Niet elk ADHD-kind krijgt Ritalin

De laatste jaren blijken huisartsen meer kinderen te diagnosticeren met ADHD. Verhoudingsgewijs echter, worden er niet meer medicijnen voorgeschreven. Uit onderzoek van het Nivel en het Nederlands Huisartsen Genootschap blijkt dat het percentage kinderen dat Ritalin gebruikt de afgelopen jaren gelijk is gebleven.

ritalin

Het Nivel vindt dat dit een beetje in strijd is met het idee onder de bevolking dat ieder kind dat met ADHD kampt Ritalin voorgeschreven krijgt. Al jaren slikt twee derde van de kinderen met hyperactiviteit dit medicijn, samen met één derde onder degenen met concentratiestoornissen.

In 2008 werd 1,3% van Nederlandse kinderen bestempeld met het label ADHD. In 2012 werd dit 3,2%. ADHD lijkt dus vaker voor te komen, óf huisartsen stellen de diagnose vaker. Ook het percentage onder de meisjes is gestegen, terwijl ADHD bij hen minder vastgesteld wordt.

Sinds vorige week is er nieuwe richtlijn van kracht gegaan voor huisarts omtrent ADHD. Deze moet ervoor zorgen dat medicijnen, zoals Ritalin pas moeten worden voorgeschreven indien alternatieve behandelingen niet werken. Ook zouden kinderen twee keer per jaar gecontroleerd moeten worden, maar dit gebeurt niet altijd.

Wil je weten welke ADHD medicatie wordt gedekt? Lees het hier!

Concerta vergoeding in 2014

Vergoeding Concerta 2014Veel volwassenen en kinderen gebruiken het medicijn Concerta. De zorgverzekering bestaat uit de verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende zorgverzekering. De basisverzekering vergoed verschillende medicijnen. De medicijnen die worden vergoed zijn door de overheid bepaald. Concerta wordt niet geheel door de basisverzekering vergoed, hier kan een aanvullende zorgverzekering voor worden afgesloten. Concerta wordt door veel volwassenen en kinderen gebruikt bij de behandeling van ADHD en ADD. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden Concerta, daarom vind je hier een overzicht van zorgverzekeraars die Concerta vergoeden in 2014.

Vergoeding Concerta in 2014 per zorgverzekeraar

Lees verder

Concerta vergoeding in 2013

Voor veel kinderen en volwassenen is Concerta hét gebruikte medicijn in plaats van Ritalin. Concerta wordt gebruikt bij de behandeling van ADHD en ADD. Toch wordt Concerta niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kan voor de vergoeding van Concerta een aanvullende zorgverzekering afgesloten worden. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden dit, daarom hier een overzicht van de zorgverzekeringen met een vergoeding voor Concerta. Wil je weten welke zorgverzekeraars Concerta vergoeden in 2014? Dat vind je hier:

Vergoeding Concerta in 2014

Vergoeding voor Concerta per zorgverzekeraar

Lees verder

Zorgverzekering 2013: Vergoeding Concerta en Strattera

Concerta en Strattera zijn medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van ADHD. Wij krijgen veel vragen over de vergoeding van Concerta en de vergoeding van Strattera. Deze medicijnen worden door een aantal zorgverzekeraars volledig vergoed in 2013. Andere zorgverzekeringen vergoeden Concerta of Strattera gedeeltelijk en sommige ook helemaal niet.  

Lees verder