Welke geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering?

De zorgkosten stijgen enorm door de komst van nieuwe geneesmiddelen. Het zijn namelijk dure geneesmiddelen en vaak gebruiken patiënten het geneesmiddel de rest van hun leven. Daarom is het goed dat er altijd een afweging gemaakt wordt of een nieuw geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket. Maar wie bepaalt dat?

geneesmiddelen

Wie bepaalt of het medicijn vergoed wordt?

Zorginstituut Nederland adviseert het Ministerie van Volksgezondheid over het basispakket. Zij brengen een advies uit over nieuwe geneesmiddelen waarbij wordt gekeken naar de prijs in verhouding met de kwaliteit op het leven van de patiënten. Uiteindelijk bepaalt het Ministerie van Volksgezondheid welke geneesmiddelen worden opgenomen in het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS) en dus het basispakket. Geneesmiddelen die niet in het GVS worden opgenomen worden in principe niet door de basisverzekering vergoed.

Dure medicijnen komen in wachtrij

Vrijwel alle dure medicijnen die op de markt terecht komen worden eerst in een soort wachtrij gezet, een sluis. Nadat Zorginstituut Nederland het middel positief heeft beoordeeld wordt er pas overwogen of het in het basispakket terecht komt.

De Horizonscan geneesmiddelen

Op de lijst van Horizonscan geneesmiddelen staan de medicijnen waar nog niet over besloten is of ze vergoed gaan worden uit de basisverzekering. Er staan ook medicijnen in de lijst die al wel vergoed worden, maar waarvoor een uitbreiding wordt aangevraagd, zodat meer patiënten in aanmerking kunnen komen.

Welke medicijnen worden niet vergoed?

Eerder deze week werd bekend dat Atezolizumab, een medicijn ter behandeling van gemetastaseerde niet kleincellige longkanker, waarschijnlijk niet wordt opgenomen in de basisverzekering. Daarnaast wordt Spinraza, een geneesmiddel tegen de zeldzame spierziekte SMA, ook niet opgenomen in de basisverzekering met de huidige prijs.

Welke medicijnen worden wel vergoed?

Alle geneesmiddelen die opgenomen zijn in het GVS worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer er een tekort is aan geneesmiddelen wordt het vervangende geneesmiddel ook vergoed vanuit de basisverzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.