Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

Zorgverzekering vergelijken

De premies zijn bekend over:

Prinsjesdag 2019: dit verandert er in de zorg

Prinsjesdag

Het is Prinsjesdag 2019. De koning heeft de Troonrede uitgesproken en het befaamde koffertje met de miljoenennota is overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar, wat gaat er nu concreet veranderen in 2020? Wij zochten het voor je uit.

Prinsjesdag 2019, de Ridderzaal vult zich met mensen. Wat gaat 2020 ons brengen? De kerntaak met betrekking tot de zorg is duidelijk: “De groei van de uitgaven beperken en zorg beter maken.” Althans, dat is kort en krachtig het streven dat de koning formuleert in zijn Troonrede. Niet wereldschokkend, maar wel een fikse uitdaging. Het is een uitdaging waar de koning dan ook graag wat tijd voor uittrekt. “Voor de zomer van 2020 schetst de regering de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg,” zo stelt hij. Maar, ook in de tussentijd vinden er flink wat veranderingen plaats.

Financieel

Net als ieder jaar, verandert er in 2020 flink wat voor de portemonnee. Zo gaat de premie volgend jaar op jaarbasis omhoog met 37 euro. Dit betekent dat de rekenpremie voor het basispakket per volwassene is ingeschat op 1421 euro. De definitieve premies worden echter uiterlijk 12 november pas door de verzekeraars bekend gemaakt. Die definitieve premie bestaat uit de combinatie van de rekenpremie zoals deze door de regering is vastgesteld én de opslagpremie zoals deze door de verzekeraars wordt bepaald.

De rekenpremie

De rekenpremie is het bedrag dat de koning in de troonrede bekend maakt. In 2020 gaat dit om 1421 euro. De overheid bepaalt dit bedrag. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

De opslagpremie

De opslagpremie is het bedrag waarmee de verzekeraar de premie verhoogt. Wanneer je de rekenpremie en de opslagpremie bij elkaar optelt, krijg je het bedrag dat jaarlijks van jouw rekening wordt afgeschreven. Deze opslagpremie verschilt per verzekeraar. Dit is dan ook de reden dat er zo veel verschillende premies zijn.

Het verschil in premie heeft met een aantal factoren te maken. Een hele belangrijke factor is de reserves die iedere verzekeraar heeft. Wat houdt dat precies in? Iedere verzekeraar in Nederland is wettelijk verplicht om voldoende reserves achter de hand te hebben. Zo kunnen ze ook bij onverwacht hoge zorgkosten nog steeds vergoeding bieden. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een grote epidemie.

Reserves

Verzekeraars maken voorafgaand aan een jaar een schatting van de verwachte kosten. Vallen de daadwerkelijke kosten lager uit? Dan wordt er winst gemaakt. Vallen de kosten hoger uit? Dan wordt er verlies gemaakt. De winst wordt aan de reserves toegevoegd, terwijl het verlies juist met de reserves wordt opgevangen. Beschikt een verzekeraar over meer reserves dan nodig is? Dan kan hij er voor kiezen om de premie te verlagen. Merkt een verzekeraar dat hij geld tekort komt? Dan zal hij de premie juist verhogen.

Collectiviteit

De premie is echter niet het enige dat verandert op financieel vlak. Ook de collectiviteitskorting wordt op de schop genomen. Eigenlijk was het al bekend. Minister Bruins van Medische Zorg sprak vorig jaar immers al zijn onvrede uit over de manier waarop de collectiviteitskorting werkte. Zo stelde hij in gesprek met de NOS destijds: “De korting voor een collectiviteit wordt niet behaald door een inkoopvoordeel, maar door een opslag op de oorspronkelijke premie en is daarmee een sigaar uit eigen doos.”

Zijn oplossing? Een halvering van de maximale korting met als doel een einde te maken aan de fictieve korting. Zo wil de minister voorkomen dat de collectiviteitskorting als een marketinginstrument wordt ingezet. Dit heeft als gevolg dat nu – een jaar later –  de kogel definitief door de kerk is. De collectiviteitskorting wordt gehalveerd en men krijgt voortaan maximaal 5% korting op de basisverzekering..

Zorgtoeslag

Met stijgende premies en dalende kortingen ziet 2020 er financieel gezien niet rooskleurig uit, maar Prinsjesdag 2019 brengt ook goed nieuws. Per saldo stijgt de maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens met circa 65 euro en voor
meerpersoonshuishoudens met circa 95 euro. Met name de laagste inkomens hebben hier baat bij. De stijging in de zorgtoeslag compenseert de stijging in de premie grotendeels waardoor er voor hen financieel gezien relatief weinig verandert.

Eigen risico

In overeenstemming met het regeerakkoord blijft het eigen risico dit jaar 385 euro. Deze maatregel van minister Bruins is onderdeel van zijn poging om de opeenhoping van zorgkosten te voorkomen. Dit betekent dat het eigen risico sinds 2016 niet meer is gestegen. Wanneer het regeerakkoord wordt gehonoreerd, blijft het eigen risico ook ongewijzigd tot 2022.

Vergoedingen­­­

Los van de financiële wijzigingen, worden er ook een aantal nieuwe vergoedingen toegevoegd aan de basisverzekering. Volgens minister Bruins draagt de verruiming van het basispakket toe aan: ‘passende en doelmatige zorg’. Wij zetten de nieuwe (en verlengde) vergoedingen voor je op een rijtje:

Logeervergoeding

De logeervergoeding is met name bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum. Bruins  noemt als voorbeeld het protonencentrum in Groningen; “Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald. Steeds heen en weer rijden is enorm belastend. Mensen kiezen er dan vaak voor om op eigen kosten een paar nachten in een hotel te verblijven. Vanaf volgend jaar kunnen ze daarbij een beroep doen op hun zorgverzekering.”

De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht en geldt voor verblijven van minimaal drie aaneengesloten behandeldagen.

Apotheekbereidingen vallen onder basispakket

Een andere vergoeding die in 2020 wijzigt, is de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. Als een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, wordt de apotheekbereiding wél vergoed. Op deze manier zijn de geneesmiddelen toch te verkrijgen.

Volgens de minister gaat dit in de praktijk om verstrekking aan circa 50 unieke patiënten per maand die langdurig gebruik maken van een medicijn, en circa 150 unieke patiënten die kortdurend gebruik maken van een medicijn

Extra Vergoeding medisch specialisten

De vergoeding voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten richten zich met name op zorgverlening thuis of in de eigen omgeving van de patiënt. Deze vergoeding moet enerzijds de druk bij huisartsen verlichten, en zorgt er anderzijds voor dat men langer thuis kan blijven wonen. Per 2021 gaat ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar het basispakket, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Nieuwe medicatie tegen kanker

De vergoeding voor Abemaciclib en Durvalumab is ingegaan op 1 september jl. en wordt ook in 2020 voortgezet. Durvalumab kan worden ingezet bij de behandeling van een specifieke vorm van longkanker; Abemaciclib is goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde vormen van borstkanker.

De vergoeding van deze medicatie was lange tijd onzeker, maar uiteindelijk is het gelukt om prijsafspraken te maken met de fabrikanten. Minister Bruins zei hierover: “Dat patiënten nu toegang krijgen tot deze middelen is goed nieuws. Tegelijkertijd blijft het teleurstellend dat daar prijsonderhandelingen voor nodig zijn, en dat ik het resultaat van die onderhandelingen niet publiek kan maken. Het belang van de patiënt staat bij mij altijd voorop. Daarom uiteindelijk liever een vertrouwelijke overeenkomst tegen een veel lagere prijs, dan helemaal geen deal.”

Proef met medicijn tegen MS wordt verlengd

Het middel Fampyra is sinds 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering. Fampyra wordt gebruikt in de behandeling van multiple sclerose (MS). Het is bestemd voor MS-patiënten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen. Aangezien het middel niet bij alle patiënten uit deze groep werkt, is er een proefbehandelstrategie ontwikkeld. Op basis daarvan krijgen MS-patiënten het middel Famypra eerst twee weken op proef. Als de behandeling aanslaat en het loopvermogen van de patiënt voldoende verbetert, wordt de behandeling voortgezet.

Verlenging vergoeding Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

De huidige regeling ten aanzien van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), die in 2020 zou aflopen, wordt verlengd. Daarbij geldt een eigen bijdrage van €175,-. Deze regeling staat los van het zorgverzekeringspakket.

Prinsjesdag 2019

Met deze wijzigingen komt Prinsjesdag 2019 tot een eind. Uiteraard vertellen we je de komende tijd graag meer over deze wijzigingen en wat dit voor jou betekent. Wil jij als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan in voor het PremieAlert of volg ons op social media.

 

 

Laatste update op 19 september 2019 – 06:54 door Emma-Jane Tolenaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2023 ZorgKiezer.nl | Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344