Budgetpolis niet populair onder overstappers

De zogeheten budgetpolissen waarmee zorgverzekeraars voor 2014 op de markt kwamen zijn minder populair dan eerst gedacht werd. Veel minder mensen hebben een uitgeklede versie van de zorgverzekering gezien als een prikkel om over te stappen dan verwacht. De ‘gewone’ natura zorgverzekering deed het een stuk beter.

Dit blijkt uit onderzoek van BS Health Consultancy. Dit jaar kwam een aantal zorgverzekeraars met budgetpolissen op de markt. Dit zijn uitgeklede zorgverzekeringen met een beperkte keuzevrijheid. Daar tegenover staat een lage maandelijkse premie. Daarnaast hebben de meeste zorgverzekeraars de keuze uit een natura- of een restitutiepolis, waarbij de eerste geen volledige keuzevrijheid heeft, de tweede heeft dit wel. Het aantal mensen dat voor een budgetpolis koos, nam dit overstapseizoen slechts met 30.000 polissen toe. Voor de natura zorgverzekering met beperkte keuzevrijheid nam dit met 180.000 polissen toe.

De aanvullende zorgverzekering is ook steeds minder aantrekkelijk voor individueel verzekerden. Voor de collectief verzekerden blijft de aanvullende zorgverzekering wel interessant. Opvallend is dat steeds meer mensen collectief verzekerd zijn. Dit kan zijn via een vereniging, maar ook via een vakbond of sociale dienst. Het aantal mensen dat verzekerd is via een werkgeverscollectief is wel licht gedaald met bijna 2%. Meer mensen kozen dit jaar voor een vrijwillig eigen risico, zo’n 10% tegenover 8% vorig jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.