ZorgKiezer.nl gast bij Kassa; Hoeveel ga jij er in 2014 op vooruit of achteruit?

Namens ZorgKiezer.nl was Peter Ruys te gast bij Kassa om het te hebben over het begrotingsakkoord, de koopkracht en wat dit betekent voor jouw portemonnee. Wil jij ook weten hoeveel je er in 2014 op vooruit of achteruit gaat? Vul dan de rekentool in en bereken jouw koopkracht

Het hele item is ook hier terug te zien.

Op dit moment is de rekentool bedoeld voor iedereen die in loondienst is. Nog niet alle nieuwe maatregelen zijn uitgewerkt in Den Haag, daarom wordt de rekentool regelmatig geüpdatet. “Het kindgebonden budget wordt binnenkort nog verlaagd, maar het is nu nog niet duidelijk hoeveel dat precies zal zijn. Daarom is dat nu nog niet meegenomen in de tool. Ook is bijvoorbeeld de huishoudtoeslag nog niet uitgewerkt en welke berekening hiervoor gaat gelden. Dat is dus ook nog niet verwerkt in de tool. Zo gauw dat allemaal in Den Haag duidelijk is, verwerken wij het in de tool.” Aldus Peter Ruys namens ZorgKiezer.nl.