Wat gebeurt er wanneer het eigen risico wordt afgeschaft?

De debatten zijn op dit moment in volle gang en op 15 maart mogen we allemaal naar de stembus. Een van de belangrijkste onderwerpen bij de verkiezingen is het zorgstelsel. Er zijn een aantal partijen die het eigen risico willen verlagen of zelfs volledig willen afschaffen, maar wat zijn de gevolgen bij het verlagen of het afschaffen van het eigen risico?

Afschaffen eigen risico

De standpunten van de politieke partijen zijn verschillend. Vooral de linkse sociale partijen willen het eigen risico volledig afschaffen. Uit eerder onderzoek bleek echter dat het afschaffen van het eigen risico ongeveer 4, ampoule 5 miljard euro zal kosten. Deze kosten zullen dan op een andere manier weer terugverdiend moeten worden.
De SP noemt het eigen risico een boete op ziek zijn. Het afschaffen van het eigen risico klinkt daarom mooi. Chronisch zieken zullen profiteren van het afschaffen van het eigen risico. Zij zijn vaak in januari al door het eigen risico heen.
Mensen die weinig zorg nodig hebben gaan er echter op achteruit. Door het afschaffen van het eigen risico worden de kosten namelijk verschoven. Zo wordt de zorgtoeslag bijvoorbeeld verlaagd of worden de maandelijkse premies verhoogd.
In de meeste gevallen hebben de jongeren minder zorg nodig dan ouderen. Zij worden dan ook het hardst getroffen.

De zorgtoeslag zal dalen

Mensen met een lager inkomen in Nederland ontvangen zorgtoeslag. Dit is een toeslag die dient ter compensatie voor de premie en het eigen risico. Het eigen risico kan elk jaar veranderen. De zorgtoeslag wordt daarom elk jaar opnieuw berekend. Als het eigen risico stijgt, stijgt de zorgtoeslag mee. Wanneer het eigen risico dus daalt, daalt de zorgtoeslag ook. Dit betekent dat wanneer het eigen risico wordt afgeschaft mensen met een lager inkomen onvoordelig uitkomen.
Mensen met een laag inkomen die weinig zorg nodig hebben gaan er dus het hardst op achteruit. Uit een opiniestuk op Zorgvisie van Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink, beiden hoogleraar economie, blijkt dat de lage inkomens er ongeveer € 240,- op achteruit zouden gaan bij het afschaffen van het eigen risico.

Hogere inkomens profiteren

De zorggebruikers met een middelbaar of hoger inkomen zullen profiteren bij het afschaffen van het eigen risico. Deze mensen betalen vaak wél het eigen risico, maar ontvangen geen zorgtoeslag. Als het eigen risico verdwijnt komt dit dus indirect niet bij hen terug. Dit komt doordat zij niet in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Zij gaan er dan op vooruit, omdat zij geen eigen risico meer hoeven te betalen.

Conclusie afschaffen eigen risico

De jongeren en de mensen met een lager inkomen die geen zorg gebruiken worden dus het hardst getroffen wanneer het eigen risico wordt afgeschaft. De zorggebruikers met een hoog of middelbaar inkomen gaan er op vooruit wanneer het eigen risico wordt afgeschaft.
De zorg speelt een belangrijke rol bij de verkiezingen. Weet jij al op welke partij je gaat stemmen?

1 thought on “Wat gebeurt er wanneer het eigen risico wordt afgeschaft?

  1. Het lijkt mij dat het wel wat genuanceerder ligt.

    Het is idd wel zo dat lagere inkomens die geen zorg gebruiken er op achter uitgaan. Echter juist de minder opgeleiden/minder inkomen, gebruiken meer zorg.

    Verder is vaak het plan om verlaging eigen risico oa te betalen door verhoging inkomsten belasting. Dat treft de hogere inkomens.

    Zie ook: cpb. nl/persbericht/cpb-let-op-verdeling-zorgkosten-lange-termijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.