Wat kost een ziekenhuisbehandeling?

Wat kost een ziekenhuisbehandeling?

ZorgKiezer.nl maakt consumenten al meer dan 10 jaar bewust van de verschillen in tarieven en kwaliteit van de zorg. Zo publiceerden wij in 2005 als eerste in Nederland een totaaloverzicht van alle ziekenhuistarieven (DBC’s) na een door ons gedaan WOB verzoek bij toenmalig toezichthouder in de zorg CTG-Zaio.
Vanaf 2012 deden wij meerdere onderzoeken naar de tot dan toe geheime tarieven van ziekenhuizen. In 2013 publiceerde we het rapport ‘Ziekenhuiskosten transparant’. Daaruit bleek dat de tarieven tussen ziekenhuizen onderling tot wel drie keer duurder. Ook bleek dat de tarieven tussen zorgverzekeraars onderling flink van elkaar kunnen verschillen.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken elk jaar afspraken over de kosten van behandelingen in het ziekenhuis. Deze ziekenhuistarieven zijn nu niet openbaar. Als je als consument vóóraf wilt weten wat je ziekenhuisbehandeling gaat kosten is dat niet eenvoudig te achterhalen. ZorgKiezer.nl heeft in verschillende onderzoeken reeds aangetoond hoe groot de verschillen zijn tussen ziekenhuizen als de tarieven eenmaal boven tafel komen.

In 2013 publiceerde we het rapport ‘Ziekenhuiskosten transparant’. Download het hier.

Waarom kan je als consument niet weten wat je behandeling kost?

Het tarief is een afspraak tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Uit concurrentieoverwegingen wordt dit tarief niet openbaar gemaakt. De consument mag en kan dit daarom niet weten. Je weet dus vooraf niet wat je betaalt. Een consument die kostenbewust is en daarom wil bekijken in welk ziekenhuis hij zich het goedkoopst kan laten
behandelen, komt bedrogen uit, hij heeft geen informatie. Daarnaast duurt het elk jaar heel lang voordat ziekenhuizen en zorgverzekeraars definitief hebben afgesproken wat de verschillende behandelingen kosten.

Hoe komen ziekenhuizen en zorgverzekeraars tot hun tarieven?

De facturering en declaratie van ziekenhuizen aan zorgverzekeraars is sinds de introductie van de DBC’s
(en daarna DOT’s) compleet onduidelijk. Ziekenhuizen krijgen van de zorgverzekeraar in de meeste
gevallen een voorschotbedrag (een zogenaamde aanneemsom). Binnen deze aanneemsom maken
ziekenhuizen vervolgens zelf een inschatting wat elke behandeling gaat kosten en hoe vaak deze gaat
voorkomen. Deze rekensom telt op tot de hoogte van de aanneemsom. Dat is de reden waarom
behandeling per ziekenhuis qua kosten flink kunnen verschillen. Het tarief dat tot stand komt is dus niet een
daadwerkelijke kostprijs, maar het resultaat van giswerk en veronderstellingen. Vaak wordt gezegd dat de
daadwerkelijke tarieven fictieve bedragen zijn. Het doet er immers feitelijk gezien niet toe voor hoeveel de
DOT in de boeken staat, de aanneemsom is wat het ziekenhuis krijgt.

Verschillen ziekenhuizen veel op prijs?

Ja, het verschil tussen wat het ene ziekenhuis rekent voor de behandeling en het andere ziekenhuis loopt enorm uiteen. De verschillen kunnen oplopen tot wel 300%. Dit komt omdat ziekenhuizen en zorgverzekeraars scherp met elkaar onderhandelen. Het is dus heel relevant om te weten wat het ziekenhuis rekent voor jouw behandeling, zodat je goed kunt vergelijken.

Verschillen de prijzen van zorgverzekeraars onderling ook veel?

Ja, het kan voorkomen dat de ene zorgverzekeraar soms 30 tot 40% goedkoper is dan een andere verzekeraar voor de zelfde behandeling bij het zelfde ziekenhuis. Dat komt omdat zorgverzekeraars allemaal individueel onderhandelen met de ziekenhuizen.

Waarom doen we dit?

ZorgKiezer.nl probeert als onafhankelijke partij al 10 jaar te laten zien wat er echt speelt in de zorg. We zijn de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor zorg en zorgverzekeringen en zitten dus tussen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in. We helpen consumenten met kiezen in de zorg. We willen mensen bewust maken van de verschillen in de zorg: van de kwaliteiten van een arts of afdeling, de sterftecijfers van een ziekenhuis, de kosten van een behandeling of de voorwaarden en premies van een zorgverzekering. Door informatie over kwaliteit en kosten of tarieven inzichtelijk te maken, proberen wij mee te helpen om de kwaliteit te verbeteren en de kosten omlaag te krijgen. Ons einddoel: Betere en betaalbare zorg voor ons allemaal.

De feiten op een rijtje


1 op de 5
ziekenhuizen willen
de tarieven openbaren

Ruim 300%
is het verschil tussen
goedkoopste
en duurste

2500 personen
hebben de petitie getekend

Grote verschillen ziekenhuistarieven: patiënt betaalt tot drie keer zoveel voor zelfde behandeling

ziekenhuis tarieven

Er zijn grote verschillen in de tarieven die ziekenhuizen rekenen. Een patiënt kan zo tot wel drie maal zoveel betalen voor dezelfde behandeling bij het goedkoopste en duurste ziekenhuis. Zo kost een behandeling op de polikliniek voor benauwdheidsklachten in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een Achmea-verzekerde 284 euro, terwijl hij bij het VU MC ziekenhuis verderop in de stad voor dezelfde behandeling ruim 552 euro kwijt is.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken elk jaar afspraken over de hoogte van de kosten van een behandelingen in het ziekenhuis. Deze gecontracteerde ziekenhuis tarieven niet openbaar. Als je als consument vòòraf wilt weten wat je ziekenhuis behandeling gaat kosten is dat niet eenvoudig.

Tegelijkertijd moeten mensen door het hogere eigen risico deze zorgkosten vaak zelf betalen. De onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl start vandaag een petitie om ziekenhuizen op te roepen om de tarieven van behandelingen tot 875 euro openbaar te maken.

Onderteken de petitie: http://www.zorgkiezer.nl/ziekenhuis/petitie

Grote verschillen tarieven

ZorgKiezer.nl vroeg als verzekerde van Achmea, CZ, Menzis en VGZ het tarief op van een behandeling op de polikliniek bij allergie- en benauwdheidsklachten bij ruim 60 verschillende ziekenhuizen. Het goedkoopste ziekenhuis is in Boxmeer voor 201 euro. Het duurste ziekenhuis zit in Assen en vraagt bijna het driedubbele voor dezelfde behandeling.

Duurste ziekenhuistarieven Goedkoopste ziekenhuistarieven

Petitie

ZorgKiezer.nl vindt dat er openheid moet komen over de tarieven van de behandelingen tot 875 euro. Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: ‘Het eigen risico is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Daarnaast zijn er steeds meer verzekerden die een vrijwillig eigen risico nemen. Wie de rekening van de zorg zelf betaalt, wil op z’n minst weten wat ie betaalt en of dat elders goedkoper kan. De consument heeft er recht op om te weten of hij naar een goedkoop, gemiddeld of duur ziekenhuis gaat. Nu heeft de consument geen idee. Daar moet verandering in komen.’

Met deze petitie wil ZorgKiezer.nl de minister vragen om de verzekeraars en ziekenhuizen te verplichten de tarieven onder de 1000 euro openbaar te maken. Ruys ziet nog een positief effect: ‘De minister vraagt consumenten de rekening te controleren op mogelijke fraude. De consument kan alleen weten of de rekening mogelijk frauduleus is, als hij vooraf weet wat de behandeling zou kosten.’

Nieuwsuur

Vorig jaar maakte ZorgKiezer.nl in samenwerking met Nieuwsuur al een onderwerp over de enorme tariefverschillen tussen ziekenhuizen. Samen met de NPCF vroegen we zorgverzekeraars en ziekenhuizen op om de tarieven openbaar te maken. We kregen geen gehoor op deze oproep. Uit het onderzoek ‘Ziekenhuis Tarieven Transparant’ bleek al dat er ook bij kleine, goedkope behandelingen enorme verschillen waren. Zo kostte een Consult op de Polikliniek bij het ene ziekenhuis 100 euro en bij het andere ruim het drie dubbele.

Over ZorgKiezer.nl
ZorgKiezer.nl is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor zorg en zorgverzekeringen. Meer informatie: Peter Ruys, directeur ZorgKiezer.nl, telefoon 020-616 8200 / 06- 5355 5857
Kijk op www.zorgkiezer.nl of mail ruys@dgngroep.nl.

Update: Maandag duidelijkheid zorgpremie 2014

De regeringspartijen VVD en PvdA zullen mogelijk vandaag de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie aanpassen. Het onderwerp stond vanmorgen op de agenda van ministerraad van het nieuwe kabinet.

Gisteravond vond er over de zorgpremie al een ingelast overleg plaats op het Torentje, waar ook de fractievoorzitters van VVD en PvdA bij aanwezig waren.Na afloop werden er geen inhoudelijke mededelingen gedaan door de betrokkenen.

Zorgpremie nog niet van tafel

Na afloop van de ministerraad vandaag liet minister Schippers van Volksgezondheid weten dat de gesprekken nog niet zijn afgerond. Vicepremier Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bleef na de vergadering achter bij premier Mark Rutte voor verder overleg.

Om 14.00 werd bekend dat de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA vanmiddag gezamenlijk zullen overleggen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit kan duiden op een aanpassing van het regeerakkoord waar vorige week maandag mee werd ingestemd. Dit weekend worden alternatieven doorgerekend, zo liet fractievoorzitter Zijlstra (VVD) weten.

“We laten nu op dit moment mogelijke oplossingen doorrekenen. Dat wachten we rustig af. Of er dus een oplossing is, dat zult u nog even moeten afwachten. Dat hangt er vanaf of er goede resultaten geboekt kunnen worden”,

Maandag voortzetting overleg zorgpremie

Samsom (PvdA) maakte later bekend dat er maandag verder wordt gepraat tussen beide fracties, het is nog niet duidelijk of het zorgplan wordt gerepareerd of volledig wordt ingetrokken.

“Er moet naar oplossingen worden gezocht binnen de kaders van het regeerakkoord. Daarbij blijven prioriteiten als het op orde brengen van de begroting, het verkleinen van de inkomensverschillen en het versterken van de economie overeind.”


Om 15.00 werd bekend dar de geplande persconferentie van de premier over de ministerraad niet door zal gaan.

Mocht vandaag meer nieuws naar buiten komen over de zorgpremie dan melden wij dat op ons blog.

Op onze site kun je nu de zorgverzekeringen vergelijken voor 2013.

Zorgverzekeraar De Friesland houdt premie zorgverzekering 2013 gelijk

De meeste premies voor de zorgverzekering 2013 zijn inmiddels bekend. Verzekeraar De Friesland heeft vandaag de premie voor 2013 bekend gemaakt.
De premie voor de basisverzekering blijft gelijk, € 106, 90. Dit betreft de naturapolis Alles Verzorgd,  de restitutiepolis Vrije Keus blijft € 110,90.

Aanvullende zorgverzekering

Ook de premies voor de aanvullende verzekering van De Friesland zijn bekendgemaakt. Deze premies zijn in het schema hieronder opgenomen.

 

 

De stijging van de prijs van de aanvullende zorgverzekering Excellent bedraagt 59 %, terwijl vorig jaar dit pakket ook al met ruim 40 % steeg.

Reactie Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur De Friesland

“Dit is een heel specifieke verzekering voor een heel specifieke en kleine groep van 230 klanten. De kostenstijging bij deze AV heeft vooral te maken met de enorme toename van zorggebruik, waaronder fysiotherapie en alternatieve geneeswijze. Daardoor was de oude premie niet meer te handhaven.

Overigens zullen al deze klanten de komende periode persoonlijk benaderd worden om te kijken of we hen een goed alternatief aanbod kunnen doen dat bij hun situatie past.”

Op onze website staan alle premies van zorgverzekeringen vermeld.

 

Laatste nieuws: regeringsverklaring uitgesteld

Premier Rutte

Premier Rutte in de Tweede Kamer

Het debat over de regeringsverklaring is uitgesteld tot volgende week dinsdag. Dit is het gevolg van de brief die minister van Sociale Zaken Asscher vanmiddag naar de Kamer stuurde waarin hij aanvullende koopkrachtcijfers verstrekte.

Uitstel

De oppositiepartijen willen dat het Nibud de kabinetsplannen door gaat rekenen. Het instituut heeft aangegeven de cijfers aankomende maandag te kunnen leveren.De oppositiepartijen hebben sceptisch gerageerd op de cijfers die het ministerie van Sociale Zaken vanmiddag publiceerde. Met name de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie wekt bij veel partijen het nodige ongenoegen. Het debat met het maandag beëdigde kabinet begint dinsdag om 14.00. Hierin verdedigt een nieuw aangetreden premier het regeerakkoord namens het kabinet.

Premier Rutte is nog op werkbezoek in Turkije en heeft nog niet op het uitstel van de regeringsverklaring gereageerd.

Koopkracht: Cijfers naar Kamer

Het kabinet heeft zojuist aanvullende koopkracht cijfers openbaar gemaakt, waar de oppositie gisteren om vroeg.

De cijfers van het CPB schetsen een beeld van de koopkrachtontwikkeling voor diverse groepen mensen. De afgelopen week was er veel te doen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. die in 2014 van kracht zou moeten worden.

Alle stukken zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Informatiebrief koopkrachtontwikkeling 7 november 2014:

Beantwoording Kamervragen oppositie

Nibud

Het kabinet ziet er niets in het Nibud nog eens naar de koopkracht te laten kijken. Volgens Asscher voegt dat niets toe.

Reactie Zijlstra op koopkracht (VVD)

VVD-fractievoorzitter Zijlstra houdt eraan vast dat grote groepen er niet meer dan 4 procent in koopkracht op achteruit mogen gaan. Nu grote groepen daarbuiten lijken te vallen, moet het kabinet dat aanpassen, zegt Zijlstra in een reactie op de koopkrachtbrief van minister Asscher.

Reactie samsom (PVDA) op koopkracht

PvdA-leider Samsom noemt de cijfers zoals ze er nu liggen acceptabel. Hij benadrukt dat de koopkrachtcijfers gebaseerd zijn op globale voornemens en dat bovendien sommige gevolgen samenhangen met maatregelen van het vorige kabinet.

Volgens Samsom bevestigen de cijfers in grote lijnen de plannen van de coalitie. Hij herhaalt dat het kabinet bij de uitwerking moet kijken naar de precieze effecten en uitschieters probeert te voorkomen.

REACTIE BUMA (CDA) OP KOOPKRACHT

Volgens CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma zijn de berekeningen veel ernstiger dan vooraf leek.

Hij zei dit na afloop van een overleg met de fractievoorzitters van de oppositiepartijen CDA, SP, PVV en D66. Buma vindt de cijfers geflatteerd en denkt dat het kabinet voorbeeldgezinnen heeft gekozen die er relatief goed vanaf komen.

REACTIE WILDERS (PVV) OP KOOPKRACHT

Ook PVV-leider Wilders laat zich negatief uit over de brief die minister Asscher naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Wilders “moet Rutte meteen terugkomen uit Turkije en zeggen: Diederik, de prullenbak in met dat plan”.

Benieuwd naar de hoogte van jouw zorgpremie in 2014? Bereken het eenvoudig met onze premietool.

 

 

Laatste nieuws: Onrust over zorgpremie houdt aan in politiek Den Haag

De onrust in politiek Den Haag over de voorgenomen inkomensafhankelijke zorgpremie is nog niet weggenomen. Vanavond keerde ook de VVD-fractie in de Eerste Kamer zich tegen de voorgenomen plannen van het nieuwe kabinet. De VVD senatoren vragen zich af of de voorgenomen maatregelen wel bijdragen aan kostenbeheersing in de zorg.

Partijvoorzitter Korthals zegt de kritiek te begrijpen:

„De Eerste Kamerfractie is kritisch zoals iedereen in de VVD kritisch is. Dat hangt samen met het feit dat we de uitwerking van alle plannen niet kennen.”

Oppositie

Eerder vandaag eiste de oppositie al een doorrekening van de kabinetsplannen door het Nibud. Het kabinet reageert morgen om 12.00 op de schriftelijke vragen van D66, SP, PVV en het CDA. De Kamer zal om 14.00 besluiten of de reactie van het kabinet afdoende is. De mogelijkheid bestaat dat het debat over de regeringsverklaring wordt uitgesteld tot volgende week dinsdag.

Benieuwd naar de hoogte van jouw zorgpremie in 2014? Bereken het eenvoudig met onze premietool.

Zorgpremie 2013 van VGZ bekend

Zorgverzekeraar VGZ heeft vandaag de zorgpremie voor 2013 bekendgemaakt. De (natura) zorgpremie van VGZ gaat in 2013 omlaag van € 108, 25 naar € 107,95 per maand, met een eigen risico van € 350,-.

Op de hoogte blijven van alle premies voor zorgverzekering 2013? Schrijf je dan in voor de ZorgKiezer.nl-premiealert.

 

Zorgverzekering 2013

Uiterlijk half november moet elke zorgverzekeraar de nieuwe zorgpremies 2013 bekend hebben gemaakt. Wil je als eerste weten wanneer je de nieuwe zorgverzekering vergelijken kunt, meld je dan aan voor de Premie-Alert van ZorgKiezer.nl. Je krijgt dan een bericht van ons als de premies 2013 voor de zorgverzekeringen bekend zijn.

Zorgverzekering 2013: Achmea maakt eerste premies zorgverzekering 2013 bekend.

Vandaag zijn de eerste zorgpremies voor 2013 van Achmea bekend gemaakt. Bij Zilveren Kruis en Agis stijgen de premies voor de basisverzekering niet. De maandelijkse premie voor de basisverzekering blijft  € 108, 25.

De prijzen van de aanvullende verzekeringen stijgen tussen de 4% en 8%.

Zilveren Kruis:

 

Reactie Achmea:

“Het is goed te kunnen vaststellen dat we door goede kwaliteits- en prijsafspraken met zorgaanbieders, de stijgende kosten kunnen opvangen,” aldus Roelof Konterman, voorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea.

Op de hoogte blijven van alle premies voor zorgverzekering 2013? Schrijf je dan in voor de ZorgKiezer.nl-premiealert.

Uiterlijk 18 november zijn alle zorgpremies bekend. Wil je overstappen van zorgverzekering, dan moet je voor 1 januari 2013 je huidige zorgverzekering opzeggen. Je hebt dan tot 1 februari om een andere zorgverzekeraar uit te kiezen. Zorgverzekering vergelijken wordt dit jaar nog belangrijker. Vorig jaar bespaarden overstappers gezamenlijk 40 miljoen euro. Zorgverzekeringen vergelijken doe je eenvoudig op zorgkiezer.nl.