Meer zorg voor verstandelijk beperkten

Van 1998 tot 2011 is de zorg vanuit de overheid voor licht verstandelijk gehandicapten vervijfvoudigd. Deze stijging komt niet zozeer doordat meer mensen een verstandelijke beperking hebben, maar kan verklaard worden doordat de diagnose vaker gesteld wordt.

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dit in het rapport “Zorg beter begrepen. Verklaringen voor de groeiende aanvraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Waarom?
Lees verder