Eigen bijdrage ADHD-medicijnen maximaal 250 euro in 2019

Het kabinet heeft besloten dat de eigen bijdrage voor medicijnen vanaf 2019 maximaal 250 euro per jaar per verzekerde zal zijn. Het bedrag boven 250 euro moet de zorgverzekeraar vergoeden. Dat is goed nieuws voor mensen met ADHD die dure medicatie gebruiken. Hun eigen bijdrage kon tot nu toe hoog oplopen.

medicijnen

Lees verder

Niet elk ADHD-kind krijgt Ritalin

De laatste jaren blijken huisartsen meer kinderen te diagnosticeren met ADHD. Verhoudingsgewijs echter, worden er niet meer medicijnen voorgeschreven. Uit onderzoek van het Nivel en het Nederlands Huisartsen Genootschap blijkt dat het percentage kinderen dat Ritalin gebruikt de afgelopen jaren gelijk is gebleven.

ritalin

Het Nivel vindt dat dit een beetje in strijd is met het idee onder de bevolking dat ieder kind dat met ADHD kampt Ritalin voorgeschreven krijgt. Al jaren slikt twee derde van de kinderen met hyperactiviteit dit medicijn, samen met één derde onder degenen met concentratiestoornissen.

In 2008 werd 1,3% van Nederlandse kinderen bestempeld met het label ADHD. In 2012 werd dit 3,2%. ADHD lijkt dus vaker voor te komen, óf huisartsen stellen de diagnose vaker. Ook het percentage onder de meisjes is gestegen, terwijl ADHD bij hen minder vastgesteld wordt.

Sinds vorige week is er nieuwe richtlijn van kracht gegaan voor huisarts omtrent ADHD. Deze moet ervoor zorgen dat medicijnen, zoals Ritalin pas moeten worden voorgeschreven indien alternatieve behandelingen niet werken. Ook zouden kinderen twee keer per jaar gecontroleerd moeten worden, maar dit gebeurt niet altijd.

Wil je weten welke ADHD medicatie wordt gedekt? Lees het hier!