Momenteel loopt er een landelijk kostprijsonderzoek, waarvan de uitkomst binnenkort bekend wordt. CZ wil niet toezeggen dat ze de 3-jarige contracten gaat aanpassen als blijkt dat diëtisten onder de kostprijs moeten werken. Zorgverzekeraar Menzis heeft – vooruitlopend op de uitslag van het onderzoek – al aangekondigd dat de tarieven van diëtisten 16,6 procent hoger worden. Dit overstapseizoen was vooral de contractering van ziekenhuizen in het nieuws. De ziekenhuiscontracten bij de vier grote verzekeraars zijn nog steeds niet helemaal rond, meldde ZorgKiezer.