PvdA en VVD: Maak falende artsen openbaar

Zorginstellingen zouden een centraal bestand moeten opzetten voor klachten en schorsingen als resultaat van falende artsen. Dit bestand zou toegankelijk zijn voor (potentiele) patiënten. Lea Bouwmeester, PvdA-Kamerlid, zal tijdens overleg in de Tweede Kamer vandaag Edith Schippers aanspreken over dit idee. Bouwmeester streeft ernaar patiënten meer inzicht te bieden in de prestaties en misstappen van artsen en zorginstellingen.

falende artsen Lees verder

PvdA wil duidelijkheid over hoge pensioenen zorgverzekeraars

De PvdA wil duidelijkheid over de regels die slaan op pensioen tegoeden die bestuurders van zorgverzekeraars krijgen. Deze regels staan vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.(WNT) Kamerleden Lea Bouwmeester en John Kerstens hebben hier Kamervragen over ingediend.

pvda

Boven het maximum

Deze vragen werden begin september door de Kamerleden gesteld. Dit was naar aanleiding van het bericht dat vrijwel alle bestuurders van de vier grote zorgverzekeraars vorig jaar beloningen rond of boven het wettelijk maximum kregen. Dit betreft zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Voor zorgverzekeraars gelden hogere maxima dan de meeste andere publieke instellingen. Minister Ronald Plasterk(Binnenlandse Zaken) zou onduidelijke antwoorden hebben gegeven. Hierom dienden de Kamerleden vervolgvragen in.

De vragen

Eén vraag luid onder andere in welke mate de “pensioenbijdrage werkgeversdeel” meetelt in het beloningsplafond. Als pensioentegoeden niet meetellen, zoals Plasterk vertelde, willen de Kamerleden weten waarom niet. Ook vragen ze zich af hoe de wet kan verzekeren dat de salarissen van bestuurders niet onnodig worden opgehoogd via de pensioen tegoeden.

Wettelijke grens

Daarnaast streven de Kamerleden naar een wettelijke grens aan de pensioenpremies die bestuurder zouden mogen ontvangen van zorgverzekeraars. De pensioenbijdrage van de werkgever zou niet meer mogen zijn dan zo’n 15% van de totale vergoeding, stelt de fractie van de PvdA.

Meldpunt voor problemen bij zorgdecentralisatie

Degenen die problemen ondervinden bij de overheveling van zorg naar de gemeenten, zouden terecht moeten kunnen bij een meldpunt waar zij zo snel mogelijk worden geholpen. Dit vertellen VVD, PvdA, D66 en CDA aan NU.nl. Zorginstellingen die in de knel dreigen te raken kunnen zich melden bij de Transitie Autoriteit. Een gemeente kan voor vragen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

tweede kamer Lees verder

Spekman: Overheveling zorg? PvdA zit er bovenop

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, wil dat de partij vaker “activistische politiek” gaat bedrijven. Nu veel maatregelen uit het regeerakkoord door het parlement zijn, is daar ruimte voor, zegt hij zondagavond in het tv-programma Nieuwsuur. ‘En die ruimte gaan we gebruiken.’

 

Spekman
De PvdA zal als de zorgtaken worden overgeheveld in 2015 “als een bok op de haverkist zitten”. Hier worden verschillende geledingen binnen de partij bij betrokken, van het wetenschappelijk bureau tot leden die in de zorg werken. Zij zullen meteen alarm slaan als er bij de decentralisatie iets mis lijkt te gaan.

 

Trainingen

 

Spekman beseft maar al te goed dat er veel onzekerheid heerst onder de burgers wat betreft het overhevelen van de langdurige- en jeugdzorg naar de gemeenten. Hij wil dat de PvdA ‘partijbreed’ de boel in de gaten zal houden. Zowel positieve doorbraken als problemen zullen moeten worden gesignaleerd. Dit zal gedaan worden door onder andere te praten met klanten en werknemers in de zorg. Ook zullen raadsleden en wethouders getraind worden om voorbereid te zijn op de wijzigingen in de zorg. Zo zullen ze beter beslagen ten ijs komen. Deze trainingen zijn gedeeltelijk achter de rug. Ook zullen ombudsteams van de PvdA actief worden die een oogje in het zeil kunnen houden.

 

In de loop van november moet elke zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend hebben gemaakt. Wil je als eerste weten wanneer je de nieuwe zorgverzekering vergelijken kunt, meld je dan aan voor de PremieAlert van Zorgkiezer.nl Hier kun je gelijk zorgverzekeringen vergelijken met anderen. Zorgkiezer is 100% onafhankelijk. Ook staat de goedkoopste zorgverzekering altijd bovenaan.