Meer zorg voor verstandelijk beperkten

Van 1998 tot 2011 is de zorg vanuit de overheid voor licht verstandelijk gehandicapten vervijfvoudigd. Deze stijging komt niet zozeer doordat meer mensen een verstandelijke beperking hebben, maar kan verklaard worden doordat de diagnose vaker gesteld wordt.

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dit in het rapport “Zorg beter begrepen. Verklaringen voor de groeiende aanvraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Waarom?
Lees verder

Wat is een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget, of pgb, is een budget dat je toegekend krijgt om zelfstandig de zorgverleners in te huren voor de zorg die jij behoeft. Als je chronisch ziek bent of een beperking hebt kun je het heft in eigen handen nemen en je eigen begeleiding of voorzieningen regelen. Met een pgb bepaal je zelfstandig wie je komt assisteren, wanneer dit gebeurt en wat deze hulp precies op zich neemt.

pgb Lees verder

Nijmegen benadeeld door verdeling zorgbudget

Per 1 januari wordt er een nieuwe verdeling toegepast van de rijksgelden en AWBZ-middelen voor de zorg- en begeleidingstaken. Deze taken worden overgeheveld naar de gemeenten, Nijmegen wordt hierbij stevig getroffen. Er wordt echter geen financiële strop verwacht zoals Arnhem maandag meldde. Dit blijkt uit bestuurlijke reacties vanuit het stadhuis.

zorgbudget
Lees verder

Langdurige zorg gaat Nederland steeds meer geld kosten

Kosten voor AWBZ groeien sterk in de komende 10 jaar

De kosten van langdurige zorg zullen de komende 10 jaar sterk oplopen. Door de sterke groei zullen de kosten onbeheersbaar worden. Op dit moment besteed Nederland van heel de EU het meeste geld aan langdurige zorg. De grootste oorzaak hiervan is de opkomende vergrijzing in ons land. Nederland is daarbij het enige land in de wereld waar mensen wettelijk recht hebben op zorg, wat ons veel geld kost.

Dit alles schrijft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in een studie naar de invloed van de vergrijzing en het Nederlands zorgstelsel. Als we zo doorgaan zullen de kosten stijgen van 3,5 procent in 2010 naar 8,1 procent in 2060 van het bruto binnenlands product. Buiten het feit dat dit meer dan een verdubbeling is zullen de kosten ook nog eens sneller groeien dan in andere EU landen.

Oud-minister Ab Klink en econoom Lans Bovenberg, welke beide meewerken aan het onderzoek, denken dat een vouchersysteem de oplossing kan bieden. Hierbij krijgen de mensen een budget waarmee ze zelf zorg in kunnen kopen. De voordelen hiervan zijn dat de kosten aanzienlijk lager zijn, de zorg kan beter afgestemd worden aan uw persoonlijke wensen en de verantwoordelijkheid ligt weer bij de mensen zelf. Op dit moment maken verschillende landen in de EU al gebruik van dit vouchersysteem verder speelt in Zuid-Europese landen als Spanje en Griekenland de familie een grote rol bij de zorg voor langdurig zieken.

Een andere oplossing voor de stijgende kosten zou het verhogen van de pensioenleeftijd kunnen zijn. Door langer te werken verwerven mensen meer pensioenrechten waardoor ze beter in staat zijn zorgkosten voor eigen rekening te nemen. Een ander groot voordeel hieraan is dat het de druk op de arbeidsmarkt verlicht.