Zorgverzekering overstappen: Houd je dan wel je huisarts?

Het overstappen van zorgverzekering is vaak voordelig. Je kan geld besparen en meer vergoeding krijgen. Maar als je overstapt, mag je dan wel bij je eigen huisarts blijven?

Overstappen van zorgverzekering in 2013 kan invloed hebben op de keuze van zorginstellingen. Vaak kan je je eigen huisarts houden, maar de nieuwe polis kan andere voorwaarden hebben dan je oude zorgverzekering.

Met welke zorgverzekering mag je bij je huisarts blijven
Er zijn twee soorten polissen, een natura polis en een restitutie polis. Met de natura zorgverzekering kan je terecht bij alle zorgverleners die een contract hebben met de zorgverzekeraar. In principe heeft een zorgverzekeraar met 90% van de huisartsen een contract afgesloten. Grote kans dus dat je gewoon bij je huisarts mag blijven. De restitutie zorgverzekering heeft vrije zorgkeuze. Je mag dan zelf kiezen waar je naar toe gaat. Je mag dan ook bij je eigen huisarts blijven, maar ook een nieuwe kiezen.

Wil je overstappen? Eerst vergelijken
Wil je overstappen van zorgverzekering en wil je zeker weten dat je bij je huisarts mag blijven. Dan kan je altijd de zorgverzekeraar vragen om een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders. Overstappen is mogelijk als alle zorg premies bekend zijn. Wil je een berichtje krijgen als de premies bekend zijn. Meld je aan voor de premie alert! Je kan dan elke zorgverzekering vergelijken en overstappen naar de beste zorgverzekering voor jou.

 

Nieuw medicijn voor patiënten met diabetes type 2

Vanaf vandaag is er een nieuwe pil op de markt voor patiënten met diabetes type 2. Deze pil is een combinatie van twee bestaande medicijnen die nu worden gebruikt bij diabetes. 

Wat is er nieuw aan deze pil
De twee werkzame stoffen in de nieuwe pil zijn metformine en linagliptine. De eerste is op dit moment het meest gebruikte medicijn tegen diabetes en linagliptine wordt gebruikt als patiënten een beperkte nierfunctie hebben. Door deze twee te combineren hebben vooral patiënten met nierfalen veel voordeel.

Vergoed door de zorgverzekering

Het medicijn is goedgekeurd door de Europese Registratie Autoriteit. Dit nieuwe medicijn is via de huisarts te verkrijgen en wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Deze nieuwe pil kan worden voorgeschreven aan patiënten die al metformine of linagliptine gebruiken. Het gebruik bevorderd de bloedsuikerwaarden van volwassenen die niet genoeg baat hebben bij sporten en een gezond dieet.

Eén pil is makkelijker
Doordat nu twee werkzame stoffen in één pil worden gestopt heb je minder medicatiefouten. Er hoeven minder losse pillen te worden geslikt wat ook het gebruik van medicijnen makkelijker maakt. Er zijn in Nederland zo’n 800.000 mensen die diabetes type 2 hebben. Dit wordt vooral veroorzaakt door overgewicht. Medicijnen voor diabetes worden vergoed door de  basis zorgverzekering.

Bang voor online gezondheidszorg

Veel Nederlanders die op het internet informatie zoeken over gezondheidsklachten worden bang van de resultaten. Eén op de vijf Nederlanders geeft aan angstiger te zijn nadat zij online informatie hebben gezocht over de klachten.

Dit blijkt uit onderzoek van het ZegelGezond Monitor 2012 onder 1000 Nederlanders. Een derde van deze doelgroep geeft aan na het online zoeken meer gezondheidsklachten te ervaren. Online antwoorden zoeken voor medische vragen maakt een grote groep vaak banger dan nodig.

Lees verder

Oppassen met antibiotica

Het onzorgvuldige gebruik van antibiotica zorgt ervoor dat mensen niet meer kunnen worden genezen met behulp hiervan. Dit is een wereldwijd probleem waarvoor actie nodig is.

Antibiotica heeft geen effect meer
Dit gaf minister Schippers van Volksgezondheid aan. Antibiotica wordt gebruik bij infectieziekten. Het bestrijdt bacteriën die jou ziek maken. Maar de bacteriën kunnen resistent worden tegen de antibiotica. Dit betekent dat de antibiotica geen effect meer heeft op de bacterie. De oorzaak hiervan is onzorgvuldig gebruik van antibiotica. Een voorbeeld van een bacterie die gewend is geraakt aan antibiotica is de MRSA bacterie.

Antibiotica niet meer voor dieren
Volgens Schippers moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden over nieuwe soorten antibiotica die gebruikt worden als laatste redmiddel. Deze type antibiotica mag alleen bij hoge uitzondering gebruikt worden en ook alleen op mensen gebruikt mogen worden. De antibiotica is dus niet bedoeld voor dieren.

Zorgvuldig gebruik van antibiotica
De huisarts schrijft vaak antibiotica voor en dit wordt meestal gedekt uit de basis zorgverzekering. Het is belangrijk om als patiënt goed te luisteren naar de aanwijzingen van de huisarts en de volledige kuur van antibiotica af te maken. Ook als de klachten al zijn verdwenen. Onzorgvuldig gebruik en het niet afmaken van de kuur, kan ervoor zorgen dat uiteindelijk de antibiotica geen effect meer heeft.

Acute zorg beter in 2013

Ambulancezorg Nederland (AZN) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) gaan samenwerken om de acute zorg te verbeteren. Zij willen door de samenwerking de acute zorg verbeteren op kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.

De AZN en de VHN maken afspraken met als uitgangspunt voor de samenwerking dat de “patiënt die met een acute zorgvraag belt naar de meldkamer ambulancezorg (112) of naar de huisartsenpost, op het juiste moment de juiste zorg krijgt door de juiste hulpverlener met de juiste kwalificaties.”

Een belangrijk afspraak die gemaakt is tussen de AZN en de VHN is dat er een kwaliteitskader wordt gemaakt die als handvatten kan dienen per regio. De samenwerking kan per regio verschillen afhankelijk van de hoeveelheid bewoners, de aanwezige voorzieningen en risicofactoren. Het uitgangspunt blijft het verbeteren van de acute zorg per regio door een goede samenwerking.

Winst voor zelfstandige medische specialist

Zelfstandige werkzame medische specialisten, huisartsen en tandartsen hebben hun winst zien stijgen in de afgelopen 10 jaar. In de periode van 2001 tot 2009 zijn de winsten voor de zelfstandige medische specialisten elk jaar met zo’n 8 procent gestegen.

De zelfstandige huisartsen zagen een winst van gemiddeld 5,6 procent en de zelfstandige tandartsen een gemiddelde stijging van 4,4 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De grote winnaars zijn de anesthesiologen en radiologen met een winst van 12 procent. Als cardioloog ben je het slechts af, zij zagen de winst groeien met slechts 4 procent.

Arts in loondienst ook vooruit
Niet alleen de zelfstandige specialisten hadden een winstgroei, ook de medische specialisten in loondienst zijn vooruit gegaan in de afgelopen tien jaar. Gemiddeld stegen de lonen met 3,2 tot 3,7 procent. Dit is meer dan het gemiddelde in de zorgsector, daar stegen de lonen met 2,6 procent per jaar.

Zorgkosten en zorgverzekering
Het is opmerkelijk dat de lonen van medische specialisten stijgen terwijl de kosten voor de zorg steeds hoger worden. De zorgverzekering wordt in 2013 waarschijnlijk tussen de 20 en 100 euro hoger en het eigen risico stijgt naar 350 euro. Daarnaast verdwijnt er steeds meer uit de basisverzekering en komt meer voor de rekening van de patiënt.

Geen chemokuur voor kankerpatiënten

Kankerpatiënten moeten niet vanzelfsprekend een chemokuur krijgen als deze behandeling alleen is om het leven nog wat te verlengen. Dit heeft Steven van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging aangegeven.

Ook zouden patiënten niet altijd een nieuwe heup moeten krijgen. Volgens Van Eijck zouden huisartsen meer moeten focussen op pijnbestrijding. Door patiënten beter te helpen met pijnbestrijding, zouden honderden miljoenen euro’s kunnen worden bespaard. Kankerpatienten krijgen nu bijvoorbeeld een chemokuur waarmee de ziekte slechts een paar maanden wordt afgeremd. Een dergelijke behandeling kost zo’n 50.000 euro per patient. De vraag is of de patient baat heeft bij een chemokuur behandeling met de bijwerkingen van dien.

Een uitgangspunt bij het behandelen van patiënten met een chemokuur moet de kwaliteit van het leven zijn en niet alleen de duur van het leven. Als de patiënt geen baat heeft bij een chemokuur moet een  huisarts misschien meer aandacht besteden aan pijnbestrijding, aldus Van Eijck.

Moet de keuze voor wel of geen chemokuur niet bij de patient zelf liggen? Of kan een huisarts bepalen om alleen de pijnklachten te bestrijden? Omdat de zorgkosten uit de hand lopen vindt Van Eijck dat hierover een discussie moet plaatsvinden. Wat vind jij?