Gemeenten blijven bezorgd om zorgbudget

Gemeenten blijken nog altijd bezorgd te zijn dat het Rijk te weinig budget toekent voor de nieuwe zorgtaken die ze op zich moeten nemen.  Met ingang van 2015 heeft het kabinet verschillende zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. Zowel het Rijk als de gemeenten steggelen nog altijd over de verdeling van de budgetten hiervoor.

budget Lees verder

Gemeenten kopen massaal gezamenlijk zorg in

Gemeenten steken de koppen bij elkaar bij de inkoop van zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant; De krant zag maar liefst 264 samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten. Geen enkele denkt in staat te zijn om alle nieuwe opgelegde taken zelf uit te kunnen voeren, stelt de Volkskrant.(Dit zijn taken op het gebied van thuiszorg, langdurige – en jeugdzorg.)

thuiszorg Lees verder

Nijmegen benadeeld door verdeling zorgbudget

Per 1 januari wordt er een nieuwe verdeling toegepast van de rijksgelden en AWBZ-middelen voor de zorg- en begeleidingstaken. Deze taken worden overgeheveld naar de gemeenten, Nijmegen wordt hierbij stevig getroffen. Er wordt echter geen financiële strop verwacht zoals Arnhem maandag meldde. Dit blijkt uit bestuurlijke reacties vanuit het stadhuis.

zorgbudget
Lees verder

Meldpunt voor problemen bij zorgdecentralisatie

Degenen die problemen ondervinden bij de overheveling van zorg naar de gemeenten, zouden terecht moeten kunnen bij een meldpunt waar zij zo snel mogelijk worden geholpen. Dit vertellen VVD, PvdA, D66 en CDA aan NU.nl. Zorginstellingen die in de knel dreigen te raken kunnen zich melden bij de Transitie Autoriteit. Een gemeente kan voor vragen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

tweede kamer Lees verder

Spekman: Overheveling zorg? PvdA zit er bovenop

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, wil dat de partij vaker “activistische politiek” gaat bedrijven. Nu veel maatregelen uit het regeerakkoord door het parlement zijn, is daar ruimte voor, zegt hij zondagavond in het tv-programma Nieuwsuur. ‘En die ruimte gaan we gebruiken.’

 

Spekman
De PvdA zal als de zorgtaken worden overgeheveld in 2015 “als een bok op de haverkist zitten”. Hier worden verschillende geledingen binnen de partij bij betrokken, van het wetenschappelijk bureau tot leden die in de zorg werken. Zij zullen meteen alarm slaan als er bij de decentralisatie iets mis lijkt te gaan.

 

Trainingen

 

Spekman beseft maar al te goed dat er veel onzekerheid heerst onder de burgers wat betreft het overhevelen van de langdurige- en jeugdzorg naar de gemeenten. Hij wil dat de PvdA ‘partijbreed’ de boel in de gaten zal houden. Zowel positieve doorbraken als problemen zullen moeten worden gesignaleerd. Dit zal gedaan worden door onder andere te praten met klanten en werknemers in de zorg. Ook zullen raadsleden en wethouders getraind worden om voorbereid te zijn op de wijzigingen in de zorg. Zo zullen ze beter beslagen ten ijs komen. Deze trainingen zijn gedeeltelijk achter de rug. Ook zullen ombudsteams van de PvdA actief worden die een oogje in het zeil kunnen houden.

 

In de loop van november moet elke zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend hebben gemaakt. Wil je als eerste weten wanneer je de nieuwe zorgverzekering vergelijken kunt, meld je dan aan voor de PremieAlert van Zorgkiezer.nl Hier kun je gelijk zorgverzekeringen vergelijken met anderen. Zorgkiezer is 100% onafhankelijk. Ook staat de goedkoopste zorgverzekering altijd bovenaan.