Compensatie eigen risico 2013

Iedereen boven de 18 jaar moet een zorgverzekering hebben in Nederland. Hierbij hoort ook het verplichte eigen risico. Het eigen risico wordt volgend jaar 350 euro per persoon, dat is 130 euro meer dan in 2012. Dit is een flink bedrag waarvoor in een aantal gevallen een compensatie verkregen kan worden. Dan hoef je dus niet de hele 350 euro zelf te betalen.

 

De compensatie voor het verplichte eigen risico bestaat uit een geldbedrag dat eenmalig wordt uitgekeerd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden bepaald waaraan je moet voldoen om voor een compensatie in aanmerking te komen.

Krijg jij compensatie op je eigen risico?

Om in aanmerking te komen voor een compensatie moet je in 2012 voldoen aan één (of meer) van de volgende voorwaarden:

  • Je gebruikt geneesmiddelen voor een specifieke aandoeningen. Deze geneesmiddelen moet je bij je zorgverzekeraar hebben gedeclareerd en ze moeten een bepaalde werkzame stof bevatten die terug te vinden is op de  lijst van stoffen bekend bij het VWS.
  • Je bent onder behandeling voor een specifieke aandoening bij een ziekenhuis of medisch specialist. Deze behandeling voor een chronische aandoening moet in een diagnose kostengroep vallen.
  • Je verblijft in een AWBZ instelling. Je moet dan minstens een half jaar achter elkaar in een AWBZ instelling verblijven.

Compensatie eigen risico lage inkomens

Aankomend jaar wordt het eigen risico flink verhoogd. Deze stijging van 130 euro wordt voor de mensen met de laagste inkomens gecompenseerd. Deze groep krijgt een compensatie voor het eigen risico via extra zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt op jaarbasis verhoogd met zo’n 115 euro. Het maakt in dit geval niet uit of je het eigen risico helemaal verbruikt in een jaar en of je chronisch ziek bent of niet.

Hoger eigen risico, lagere zorgpremie

Kom je niet in aanmerking voor een compensatie voor het eigen risico, dan kan je soms toch nog besparen. Als je jong en/of gezond bent gebruik je vaak weinig zorg. Je maakt het eigen risico dan in veel gevallen niet op. Als je denkt dat je niet meer dan 350 euro uitgeeft aan het eigen risico, kan je het verplichte eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico. Je kan het eigen risico ophogen tot 850 euro. De eerste 850 euro moet je dan zelf betalen. In ruil hiervoor geven zorgverzekeraars korting op maandelijkse premie. Hiermee bespaar je honderden euro’s per jaar. Wil je weten wat de goedkoopste zorgverzekering is? Op ZorgKiezer.nl kan je elke zorgverzekering vergelijken en gratis overstappen.

Zorgverzekering 2013: Het eigen risico

Het eigen risico 2013 bestaat uit een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2013 gaat omhoog naar 350 euro. Het verplichte eigen risico is een bedrag dat je gebruikt om zorg te betalen voordat je een vergoeding krijgt. Het eigen risico wordt alleen gebruikt voor de basisverzekering. Toch hoef je niet voor alle zorg uit de basisverzekering eigen risico te betalen.

Lees verder

Eigen risico 2013. Wat vinden de politieke partijen?

Het eigen risico verandert elk jaar als ook de zorgverzekering weer wordt aangepast. De plannen zijn nu om het eigen risico te verhogen van 220 euro naar 350 euro per persoon. 

Omdat er verkiezingen aankomen is het nog niet helemaal zeker of het eigen risico daadwerkelijk met 130 euro omhoog gaat. De verschillende partijen hebben een eigen standpunt betreft het eigen risico. In onderstaand schema is kort weergegeven hoe de politieke partijen over het eigen risico denken.

Het valt op dat veel politieke partijen het eigen risico afhankelijk willen maken van het inkomen. Er zijn bedragen genoemd tussen de 200 en 600 euro. Dat houdt in dat er voor mensen met de lagere inkomens het eigen risico rond de 200 euro komt. Voor de midden inkomens wordt het eigen risico rond de 400 euro en de hoogste inkomens krijgen een eigen risico van rond de 600 euro.

Een andere opvallende partij is de SP die als enige het eigen risico wilt verlagen en dit op ten duur wilt afschaffen.

De derde dinsdag van september, dan is het Prinsjesdag. Dan wordt duidelijk hoe de zorgverzekering 2013 er uit komt te zien. De huidige zorgverzekering vergelijken is dan ook weer mogelijk.

 

 

Zorg belangrijk onderwerp bij verkiezingen

Zorg is een belangrijk thema bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Dit blijkt uit een enquête van EenVandaag. De belangrijkste onderwerpen zijn de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

De meeste mensen houden zich bezig met de hoogte van de eigen bijdrage en de samenstelling van de basis zorgverzekering in 2013. Er wordt steeds minder vergoed vanuit het basispakket. De zorgverzekering 2013 zal waarschijnlijk ook minder vergoeden vanuit de basisverzekering dan voorheen.

Naast de versobering van de basisverzekering, gaat ook het eigen risico omhoog in 2013. Dit is een bedrag dat betaald moet worden als er zorg wordt gebruikt vanuit de basisverzekering. In een aantal situaties moet er naast het eigen risico ook een eigen bijdrage betaald worden. Wel kan er voor de eigen bijdrage een aanvullende zorgverzekering afgesloten worden.

Overstappen van zorgverzekering is op dit moment nog niet mogelijk. Meld je aan voor de premiewekker en ontvang als eerste een melding wanneer de zorgpremies 2013 bekend zijn en je weer kunt overstappen van zorgverzekeraar. Je ontvangt ook een melding wanneer je de zorgverzekering 2013 vergelijken kan.  Let op! als je wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar in 2013, zeg dan de huidige zorgverzekering op voor 1 januari.

Zorgverzekering 2013 eigen risico omhoog

 

Het eigen risico 2013 gaat van 220 euro naar 350 euro. Dat is een verhoging van 130 euro. Het eigen risico wordt gebruikt om zorgkosten te dekken die worden gemaakt vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is verplicht voor iedereen boven de 18 jaar.

 

Eigen risico zorgverzekering 2013

Vanaf 2013 geldt dat de verhoging van het eigen risico voor de meest lage inkomens volledig wordt vergoed via de zorgtoeslag. Verstandig is om te controleren of u recht hebt op zorgtoeslag in 2013.

De verhoging van het eigen risico in 2013 heeft geen invloed op het bezoek aan de huisarts. De bezoeken aan de huisarts zijn uitgesloten van het eigen risico.

Heeft u zorg nodig die niet wordt gedekt vanuit de basisverzekering, dan kunt u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor de kosten die gemaakt worden vanuit de basisverzekering.

Zorgverzekering Overstappen 2013

U kunt één keer per jaar overstappen van zorgverzekering. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Rond half november krijgt u een nieuw aanbod van uw huidige zorgverzekeraar en dan kunt u ervoor kiezen om over te stappen. Wilt u wisselen van zorgverzekering in 2013, zeg dan de zorgverzekering op voor 1 januari 2013.

U kunt zich vast aanmelden voor de premiewekker van ZorgKiezer.nl, u ontvangt dan een bericht zodra de nieuwe zorgpremies 2013 bekend zijn en u zorgverzekeringen 2013 vergelijken kunt. U kunt nu nog zorgverzekeringen 2012 vergelijken.