Zorgverzekeraar OHRA verhoogt in 2017 de zorgpremie

De OHRA zorgpremie voor de basisverzekering gaat in 2017 € 113, 64 per maand bedragen. Dit is de premie voor de basisverzekering met een eigen risico van € 385, -. Dat is 7, 8 % meer dan vorig jaar.Toen betaalde je voor dezelfde verzekering een bedrag van € 105,37 per maand.Wist je dat je het eigen risico kunt verhogen? Door het eigen risico te verhogen wordt je maandelijkse premie lager. Voor de basisverzekering van OHRA met een maximaal eigen risico van € 885,- betaal je een maandelijkse premie van € 96,97.

Afbeeldingsresultaat voor ohra logo

Lees verder

MC Groep maakt tarieven openbaar

MC Groep, met ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten, heeft haar gecontracteerde tarieven voor 2016 op hun eigen website gepubliceerd. Het ziekenhuis hanteert 2 soorten tarieven; de gecontracteerde tarieven en de passantentarieven. Elk jaar wordt er onderhandelt tussen ziekenhuizen en de zorgverzekeraars over alle behandelingen en de tarieven die het ziekenhuis betaald krijgt van de zorgverzekeraars.

Lees verder

Ziekenhuistarieven openbaar gemaakt door zorgverzekeraar CZ

Zorgverzekeraar CZ heeft als eerste de ziekenhuistarieven bekend gemaakt. Dit geldt voor behandelingen tot een bedrag van 885 euro, het maximaal vrijwillig eigen risico in 2016. ZorgKiezer.nl maakt zich al jaren hard voor het openbaar maken van de ziekenhuistarieven. En zoals wij al eerder berichtten, verschillen deze tarieven voor sommige behandelingen aanzienlijk. 

Ziekenhuistarieven openbaar

Lees verder

Tarieven ziekenhuizen openbaar maken

Weet jij wat een consult kost op de polikliniek oogheelkunde? Waarschijnlijk niet. Consumenten tasten nu in het duister als zij vooraf willen weten wat een behandeling in het ziekenhuis kost. De Consumentenbond wil hier nu verandering inbrengen. Zij wil ervoor zorgen dat consumenten voorafgaand aan een behandeling op een makkelijke manier te weten kunnen komen wat de behandeling gaat kosten en dat het mogelijk is dit per ziekenhuis met elkaar te vergelijken.

ziekenhuis

Lees verder

Zorgkiezer in Dit is de dag: Waarom verschillen ziekenhuistarieven zo veel?

Renze Klamer van Dit is de dag gaat op basis van de ZorgKiezer resultaten op onderzoek uit naar de grote verschillen in tarieven. Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer,  verklaarde dat de verschillen te verklaren zijn door de marktwerking. Ziekenhuizen onderhandelen namelijk met zorgverzekeraars om de prijs. Ook werkt het ene ziekenhuis effectiever dan de ander waardoor de kosten lager kunnen zijn. Zo’n ziekenhuis werkt bijvoorbeeld niet in het hartje van de stad, maar aan de buitenkant.

Dit is de dag
Lees verder

ZorgKiezer bij Radio 1: Grote verschillen ziekenhuistarieven

Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer, sprak vrijdag met Radio 1 over het onderzoek naar de grote verschillen tussen ziekenhuistarieven. Deze horen openbaar te zijn, maar zijn dat nog lang niet allemaal. ZorgKiezer heeft het op zich genomen om verschillende tarieven van een behandeling voor benauwdheid- en ademhalingsproblemen te vergelijken. Uit de resultaten bleek dat de prijs voor dezelfde behandeling wel tot drievoud uiteen kan lopen.

ZorgKiezer bij NPO radio 1 Lees verder

Onderzoek Transparantie Ziekenhuiskosten in Nieuwsuur

De tarieven van behandelingen in ziekenhuizen verschillen enorm, dat blijkt uit onderzoek van ZorgKiezer.nl dat vanavond gepresenteerd werd bij Nieuwsuur. ZorgKiezer.nl onderzocht de tarieven die zijn afgesproken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen en constateerde fikse verschillen. Zo blijkt dat de dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis drie keer zo duur is als in het andere ziekenhuis. Aangezien consumenten door het hoge eigen risico een steeds groter deel van de zorg zelf betalen, is ZorgKiezer.nl, net als de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, van mening dat deze tarieven openbaar gemaakt zouden moeten worden.

 

Het onderzoek: 16 ziekenhuizen, 4 behandelingen

ZorgKiezer.nl vroeg steekproefsgewijs tariefgegevens op bij 16 verschillende ziekenhuizen in heel Nederland.  Er is gekozen voor vier behandelcombinaties tarieven op te vragen met per behandeling de gecontracteerde tarieven bij de drie grootste zorgverzekeraars (Achmea, VGZ en CZ). De peildatum van de tarieven is augustus 2012.

De gekozen behandeling zijn:
15C406
Consult op de polikliniek bij hoge bloeddruk
15A405 Consult op de polikliniek bij glaucoom
15B671 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
15A775 Operatief plaatsen van een 1- of 2-draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

Geen goed zicht op ziekenhuiskosten

Uitgangspunt van de marktwerking in de ziekenhuiszorg is dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen jaarlijks met elkaar onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de voor hun verzekerden te leveren zorg in het komende jaar. De uitkomsten van dit proces zijn echter niet publiekelijk beschikbaar. Daardoor is er geen goed zicht op de hoogte van ziekenhuiskosten en in het bijzonder de hoogte van gecontracteerde ziekenhuistarieven en kwaliteit. Hierover wordt dan ook (publiekelijk) geen verantwoording afgelegd.

Grote verschillen ziekenhuistarieven

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de gecontracteerde ziekenhuistarieven. Allereerst zijn er verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen voor de zelfde behandeling. Deze verschillen kunnen oplopen tot zo’n 300% tussen het goedkoopste en het duurste ziekenhuis voor de zelfde behandeling. Zo rekent het Ikazia Ziekenhuis voor een consult op de polikliniek bij hoge bloeddruk (DOT 15C406) bij VGZ 101,61 euro waar het AMC Amsterdam bij CZ 302,58 euro vraagt. Een verschil van circa 200 euro.

Daarnaast zijn er verschillen tussen de tarieven die het zelfde ziekenhuis onderhandelt met de verschillende verzekeraars. Deze verschillen zijn over het algemeen genomen niet heel erg groot. Meestal is het zo dat als een ziekenhuis bij een verzekeraar wat duurder is dan andere ziekenhuizen, dit ziekenhuis dat dan bij de andere verzekeraars ook is.

Voorbeeld verschillen bij Controle op hoge bloeddruk

Hieronder de verschillen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars in het tarief voor een controle op de polikliniek bij hoge bloeddruk.

Tariefoverzicht DOT 15C406

 

Verschillen overall DOT15C406

Meer voorbeelden in het volledige onderzoek. Het onderzoek Transparantie Ziekenhuiskosten met daarin de tariefverschillen is hier te downloaden.

Over ZorgKiezer.nl

Onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie zijn de kernwaarden waar ZorgKiezer.nl voor staat. ZorgKiezer.nl helpt consumenten met kiezen door het inzichtelijk maken van moeilijk te doorgronden consumentenmarkten. Onafhankelijk vergelijken is de  ‘core business’ waarbij het belang van de consument altijd voorop staat. Dat doet DGN Groep, waar ZorgKiezer.nl onderdeel van uitmaakt, al sinds de start van het bedrijf in 2000. Eerst creëerden DGN Groep transparantie voor notarissen met DeGoedkoopsteNotaris.nl, daarna vanaf 2005 voor ziekenhuizen en zorgverzekeringen met ZorgKiezer.nl. Ook verbreden DGN Groep zich in de loop van de jaren met tandartsen (zorgkiezer.nl/tandarts) advocaten (AdvocatenOverzicht.nl) hypotheekadvieurs (ProvisieOverzicht.nl), banken (BankenOverzicht.nl), executie veilingen (veilingoverzicht.nl) en binnenkort hypotheken (Hypotheek24).

Onderzoek ZorgKiezer.nl vanavond in Nieuwsuur

Logo NieuwsuurVanavond in Nieuwsuur zal aandacht worden besteed aan het onderzoek van ZorgKiezer.nl naar de verschillen tussen tarieven van ziekenhuizen. ZorgKiezer.nl constateert grote verschillen in deze gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen bij verschillende verzekeraars. Is de consument bewust van deze verschillen en kan hij het überhaupt weten? 

Vanavond rond de uitzending meer informatie.

Fors aantal zorgverzekerden stapt over

Hoogste overstappercentage in de doelgroep 18 tot 45-jarigen

Het afgelopen jaar zijn ruim 900.000 verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Vorig jaar waren dit er nog 700.000, zo blijkt uit cijfers van Vektis. Het overstappercentage is dit jaar met 5,5% dan ook fors hoger dan de afgelopen jaren (rond de 4%). De stijging van de basispremies met ruim €100,- en de grote verschillen tussen de diverse verzekeraars worden als belangrijkste redenen genoemd.

Het overstappercentage lag bij verzekerden tussen de 18 en 45 jaar met 7,6% het hoogste. Vooral de internetlabels waren erg in trek bij de overstappers. Door veel zelf via internet te regelen zijn deze polissen vaak een stuk goedkoper. Ook het verhogen van het eigen risico om zo de zorgpremie te verlagen is populairder geworden. Het aantal verzekerden dat het vrijwillig eigen risico heeft verhoogd nam toe met 200.000. Meer dan de helft koos hierbij meteen voor de maximale verhoging van €500,-.

Het aantal afgesloten aanvullende verzekeringen is met bijna 90% nagenoeg gelijk gebleven aan 2010. Verder is opvallend dat mensen die collectief verzekerd zijn vaker een aanvullende verzekering hebben dan de individueel verzekerden. In 2011 is tweederde van de Nederlanders collectief verzekerd.

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 stapte bijna 20% van de Nederlanders over naar een andere verzekeraar. Sindsdien ligt het overstappercentage elk jaar zo rond de 4%. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal overstappers vanaf de invoering van het nieuwe zorgstelsel tot nu.
De feitjes op een rij:
– de gemiddelde premie voor de basispremie steeg met ongeveer 10%
– 5,5% van de verzekerden stapte over
– 89% van de verzekerden koos voor een aanvullende verzekering
– 65% van de Nederlanders is collectief verzekerd
– 136.000 mensen in Nederland zijn onverzekerd