Lastminute run op zorgverzekeringen

Het is topdrukte bij zorgverzekeraars. De drukte om op het laatste moment nog te wisselen van zorgverzekering is dit jaar een stuk groter dan afgelopen jaren. Het aantal mensen dat dit jaar van zorgverzekeraar wisselt zal komend jaar daardoor naar verwachting met zo’n 10% stijgen tot 1,2 miljoen mensen. Dat wordt veroorzaakt door de forse stijging van de zorgpremie met gemiddeld 72 euro per jaar en de grotere onderlinge premieverschillen tussen de zorgverzekeraars. Ook zijn er een aantal grote collectieve zorgverzekeringen beëindigd van honderdduizenden klanten zoals bijv. van de FNV, de Vereniging Eigen Huis en aantal gemeentes. Dat stelt de onafhankelijke vergelijker ZorgKiezer.nl op basis van een rondgang langs zorgverzekeraars en eigen cijfers.

zorgpremie Lees verder

Nederlander verwacht dat meer ziekenhuizen failliet zullen gaan en is bang voor langere wachtlijsten

Veel Nederlanders (71%) verwachten dat er meer ziekenhuizen failliet zullen gaan. Drie kwart is bang dat de wachtlijsten in ziekenhuizen gaan oplopen na het  faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Iets meer dan de helft vindt dan ook dat een ziekenhuis niet failliet zou mogen gaan. Een overgrote meerderheid (85%) is echter niet bereid om hier dan zelf ook meer premie voor te betalen. Als faillissement dreigt, moet de minister van Volksgezondheid (70%) of de landelijke politiek beslissen over het voortbestaan van het ziekenhuis en niet de zorgverzekeraars (14%) of banken. Dat blijkt uit een peiling van vergelijkingssite Zorgkiezer onder 5.300 mensen in samenwerking met BNNVARA consumentenprogramma Kassa.

Meer geld naar de zorg maar geen extra premie

Een overgrote meerderheid (82%) vindt dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de zorg, maar slechts drie op de tien is bereid hier ook zelf meer premie voor te betalen voor bijvoorbeeld zorgverzekering 2019. Bijna iedere Nederlander (95%) vindt daarbij dat je altijd zelf moet kunnen kiezen naar welk ziekenhuis je gaat. Ze hechten dus erg veel waarde aan ruime keuzevrijheid in de zorg, maar ook hier is een ruime meerderheid (72%) niet bereid hiervoor meer premie te betalen.

Meer ziekenhuizen verdwijnen maar bereidheid om te reizen

Zeven op de tien verwacht dat er meer ziekenhuizen failliet zullen gaan. Dat geldt volgens hen echter in meerderheid niet voor het ziekenhuis bij hun in de buurt. Het is niet ondenkbaar dat er ook in de toekomst ziekenhuizen zullen verdwijnen. Zo staat van 14 ziekenhuizen de financiële positie onder druk en ook kunnen de hogere eisen op het gebied van zorgkwaliteit daartoe aanleiding geven.

Er lijkt wel draagvlak te zijn voor een verandering van het ziekenhuislandschap naar basiszorg dichtbij en complexere zorg op iets grotere afstand. Zo is twee op de drie ondervraagden bereid om bij complexe ziekenhuiszorg tot een uur te reizen voor betere zorg (58%) of lagere kosten (10%) van het eigen risico.

Op dit moment worden alle ziekenhuizen in Nederland in principe gecontracteerd. En alhoewel een meerderheid van zes op de tien vindt dat alle ziekenhuizen door de zorgverzekeraars gecontracteerd zouden moeten worden, vindt toch ook al 40% van de mensen dat er door de zorgverzekeraars alleen contracten gesloten moeten worden met ziekenhuizen die de beste kwaliteit leveren (19%) of goede zorg tegen een scherpe prijs (21%) leveren.


Vanaf 12 november zijn alle premies bekend en kunnen verzekerden weer overstappen van zorgverzekering. Als eerste op de hoogte van de nieuwe premies voor zorgverzekering 2019, schrijf je in voor ons premie-alert.

Overschot op buffers zorgverzekeraars in drie jaar tijd verdubbeld

Ondanks alle discussie zijn de buffers van zorgverzekeraars als gevolg van de enorme winsten in de afgelopen drie jaar fors gegroeid. Daarbij is het overschot van de zorgverzekeraars onder de huidige regels verdubbeld van 2,9 miljard naar 6,1 miljard euro. Alleen al in 2014 was er sprake van een stijging met 1,2 miljard euro. En dat is opvallend omdat de discussie over de hoge winsten en het oppotten of teruggeven door de zorgverzekeraars sinds 2012 speelt. De reserves zijn al die tijd alleen maar verder gegroeid. De stijging is met 3 miljard euro precies even hoog als het overschot dat de minister van VWS heeft becijferd op basis van de strengere solvabiliteitseisen (Solvency II) die vanaf volgend jaar gaan gelden. Dit blijkt uit een analyse van de cijfers van de zorgverzekeraars op basis van statistieken van DNB en de jaarverslagen door de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.

 

 

 

Solvabiliteit overschot zorgverzekeraars 2011-2014 NW


Update 24-09-2015 17.00 uur: In de oorspronkelijke analyse van gisteren was sprake van een verdubbeling van het overschot van 4,3 miljard naar 8,5 miljard euro. Dat blijkt na correctie een verdubbeling van 2,9 naar 6,1 miljard. Het overschot is daarmee wat kleiner dan oorspronkelijk gemeld. De kernboodschap is en blijft echter dat de buffers van de zorgverzekeraars in de afgelopen jaren zijn verdubbeld en dat er sprake is van grote onderlinge verschillen. De stijging is 2014 komt uit op 1,2 miljard in plaats van de eerder gemeldde 1,7 miljard euro. Deze correctie was nodig omdat de statistieken van DNB voor wat betreft (in ieder geval) Achmea dubbeltellingen van vermogen (double gearing) bevatten. Deze zorgen ervoor dat de statistieken van DNB een onjuist beeld kunnen geven van de solvabiliteitsontwikkeling per verzekeraar en de verschillen onderling. Daarnaast zijn bij ASR de cijfers van De Amersfoortse ten onrechte meegenomen. Deze aanpassingen leiden ook tot een lagere solvabiliteit per verzekerde bij Achmea en ASR (zie onder). 

Voorafgaand aan publicatie heeft ZorgKiezer.nl DNB om een verklaring gevraagd voor het grote verschil tussen de op basis van DNB cijfers geconstateerde oversolvabiliteit van 8,5 miljard euro (onder Solvency I) en de door het ministerie van VWS genoemde 3 miljard euro (onder Solvency II) maar DNB kon of wilde hier geen inhoudelijke reactie op geven. Er werd doorverwezen naar het ministerie van VWS. Wij wachten nog op een inhoudelijke reactie van DNB op de ‘double gearing’. Hiervan zal op dit blog zodra meer bekend een nadere update volgen.

Update 23-09-2015 16.00 uur: De Nederlandse Bank laat weten dat het verzekeraars toegestaan is om bij de publicatie van de solvabiliteitscijfers dubbeltellingen van vermogen (double gearing) toe te passen, dat wil zeggen dat een deel van het vermogen van een dochter/ zustermaatschappij zowel bij de dochter als de moeder wordt meegerekend. Ook mag een verzekeraar de grondslag in de loop van de jaren aan te passen. De op hun site gepubliceerde statistieken over de wettelijke solvabiliteit geven daardoor geen juist of volledig beeld van de werkelijke solvabiliteit per verzekeraar. DNB kan echter vanwege privacy redenen niet ingaan op de daadwerkelijke ontwikkelingen per zorgverzekeraar. 

Oorspronkelijke tabel (inclusief dubbeltelling vermogen):

Solvabiliteit overschot zorgverzekeraars 2011-2014

 

Lees verder

Steun voor terugkeer ziekenfonds al jaren gelijk

Vandaag presenteerde de SP een onderzoek van Peil.nl / Maurice de Hond waaruit blijkt dat zes op de tien Nederlanders het ziekenfonds terug wil. Dat lijkt een opmerkelijke conclusie, maar is dat niet.
Al op
28 oktober 2008 schreef de Telegraaf over het onderzoek van ZorgKiezer.nl waaruit precies datzelfde bleek.

In de tussentijd zijn de zorgkosten flink gestegen, is het basispakket kleiner geworden en is het aantal mensen met betalingsproblemen rond hun zorgverzekering bijna verdubbeld. Er is dus vanaf de invoering van de nieuwe zorgverzekering een grote groep mensen die het ziekenfonds terug wil. Deze groep is opvallend genoeg al jaren gelijk en is ondanks alles niet groter geworden.


Lees verder

Grote verschillen ziekenhuistarieven: patiënt betaalt tot drie keer zoveel voor zelfde behandeling

ziekenhuis tarieven

Er zijn grote verschillen in de tarieven die ziekenhuizen rekenen. Een patiënt kan zo tot wel drie maal zoveel betalen voor dezelfde behandeling bij het goedkoopste en duurste ziekenhuis. Zo kost een behandeling op de polikliniek voor benauwdheidsklachten in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een Achmea-verzekerde 284 euro, terwijl hij bij het VU MC ziekenhuis verderop in de stad voor dezelfde behandeling ruim 552 euro kwijt is.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken elk jaar afspraken over de hoogte van de kosten van een behandelingen in het ziekenhuis. Deze gecontracteerde ziekenhuis tarieven niet openbaar. Als je als consument vòòraf wilt weten wat je ziekenhuis behandeling gaat kosten is dat niet eenvoudig.

Tegelijkertijd moeten mensen door het hogere eigen risico deze zorgkosten vaak zelf betalen. De onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl start vandaag een petitie om ziekenhuizen op te roepen om de tarieven van behandelingen tot 875 euro openbaar te maken.

Onderteken de petitie: http://www.zorgkiezer.nl/ziekenhuis/petitie

Grote verschillen tarieven

ZorgKiezer.nl vroeg als verzekerde van Achmea, CZ, Menzis en VGZ het tarief op van een behandeling op de polikliniek bij allergie- en benauwdheidsklachten bij ruim 60 verschillende ziekenhuizen. Het goedkoopste ziekenhuis is in Boxmeer voor 201 euro. Het duurste ziekenhuis zit in Assen en vraagt bijna het driedubbele voor dezelfde behandeling.

Duurste ziekenhuistarieven Goedkoopste ziekenhuistarieven

Petitie

ZorgKiezer.nl vindt dat er openheid moet komen over de tarieven van de behandelingen tot 875 euro. Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: ‘Het eigen risico is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Daarnaast zijn er steeds meer verzekerden die een vrijwillig eigen risico nemen. Wie de rekening van de zorg zelf betaalt, wil op z’n minst weten wat ie betaalt en of dat elders goedkoper kan. De consument heeft er recht op om te weten of hij naar een goedkoop, gemiddeld of duur ziekenhuis gaat. Nu heeft de consument geen idee. Daar moet verandering in komen.’

Met deze petitie wil ZorgKiezer.nl de minister vragen om de verzekeraars en ziekenhuizen te verplichten de tarieven onder de 1000 euro openbaar te maken. Ruys ziet nog een positief effect: ‘De minister vraagt consumenten de rekening te controleren op mogelijke fraude. De consument kan alleen weten of de rekening mogelijk frauduleus is, als hij vooraf weet wat de behandeling zou kosten.’

Nieuwsuur

Vorig jaar maakte ZorgKiezer.nl in samenwerking met Nieuwsuur al een onderwerp over de enorme tariefverschillen tussen ziekenhuizen. Samen met de NPCF vroegen we zorgverzekeraars en ziekenhuizen op om de tarieven openbaar te maken. We kregen geen gehoor op deze oproep. Uit het onderzoek ‘Ziekenhuis Tarieven Transparant’ bleek al dat er ook bij kleine, goedkope behandelingen enorme verschillen waren. Zo kostte een Consult op de Polikliniek bij het ene ziekenhuis 100 euro en bij het andere ruim het drie dubbele.

Over ZorgKiezer.nl
ZorgKiezer.nl is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor zorg en zorgverzekeringen. Meer informatie: Peter Ruys, directeur ZorgKiezer.nl, telefoon 020-616 8200 / 06- 5355 5857
Kijk op www.zorgkiezer.nl of mail ruys@dgngroep.nl.

Consument beoordeelt kleine en regionale verzekeraars het best

ONVZ wint prijs beste zorgverzekeraar, Anderzorg beste online zorgverzekeraar

ONVZ Zorgverzekeraar is de beste zorgverzekeraar van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl. De verzekeraar uit Houten krijgt een 8,2 als rapportcijfer, terwijl gemiddeld alle verzekeraars een 7,3 krijgen. Opvallend is dat vooral kleine en regionale zorgverzekeraars over het algemeen beter scoren dan grote verzekeraars, zoals bijvoorbeeld Agis en VGZ. Van de top 10 beste zorgverzekeraars zijn er maar liefst zes kleine of regionale zorgverzekeraars. Anderzorg is de beste online zorgverzekering met een score van 7,7.

IMG_6722

Klanten zijn het meest tevreden over de afhandeling van declaraties (7,4) en de dekking van de zorgverzekering (7,2). Over de bereikbaarheid (6,4) en de deskundigheid van de klantenservice (6,2) is men het minst tevreden. Opvallend zijn de grote verschillen in de beoordelingen voor de klantenservice, van een 8,1 tot een 5,1.  Wouter Heuvelink van ZorgKiezer.nl: ‘Overall krijgt elke zorgverzekeraar een voldoende, maar vooral op service wordt echt het verschil gemaakt. Daar liggen dan ook nog voldoende mogelijkheden voor verzekeraars om zich te verbeteren.’

ONVZ beste zorgverzekeraar

ONVZ is met een gemiddelde score van 8,2 de duidelijke winnaar van de Gouden Award voor beste zorgverzekeraar van Nederland. Ook vorig jaar won de Houtense verzekeraar deze prijs. Wouter Heuvelink van ZorgKiezer.nl: ‘ONVZ scoort buitengewoon hoog op de deskundigheid van de klantenservice. Daarvan verschillen ze echt van de andere verzekeraars. Je ziet dat consumenten goed service zeer waarderen. Vooral op belangrijke zaken als een zorgverzekering’.

Erno Kleijnenberg (bestuursvoorzitter van ONVZ Zorgverzekeraar) is zeer verheugd dat ONVZ wederom deze mooie prijs in ontvangst mag nemen: ‘Keuzevrijheid en kwaliteit zijn steeds belangrijker wordende criteria voor het kiezen van een zorgverzekering. Mensen zien dat ze hiervoor bij ONVZ aan het juiste adres zijn.’”

De zilveren award gaat naar Stad Holland Zorgverzekeraar uit Schiedam (8,0) en de bronzen award gaat naar de Leidse zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (7,9).

Beste online zorgverzekeraar, Anderzorg

Met een 7,7 is Anderzorg de beste online zorgverzekeraar. FBTO is tweede met een 7,6. CZ Direct derde met ook een 7,6. Wouter Heuvelink over Anderzorg: ‘Anderzorg is dit jaar de nummer 1 op het gebied van online zorgverzekeringen. Klanten waarderen vooral de prijs/kwaliteit-verhouding van Anderzorg enorm.’

Renée Wilke van Anderzorg over het winnen van ZorgKiezer.nl Gouden Award voor Beste Online zorgverzekeraar. ‘Prachtig dat Anderzorg-klanten zo tevreden zijn. We vinden het belangrijk dat zij vooral de prijs-kwaliteitverhouding waarderen. Dat toont aan dat onze klanten het prettig vinden hun zaken online, 24/7 te regelen en dat ze daarvoor een scherpe premie terugkrijgen met uitstekende zorg als basis.”

Anderzorg ontvangt ZorgKiezer.nl Award

Over het onderzoek

ZorgKiezer.nl heeft in de periode van 1 januari 2013 tot 15 november 2013 ruim 11 duizend bezoekers gevraagd om hun zorgverzekeraar te beoordelen op bereikbaarheid en deskundigheid van de klantenservice, afhandeling van declaraties, prijs/kwaliteit verhouding en dekking/inhoud van pakket.

Overstappen van zorgverzekering

Consumenten hebben tot 1 januari 2014 de tijd om hun huidige zorgverzekering op te zeggen. Ze hebben dan nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering uit te kiezen. Zorgverzekering vergelijken is eenvoudig en overstappen kan een Nederlands gezin gemiddeld 200 euro per jaar besparen.

ZorgKiezer.nl opent overstapwinkel in Amsterdam

De onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl opent vandaag de deuren van een unieke overstapwinkel in het centrum van Amsterdam. In de winkel kunnen mensen gratis en persoonlijk advies inwinnen over hun zorgverzekering in 2014. Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is ruim 75% van de consumenten nog nooit overgestapt. Uit onderzoek van ZorgKiezer.nl waarom mensen niet overstappen, blijkt dat vooral oudere mensen het ‘eng’ en ‘ingewikkeld’ vinden. Juist om deze mensen met persoonlijk advies te kunnen helpen, opent ZorgKiezer.nl nu deze overstapwinkel. Vooral ouderen kunnen veel besparen door over te stappen, omdat ze vaak al jarenlang bij dezelfde zorgverzekeraar zitten. Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: ‘We gaan van clicks naar bricks’. 

ZorgKiezer.nl overstapwinkel

De winkel is te vinden op de Raadhuisstraat 32 in Amsterdam. Tot eind december zullen er op alle dagen van de week, behalve zondag, van 9:00 tot 18:00 overstapcoaches van ZorgKiezer.nl in de winkel aanwezig zijn. Consumenten kunnen in de winkel terecht voor vragen over de goedkoopste zorgverzekeringen, dekkingen, het eigen risico en hoe ze kunnen besparen op hun zorgverzekering. Ook een overstap naar een andere zorgverzekeraar is in de winkel eenvoudig geregeld.

Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer.nl: ‘We gaan van online naar offline. We merken dat een steeds grotere groep mensen hier behoefte aan heeft. Aan de telefoon krijgen we veel vragen, maar horen we ook dat mensen soms niet durven over te stappen. Juist die mensen hebben behoefte aan een persoonlijk gesprek met iemand die ze kunnen zien. Ze zijn nu van harte welkom in onze winkel!’

Winkel ZorgKiezer.nl

Voor elke consument die overstapt via de winkel, doneert ZorgKiezer.nl €10,- aan het Nationaal Ouderenfonds.

Al eerder ging ZorgKiezer.nl nadrukkelijk op zoek naar de consument. Van 2006 tot 2010 ging de site met een bus het land in. Juist om mensen te helpen die de weg naar informatie op internet moeilijk weten te vinden. De afgelopen jaren gingen ZorgKiezer.nl-medewerkers gewapend met iPad’s naar koffiehuizen, moskeëen, verzorgingshuizen of gewoon de drukke winkelstraat. Nu, in 2013, begint ZorgKiezer.nl een unieke winkel: de ZorgKiezer.nl overstapwinkel.

De winkel is vanaf vandaag dagelijks geopend, behalve zondag, van 9:00 tot 18:00 en is te vinden op de Raadhuisstraat 32 te Amsterdam.

Verzekerde kan volgend jaar bij bijna alle ziekenhuizen terecht.

 

dokter

De grote zorgverzekeraars hebben de onderhandelingen met de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen over de zorginkoop voor volgend jaar afgerond. Daardoor kunnen hun verzekerden met een naturapolis, met recht op zorg bij gecontracteerde zorgverleners, volgend jaar bij vrijwel alle ziekenhuizen terecht. Dit blijkt uit een rondgang van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl langs de vier grootste zorgverzekeraars. Dinsdag verliep de deadline waarop de verzekeraars bekend moesten maken met welke ziekenhuizen zij een contract hebben afgesloten, zodat hun klanten weten op welke zorg zij volgend jaar kunnen rekenen.

Lees verder

Reactie ZorgKiezer.nl op media-aandacht NRC en Volkskrant over onafhankelijkheid vergelijkingssites

Eerlijke informatie en belang consument staat altijd voorop
Vandaag besteden zowel de Volkskrant als NRC Handelsblad aandacht aan de verschillen tussen vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. ZorgKiezer.nl, de grootste onafhankelijke zorgvergelijker, komt als beste uit het onderzoek naar voren. Bij ZorgKiezer.nl staat de goedkoopste zorgverzekering wel altijd bovenaan de zoekresultaten en wij tonen alle verzekeraars. Of er een samenwerking met een verzekeraar is of niet, maakt bij ons niet uit voor de volgorde van de ranglijst. Het doel van onze site is om eerlijke informatie te verschaffen over zorg en zorgverzekeringen, waarbij het belang van de consument altijd voorop staat. En dat is wat je van een vergelijkingssite mag verwachten.2

Geen verwarring maar duidelijkheid
Het is dus extra vervelend dat er bij consumenten nu verwarring is ontstaan over de onafhankelijkheid van vergelijkingssites. Dit wordt natuurlijk versterkt als de grootste vergelijkingssite wordt overgenomen door een verzekeraar. De media-aandacht van vandaag schept echter geen verwarring maar duidelijkheid. Er zijn grote verschillen tussen de werkwijzen van de vergelijkingssites en het is hoog tijd dat die inzichtelijk worden voor de consument.

ZorgKiezer.nl komt als goedkoopste uit de bus
Bij een vergelijkbare zoekopdracht komt ZorgKiezer.nl van de drie grootste vergelijkingssites als goedkoopste uit de bus. Bij het door de Volkskrant gebruikte zoekprofiel toont ZorgKiezer.nl als eerste zoekresultaat de goedkoopste verzekering van Agis voor 66,70 per maand. Independer toont een verzekering van OHRA met een maandpremie van 76,92 euro, die daarmee ruim 120 euro per jaar duurder is. De Consumentenbond toont een verzekering van ZilverenKruis met een maandpremie van 70,24 euro en zet de verzekering van Agis op de tweede plek. Dat komt omdat ZorgKiezer.nl op Agis een hogere korting heeft weten te onderhandelen waardoor deze bij ZorgKiezer.nl 40 euro per jaar goedkoper is dan bij de Consumentenbond.

Onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie zijn kernwaarden 
Onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie zijn de kernwaarden waar ZorgKiezer.nl voor staat. Wij helpen consumenten met kiezen door het inzichtelijk maken van moeilijk te doorgronden consumentenmarkten. Onafhankelijk vergelijken is onze ‘core business’ waarbij het belang van de consument altijd voorop staat. Dat doen we al sinds de start van ons bedrijf in 2000.  Eerst creëerden we transparantie voor notarissen met DeGoedkoopsteNotaris.nl, daarna vanaf 2005 voor ziekenhuizen en zorgverzekeringen met ZorgKiezer.nl. Ook verbreden we in de loop van de jaren ons terrein met tandartsen (zorgkiezer.nl/tandarts) advocaten  (AdvocatenOverzicht.nl) hypotheekadvieurs (ProvisieOverzicht.nl), banken (BankenOverzicht.nl), executie veilingen (veilingoverzicht.nl) en binnenkort hypotheken (Hypotheek24).

Rekenhulp Koopkracht: Gezinnen met hogere inkomens gaan er duizenden euro’s op achteruit

Bereken ook jouw koopkracht in 2014, 2015 en 2016:

http://www.zorgkiezer.nl/rekenhulp-koopkracht

Screenshot Rekentool Koopkracht

Gezinnen met hogere inkomens gaan er in de voorgenomen kabinetsplannen voor lastenverzwaring in de komende jaren duizenden euro’s op achteruit. Daarbij neemt het effect op de koopkracht na volgend jaar toe. In de discussie wordt nu vooral gefocust op de koopkrachtplaatjes van 2014. Zo gaat een gezin (2x modaal en 1, 5x modaal) met twee kinderen en een hypotheek (400.000 euro) er in 2014 1.263 euro netto op achteruit en dat loopt op tot 2.483 euro netto in 2016. Een alleenstaande (bruto 90.000 euro) met hypotheek 500.000 euro levert in 2014 netto 1.331 euro in en heeft in 2016 een min van 2.906 euro. Bij de gezinnen met de hoogste inkomens kan het koopkrachtverlies oplopen tot duizenden euro’s. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.

Rekentool koopkracht gelanceerd: eindelijk duidelijkheid
Veel mensen vragen zich af wat de effecten van de kabinetsplannen zullen zijn op hun koopkracht. Daarom is vandaag een rekentool gelanceerd waarop berekend kan worden wat de kabinetsplannen betekenen voor je koopkracht in de komende jaren.

De kabinetsplannen hebben grote gevolgen voor de koopkracht van mensen, zowel in positieve als negatieve zin. Maar het zijn zoveel maatregelen tegelijkertijd, bijvoorbeeld de aanpassing van de heffingskorting en arbeidskorting, de kind regelingen en zorgtoeslag maar ook de hypotheekrenteaftrek en belastingschijven, dat mensen het overzicht kwijt zijn.

ZorgKiezer.nl maakte eerder een rekentool tijdens de plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die tool was toen zeer populair en werd binnen een paar dagen ruim 500.000 keer geraadpleegd.

Bereken ook jouw koopkracht in 2014, 2015 en 2016:
http://www.zorgkiezer.nl/rekenhulp-koopkracht