekering voldoet. De zorgverzekeringen zijn uitgekleed. Niet alleen is zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering fors duurder geworden, de dekking van de verzekeringen is flink versoberd. Deze  trend zet de aankomende jaren door. Consumenten moeten meer zorg zelf betalen. De mensen die het echt nodig hebben vissen achter het net, zegt Peter Ruys van ZorgKiezer.nl.

Zaterdag besteedde De Telegraaf uitgebreid aandacht aan het onderzoek trends en ontwikkelingen zorgverzekering 2006 – 2012 ZorgKiezer.nl uitbracht naar aanleiding van het feit dat het nieuwe zorgstelsel vijf jaar geleden geintroduceerd werd.

Nederlander betaalt (bijna) vijftig procent meer aan zorgverzekering

Nederlanders zijn sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 bijna vijftig procent meer kwijt aan hun zorgverzekering. In 2012 bedragen de kosten voor een zorgverzekering van een alleenstaande 1.786 euro, dat is 567 euro meer dan in 2006. Een gezin is zo´n 1.134 euro duurder uit dan bij de invoering. Tegelijkertijd is de dekking van de basisverzekering op een aantal belangrijke onderdelen versoberd.

Daarmee lijkt het erop dat de nieuwe zorgverzekering haar doelstellingen rond toegankelijkheid, betaalbaarheid en houdbaarheid van het zorgstelsel vooralsnog niet waar heeft gemaakt. Dit blijkt uit het onderzoek trends en ontwikkelingen in de zorg 2006-2012 van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl naar de effecten van de nieuwe zorgverzekering in de periode 2006-2012.

Sinds 2006 zijn de zorgverzekering kosten fors gestegen terwijl de dekking verder is verslechterd. Zo zijn de eerste 20 behandelingen fysiotherapie geschrapt voor chronische aandoeningen, wordt het trekken van verstandskiezen bij de kaakchirurg niet meer vergoed, en worden een groot aantal geneesmiddelen zoals slaapmiddelen,
maagzuurremmers en antidepressiva niet meer of beperkt verstrekt. Lees verder