Nederlander betaalt (bijna) vijftig procent meer aan zorgverzekering

Nederlanders zijn sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 bijna vijftig procent meer kwijt aan hun zorgverzekering. In 2012 bedragen de kosten voor een zorgverzekering van een alleenstaande 1.786 euro, dat is 567 euro meer dan in 2006. Een gezin is zo´n 1.134 euro duurder uit dan bij de invoering. Tegelijkertijd is de dekking van de basisverzekering op een aantal belangrijke onderdelen versoberd.

Daarmee lijkt het erop dat de nieuwe zorgverzekering haar doelstellingen rond toegankelijkheid, betaalbaarheid en houdbaarheid van het zorgstelsel vooralsnog niet waar heeft gemaakt. Dit blijkt uit het onderzoek trends en ontwikkelingen in de zorg 2006-2012 van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl naar de effecten van de nieuwe zorgverzekering in de periode 2006-2012.

Sinds 2006 zijn de zorgverzekering kosten fors gestegen terwijl de dekking verder is verslechterd. Zo zijn de eerste 20 behandelingen fysiotherapie geschrapt voor chronische aandoeningen, wordt het trekken van verstandskiezen bij de kaakchirurg niet meer vergoed, en worden een groot aantal geneesmiddelen zoals slaapmiddelen,
maagzuurremmers en antidepressiva niet meer of beperkt verstrekt. Lees verder