Lastminute run op zorgverzekeringen

Het is topdrukte bij zorgverzekeraars. De drukte om op het laatste moment nog te wisselen van zorgverzekering is dit jaar een stuk groter dan afgelopen jaren. Het aantal mensen dat dit jaar van zorgverzekeraar wisselt zal komend jaar daardoor naar verwachting met zo’n 10% stijgen tot 1,2 miljoen mensen. Dat wordt veroorzaakt door de forse stijging van de zorgpremie met gemiddeld 72 euro per jaar en de grotere onderlinge premieverschillen tussen de zorgverzekeraars. Ook zijn er een aantal grote collectieve zorgverzekeringen beëindigd van honderdduizenden klanten zoals bijv. van de FNV, de Vereniging Eigen Huis en aantal gemeentes. Dat stelt de onafhankelijke vergelijker ZorgKiezer.nl op basis van een rondgang langs zorgverzekeraars en eigen cijfers.

zorgpremie Lees verder

Omzetplafond: Help, de zorg is op!

Elk jaar maken zorgverzekeraars met ziekenhuizen afspraken hoeveel zorg zij inkopen bij het desbetreffende ziekenhuis. U heeft het hoogstwaarschijnlijk gezien in het nieuws: om tot een afspraak te komen onderhandelen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars stevig met elkaar. Dat komt omdat de zorgkosten almaar stijgen en door scherp te onderhandelen proberen de zorgverzekeraars de juiste hoeveelheid zorg in te kopen tegen de scherpste prijs. Een van de middelen om de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden, is het hanteren van een omzetplafond. Vanavond in Kassa om 19:05 op NPO1 hoor je er alles over. Of lees alles hieronder. 

Omzetplafond: Wat is het?

Bij een omzetplafond spreekt de zorgverzekeraar met het ziekenhuis af om de kosten te vergoeden totdat de hoogte van omzetplafond bereikt is. Als dat zo is, vergoeden de zorgverzekeraars daarna geen zorg meer. In de meeste gevallen betekent dit dat de zorgverlener, ook geen patiënten meer aanneemt van de desbetreffende verzekeraar. En zo kan het voorkomen dat een ziekenhuis geen patiënten meer aanneemt van verzekeraar A, terwijl verzekerden bij verzekeraar B nog gewoon terecht kunnen.

Wat gebeurt er als een omzetplafond bereikt wordt?

Bottomline is dat de zorgverzekeraar de zorgplicht heeft om zijn verzekerden binnen een redelijke afstand zorg te bieden. Mocht dat dus niet zijn in het ziekenhuis van zijn keuze, omdat daar een omzetplafond bereikt is, dan zal de verzekeraar moeten komen met een alternatief in de buurt.

We nemen een voorbeeld:
Het TerGooi Ziekenhuis in Hilversum bereikt een omzetplafond van VGZ. Meneer Janssen is VGZ-verzekerde en heeft eind november een afspraak staan voor een behandeling om hem van zijn staar af te helpen.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • VGZ en het TerGooi Ziekenhuis spreken af dat VGZ nog wat extra zorg inkoopt tot het einde van het jaar. Meneer Janssen z’n afspraak in TerGooi kan gewoon doorgaan.
  • VGZ en het TerGooi Ziekenhuis hebben een doorleverplicht afgesproken in het contract. Een doorleerplicht betekent dat het ziekenhuis alsnog de zorg levert, zonder dat het daarvoor vergoed wordt of vergoed wordt tegen een lager tarief. Meneer Janssen z’n afspraak in TerGooi kan gewoon doorgaan.
  • TerGooi Ziekenhuis komt niet tot een oplossing met VGZ. Meneer Janssen wordt gevraagd om in januari terug te komen voor zijn afspraak of hij kan elders in de buurt terecht. Bijvoorbeeld het AMC in Amsterdam.

De laatste optie is voor meneer Janssen in dit voorbeeld natuurlijk de vervelendste. Veel verzekerden zijn gehecht aan de service in hun eigen ziekenhuis.

Omzetplafonds: Geen incidenten

Verzekeraars doen vaak net of het bereiken van een omzetplafond zelden voorkomt. Maar inmiddels is het aantal incidenten in de afgelopen jaren niet meer op een of twee handen te tellen. Een bloemlezing:

In juli 2016 moesten verzekerden van VGZ zes weken wachten om weer naar het Meander MC in Amersfoort te kunnen.

In oktober 2016 kunnen VGZ-verzekerden niet meer terecht in het Medisch Spectrum Twente. Mensen die planbare zorg nodig hebben wordt verzocht te wachten tot januari 2017.

In oktober 2016 kunnen verzekerden van Zilveren Kruis Achmea niet meer naar het St Anna ziekenhuis in Geldrop omdat het omzetplafond bereikt is.

Ook in oktober 2016 kunnen patiënten tijdelijk niet meer Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten omdat bij verschillende verzekeraars het plafond bereikt is en de zorg op is.

In 2017 kunnen klanten van CZ en Zilveren Kruis niet meer naar GGZ-instelling Emergis omdat de omzet zijn plafond heeft bereikt.

Ook in oktober 2017 kunnen verzekerden van VGZ niet meer naar het Zuyderland Ziekenhuis in Geleen. Er is te weinig zorg ingekocht en verzekerden wordt gevraagd te wachten tot na januari voor planbare zorg.

In 2018 is het Medisch Spectrum Twente aan de beurt. Verzekerden van Zilveren Kruis Achmea kunnen niet meer terecht.

Ook het Zuyderland vraagt in november van dit jaar aan VGZ-verzekerden om naar een ander ziekenhuis uit te wijken. Het plafond is bereikt.

De Oogkliniek Zonnestraal kan CZ en VGZ-verzekerden niet meer helpen omdat het omzetplafond bereikt is.

En recentelijk, afgelopen week, melden de media dat het Deventer Ziekenhuis verzekerden van Zilveren Kruis Achmea niet meer kan helpen. Ze worden gevraagd om tot 1 januari te wachten met planbare zorg.

Bovenstaande situaties zijn alarmbellen die afgaan. Vaak wordt er daarna wel weer in overleg gegaan en een oplossing gevonden.

Hebben alle verzekeraars omzetplafonds?

De vier grote verzekeraars gaan allemaal anders om met omzetplafonds. Sommige verzekeraars spreken namelijk de eerder genoemde doorleverplicht af in hun contracten. Dat betekent dat bij deze verzekeraars verzekerden misschien niet eens merken dat er een omzetplafond bereikt is. Andere verzekeraars doen dat niet, maar gaan wel direct in overleg met een ziekenhuis als het omzetplafond bereikt is.

Een overzicht per verzekeraar:

Menzis spreekt omzetplafonds af met doorleverplicht. Volgens hun site doen ze dit alleen met Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en GGZ-instellingen en dus nooit met ziekenhuizen.

CZ spreekt omzetplafonds af, maar nooit een doorleverplicht.

Wel de plicht voor het ziekenhuis om te melden als het plafond in zicht is. Dan wordt of bijgekocht of patient doorverwezen.

ZKA spreekt omzetplafonds af, maar nooit een doorleverplicht.

Ziekenhuizen hebben wel plicht om te melden als plafond vol dreigt te lopen, dan wordt er soms bijgekocht.’

VGZ spreekt met ziekenhuizen en ZBC’s omzetplafonds af.. Vrijwel altijd in combinatie met een doorleverplicht. In enkele gevallen is er geen doorleverplicht.

Wat moet je doen als verzekerden?

  • Check altijd goed de zorgzoeker van jouw verzekeraar. Daarin staat – al moet je soms heel goed zoeken – altijd iets te lezen over of jouw zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert. Ook kan je als je zoekt op de zorg die je nodig hebt, kijken of jouw zorgverlener een omzetplafond heeft met de zorgverzekeraar.
  • Als je planbare zorg nodig hebt, zorg dan altijd dat je voor half oktober dit inplant. Zo voorkom je – naar alle waarschijnlijkheid – de gevolgen van een omzetplafond.
  • Neem een restitutiepolis. In de meeste gevallen, krijg je dan niet te maken met een omzetplafond.

Wat vindt ZorgKiezer.nl van omzetplafonds?

ZorgKiezer.nl vindt dat een verzekerde bij het kiezen van zijn zorgverzekering moet weten of ie het hele jaar terecht kan bij zijn zorgverlener of dat het kan voorkomen dat dat plots niet meer het geval is. Dit moet verzekerde simpel duidelijk worden gemaakt zowel per zorgsoort als per zorgverlener.

Ook zouden verzekeraars verplicht moeten worden om te vermelden op hun site of (en zoja van wanneer tot wanneer) er in het vorige jaar sprake is geweest van een het bereiken van een omzetplafondbij een zorgaanbieder. Dit kan dienen als waarschuwing voor de consument en als dit vaker voorkomt kan de verzekeraar of het ziekenhuis hierop aangesproken worden. Het kan dan zijn dat er te weinig zorg is ingekocht of te veel is geleverd.

De richtlijn van de NZa laat wat dat betreft nu nog ruimte over en moet derhalve strenger. Op dit moment is het voor de consument ontzettend moeilijk te achterhalen of ie gedurende het hele jaar naar zijn of haar zorgverlener kan of dat ie rekening moet houden dat dit aan het einde van het jaar niet zo is. Wij weten hoeveel verzekerden hechten aan het kunnen naar hun eigen zorgverlener, dus deze informatie vooraf is essentieel.

In algemene zin adviseren wij klanten om bij planbare zorg – behandelingen waarvan je van tevoren weet dat je ze zal moeten ondergaan – of zoveel mogelijk voor half oktober je behandeling in te plannen of in ieder geval ruim van tevoren te checken of ze op de geplande datum ook terecht kunnen. Zo voorkom je onwelkome verrassingen.

Vragen over zorgverzekeringen? Of hulp nodig met kiezen? Bel ons op 0206168200 of ga naar onze vergelijker.

Nederlander verwacht dat meer ziekenhuizen failliet zullen gaan en is bang voor langere wachtlijsten

Veel Nederlanders (71%) verwachten dat er meer ziekenhuizen failliet zullen gaan. Drie kwart is bang dat de wachtlijsten in ziekenhuizen gaan oplopen na het  faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Iets meer dan de helft vindt dan ook dat een ziekenhuis niet failliet zou mogen gaan. Een overgrote meerderheid (85%) is echter niet bereid om hier dan zelf ook meer premie voor te betalen. Als faillissement dreigt, moet de minister van Volksgezondheid (70%) of de landelijke politiek beslissen over het voortbestaan van het ziekenhuis en niet de zorgverzekeraars (14%) of banken. Dat blijkt uit een peiling van vergelijkingssite Zorgkiezer onder 5.300 mensen in samenwerking met BNNVARA consumentenprogramma Kassa.

Meer geld naar de zorg maar geen extra premie

Een overgrote meerderheid (82%) vindt dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de zorg, maar slechts drie op de tien is bereid hier ook zelf meer premie voor te betalen voor bijvoorbeeld zorgverzekering 2019. Bijna iedere Nederlander (95%) vindt daarbij dat je altijd zelf moet kunnen kiezen naar welk ziekenhuis je gaat. Ze hechten dus erg veel waarde aan ruime keuzevrijheid in de zorg, maar ook hier is een ruime meerderheid (72%) niet bereid hiervoor meer premie te betalen.

Meer ziekenhuizen verdwijnen maar bereidheid om te reizen

Zeven op de tien verwacht dat er meer ziekenhuizen failliet zullen gaan. Dat geldt volgens hen echter in meerderheid niet voor het ziekenhuis bij hun in de buurt. Het is niet ondenkbaar dat er ook in de toekomst ziekenhuizen zullen verdwijnen. Zo staat van 14 ziekenhuizen de financiële positie onder druk en ook kunnen de hogere eisen op het gebied van zorgkwaliteit daartoe aanleiding geven.

Er lijkt wel draagvlak te zijn voor een verandering van het ziekenhuislandschap naar basiszorg dichtbij en complexere zorg op iets grotere afstand. Zo is twee op de drie ondervraagden bereid om bij complexe ziekenhuiszorg tot een uur te reizen voor betere zorg (58%) of lagere kosten (10%) van het eigen risico.

Op dit moment worden alle ziekenhuizen in Nederland in principe gecontracteerd. En alhoewel een meerderheid van zes op de tien vindt dat alle ziekenhuizen door de zorgverzekeraars gecontracteerd zouden moeten worden, vindt toch ook al 40% van de mensen dat er door de zorgverzekeraars alleen contracten gesloten moeten worden met ziekenhuizen die de beste kwaliteit leveren (19%) of goede zorg tegen een scherpe prijs (21%) leveren.


Vanaf 12 november zijn alle premies bekend en kunnen verzekerden weer overstappen van zorgverzekering. Als eerste op de hoogte van de nieuwe premies voor zorgverzekering 2019, schrijf je in voor ons premie-alert.

Infographic: Percentage overstappers door de jaren heen

Het aantal overstappers is al jarenlang redelijk stabiel. Na het topjaar in 2013, waarin ruim 7,2% van de bevolking overstapte, schommelt de afgelopen jaren het percentage steevast rond de 6,5%. In de tweede week van januari van volgend jaar weten we het voorlopige overstappercentage voor 2018. Het daadwerkelijke overstappercentage maakt Vektis bekend in april van volgend jaar. 

 

 

Lekker in je vel met een gezonde leefstijl: Actify

Op ZorgKiezer.nl hebben we het vaak over de polissen, de dekking en de premies van de verschillende verzekeringen. Verzekeraars doen echter veel meer dan alleen het aanbieden van zorgverzekeringen. De meeste zorgverzekeraars bieden ook programma’s aan om een gezonde leefstijl te stimuleren. Vandaag belichten we een van die programma’s: Actify van Zilveren Kruis.

Lees verder

ZorgKiezer.nl zaterdag in Kassa

Consumentenprogramma Kassa besteed morgen aandacht aan de zorgpremie in 2017. Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer.nl, schuift morgen aan om de vragen van kijkers en van presentatrice Brecht van Hulten te beantwoorden. Sowieso zoomt het programma in op de goedkoopste en duurste premies.

kassa-splash

Kassa roept consumenten op hun site op om zelf een filmpje te maken met daarin hun vraag over de zorgverzekering. Heb je een vraag? Zet je telefoon op selfie-stand en maak een filmpje!

Premies zorgverzekeringen 2017

De premies van de zorgverzekering in 2017 stijgen flink. Grootste stijger lijkt de zorgpremie van Menzis te worden. Menzis verhoogt de premie met maarliefst 12%. Andere grote verzekeraars laten hun premie ook behoorlijk stijgen. Zo verhoogt Zilveren Kruis Achmea de premie met ongeveer 8% en CZ met ongeveer 7%.

Lastminute run op zorgverzekeringen, maar in totaal minder overstappers verwacht

Met nog minder dan 48 uur te gaan is de laatste bel gegaan voor het zorgseizoen 2016. Traditioneel stappen in de laatste drie dagen van het jaar honderdduizenden mensen over naar een andere zorgverzekeraar. De drukte om op het laatste moment nog te wisselen van zorgverzekering is dit jaar groter dan afgelopen jaren. Dat stelt de onafhankelijke vergelijker ZorgKiezer.nl op basis van eigen cijfers en analyse van zoekopdrachten bij Google.

Maar het is de vraag of deze inhaalrace op tijd komt. ZorgKiezer.nl verwacht dat het totaal aantal overstappers dit jaar lager zal uitvallen. Dat komt omdat het thema minder leeft omdat de premiestijging beperkt was en er geen grote wijzigingen waren zoals de ‘vrije artsenkeuze’ discussie vorig jaar. Daarnaast zijn verzekeraars iets terughoudender. Vorig jaar wisselden 1, 1 miljoen mensen van zorgverzekering.

Verzekeraars terughoudend: geen cadeautjes en acties, minder TV reclame

Zorgverzekeraars zijn dit jaar terughoudender met marketingcampagnes. De afgelopen jaren buitelden zorgverzekeraars over elkaar heen om consumenten in de laatste dagen van het jaar met cadeautjes en last minute acties te verleiden tot een overstap. De verzekeraars hebben afgesproken om dat dit jaar niet te doen. Ook adverteren zij niet meer met scherpe vanaf tarieven. Ook houden de verzekeraars de hand op de knip. Er werd t/m week 52 bijna 3 miljoen euro (8%) minder uitgegeven aan reclame op radio, televisie en dagbladen, zo blijkt uit cijfers van Nielsen.

Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: “Veel mensen wachten tot het allerlaatste moment om hun zorgverzekering te bekijken. Ze vinden het dan ook niet echt leuk. Maar de premies van de verschillende zorgverzekeringen lopen uiteen. Wie goed kijkt en vergelijkt kan dus veel geld besparen.

Topdrukte

Mensen wachten altijd tot het allerlaatste moment. Maar de overstaphausse kwam dit jaar wel erg laat op gang. Dat komt omdat zorgverzekeraars erg laat waren met hun premie en lang geen duidelijkheid konden geven over hun afspraken met ziekenhuizen voor volgend jaar. Ook speelde het thema zorgverzekering minder dan vorige jaren omdat de premie met +3% minder hard steeg dan verwacht en er geen grote wijzigingen waren in het pakket.

Tot de Kerst was het aantal overstappers ruim 20% lager dan andere jaren bij ZorgKiezer.nl Dat is daarna omgeslagen. ZorgKiezer.nl had afgelopen dagen ruim 25% meer vergelijkers en overstappers dan vorig jaar. Daarnaast was het zoekvolume in Google in de afgelopen dagen op belangrijke zoektermen als ‘zorgverzekering vergelijken’ twee keer zo groot als in 2013 en 2014. 

Overstappen kan nog!

Consumenten kunnen nog tot en met 31 december hun zorgverzekering opzeggen. Ze hebben dan tot 1 februari de tijd om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Aantal overstappers zorgverzekering 2006-2015  

Jaar        Percentage     Aantal       
2006 19,10% 2.970.000
2007 4,30% 704.000
2008 3,60% 589.000
2009 3,50% 576.000
2010 4,30% 709.000
2011 5,50% 900.000
2012 6,00% 1.000.000
2013 7,20% 1.200.000
2014 6,50% 1.100.000
2015 6,80% 1.140.000

Budgetpolis

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie raadt consumenten af om nog een budgetpolis af te sluiten. In een brief aan Zorgverzekeraars Nederland stelt de NPCF dat de consument vaak ver moet reizen, dat ziekenhuizen worden gecontracteerd die onder verscherpt toezicht staan en dat consumenten vaak moeten bijbetalen bij hun ziekenhuisbezoek. De NPCF baseert zich in haar brief op een vijf maanden oud onderzoek van de NZA uit juli 2015. Peter Ruys van ZorgKiezer.nl vindt de oproep ‘bangmakerij’. ‘De dekking en voorwaarden van budgetpolissen in 2016 is ruimer dan ooit tevoren. Daarnaast is het een taak van zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars om beter voor te lichten. Een simpele intake aan de balie van het ziekenhuis is voldoende om bijbetaling te voorkomen.’

eigen-risico

Lees verder

Veelgestelde vragen over jouw overstap voor zorgverzekering 2016

Ben je de afgelopen periode overgestapt naar een nieuwe zorgverzekering 2016? Dan zou het kunnen dat je nog wat vragen hebt. Door de overstapdrukte in de laatste dagen is het zo dat sommige overstapprocessen zijn vertraagd. Misschien heb jij daardoor nog niks van je nieuwe zorgverzekeraar gehoord of vraag jij je af of het wel is goed gegaan. In deze blog geven wij antwoord op de meest voorkomende vragen die de afgelopen dagen bij ons zijn binnengekomen. 

vragen overstap zorgverzekering 2016 Lees verder

Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen nog lang niet afgerond

De onderhandelingen tussen de vier grootste zorgverzekeraars en de ziekenhuizen over de zorgverlening in 2016 verlopen dit jaar zeer moeilijk en zijn nog lang niet afgerond. Dit ondanks de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord. VGZ en CZ laten weten nog maar 25 tot 35 procent van de ziekenhuizen te hebben gecontracteerd. Menzis en Achmea komen ook nog niet verder dan 65 procent. Dat is dit jaar voor het eerst. De belangrijkste discussiepunten in de onderhandelingen zijn dure medicijnen en de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Daardoor kunnen verzekeraars nog niet zeggen met welke ziekenhuizen ze volgend jaar een contract hebben. Dat blijkt uit en rondgang van zorgvergelijker ZorgKiezer.nl onder ziekenhuizen en de grote zorgverzekeraars.

rijnstate

Deadline

Afgelopen donderdag 19 november verliep de deadline waarop de verzekeraars een compleet aanbod aan hun verzekerden moesten doen. Alle verzekeraars hebben de afgelopen dagen de premies van hun polissen bekendgemaakt. Maar ze hadden ook bekend moeten maken welke dekking zij daarvoor bieden. Daarbij is een belangrijk aspect welke ziekenhuizen er onder de polis vallen. Daarover is nu geen duidelijkheid.

De zorgverzekeraars CZ en Menzis geven de garantie aan verzekerden dat zij volgend jaar bij alle ziekenhuizen terecht kunnen. Zo ver willen de verzekeraars Achmea en VGZ niet gaan. Deze toezegging kan namelijk effect hebben op de onderhandelingspositie.

De verwachting is dat de verzekeraars er uiteindelijk wel met alle ziekenhuizen uit gaan komen, maar daar is geen zekerheid op. Zij liggen nu soms nog behoorlijk uit elkaar. In 2013 had Achmea de eerste drie maanden geen contract met het Slotervaart ziekenhuis. Patiënten dreigden daardoor een deel van de rekening zelf te moeten betalen. 

Groei vs. 0-lijn

In het hoofdlijnenakkoord over de medisch specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over de maximale omvang van de groei in volume en prijs. De ziekenhuizen zetten echter veelal in op grotere groei, waar verzekeraars soms uitgaan van de nullijn of zelfs een daling van de budgetten. De belangrijkste discussiepunten in de onderhandelingen zijn dure medicijnen en de verplaatsing van zorg naar de eerstelijn.

Directeur Peter Ruys van ZorgKiezer.nl : “Consumenten willen graag weten waar ze volgend jaar aan toe zijn. De zorgverzekeraars lijken daarom nu met de rug tegen de muur te onderhandelen, omdat zij zo snel mogelijk met de namen naar buiten moeten komen. Maar om tot een overeenstemming te komen heb je twee partijen nodig. Het zou goed zijn als beide partijen van de NZa een strikte deadline zouden krijgen wanneer ze er met elkaar uit moeten zijn.”

Het contracteren van ziekenhuizen en andere zorgverleners is vooral voor consumenten met een naturapolis van groot belang. Dat is de polis die drie kwart van alle Nederlanders heeft. Bij deze polissen moet de consument naar een ziekenhuis dat onder contract is bij de verzekeraar. Gaat hij naar een ander ziekenhuis, dan moet hij een kwart van de rekening, soms zelfs de helft, zelf betalen. Dat kan in de duizenden euro’s lopen.

VUMC: ‘Geen contract’

Het Amsterdamse VUMc laat weten: ‘We zijn er nog met geen enkele zorgverzekeraar uit.’ Datzelfde zou gelden voor ziekenhuizen als het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Vlissingen en Goes, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en het UMC Groningen.

Voor budgetpolissen zijn de onderhandelingen over de budgetpolissen (waarbij maar een beperkt deel van de zorgaanbieders wordt gecontracteerd) nagenoeg wel afgerond en compleet.

NZA: ‘Eerder afronding contractering’

Toezichthouder NZa riep al in 2014 op om de contractering eerder af te ronden door al in april te beginnen met onderhandelen. Zij constateert ook dat de onderhandelingen tussen verzekeraars en de ziekenhuizen dit jaar erg moeizaam gaat. Volgens de NZa komt dat vooral doordat de administratie weer danig is veranderd. De eenheid waarvoor prijzen moeten worden vastgesteld, de dbc’s (diagnose plus bijbehorende behandeling) mocht altijd een heel jaar omvatten. Nu nog maximaal 120 dagen. Alleen al die verandering vergt enorm veel van de administraties van ziekenhuizen en verzekeraars, maar levert ook forse vertraging in de onderhandelingen op.

ZorgKiezer.nl: ‘Wacht met overstappen’

ZorgKiezer.nl adviseert consumenten nog even te wachten met het kiezen van een zorgverzekering. Ruys: ‘Laat iedereen goed uitkijken of het ziekenhuis van zijn voorkeur wel is gecontracteerd. Het is toch vervelend als je nu een zorgverzekering kiest en jouw ziekenhuis blijkt toch niet gecontracteerd.’ ZorgKiezer gaat de consument op zijn website waarschuwen dat het aanbod nog zeer onvolledig is.