Wijzigingen basisverzekering 2014

Vandaag zijn de nieuwe plannen voor de zorg bekend gemaakt. Ook volgend jaar moet er bezuinigd worden. Toch verandert er niet veel in de basisverzekering. Eerdere plannen voor de zorgverzekering gaan niet door en het eigen risico gaat niet veel omhoog.

Een overzicht van de wijzigingen voor de basisverzekering in 2014

Lees verder

Prinsjesdag en de zorg: wat verandert er in 2014 voor jou?

Prinsjesdag 2013, Het nieuwe regeringsbeleid voor 2014 wordt op de derde dinsdag van september bekend gemaakt. Wat zijn de veranderingen in 2014 en wat betekent dit voor jou?

Op het gebied van zorg veranderen een aantal zaken. Later vandaag worden alle wijzigingen bekend.

Premie zorgverzekering 2014 bijna 25 euro goedkoper

 • De nominale zorgpremie 2014 wordt door het VWS geschat op 1226 euro op jaarbasis. Dat is 24 euro minder dan dan in 2013. Wat de uiteindelijke premie wordt voor de zorgverzekering, wordt later door de zorgverzekeraars bepaald.

Basispakket 2014 verandert weinig

 • Er verdwijnen nu geen behandelingen en hulpmiddelen uit de basisverzekering. Er moet wel 300 miljoen euro bezuinigd worden op het basispakket. Hoe dat uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend. Het College voor Zorgverzekeringen gaat bekijken wat er eventueel uit het basispakket kan.
 • Er worden wel twee nieuwe behandelingen voorwaardelijk toegelaten aan het basispakket. Dit zijn innovatieve behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose of met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn.
 • Het limiet van vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog komt te vervallen. In 2014 komen er vier zorgcategorieën wat samen de Generalistische Basis GGZ vormt.
 • Thuisdialyse wordt in 2014 vergoed als medisch-specialistische zorg en niet langer als medisch hulpmiddel.
 • De vacuümpomp wordt in 2014 vergoed als onderdeel van de therapie en niet als hulpmiddel. Deze laatste twee wijzigingen hebben geen financieel effect op de verzekerden.
 • Het voornemen om werelddekking uit de zorgverzekering te halen gaat niet door.

Zorgtoeslag gaat omlaag

 • De zorgtoeslag wordt verlaagd in 2014 en dit wordt langzaam verder afgebouwd. In 2014 wordt de zorgtoeslag gebaseerd op de gemiddelde nominale premie. Hierbij worden collectieve contracten meegenomen in de berekeningsgrondslag. Veel consumenten hebben een collectieve zorgverzekering, waardoor deze manier van berekenen van de zorgtoeslag beter past bij het feitelijk te betalen bedrag.

Eigen risico met een tientje omhoog

 • Het eigen risico wordt 360 euro in 2014. Het eigen risico wordt niet inkomensafhankelijk in 2015. Het plan om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken blijkt niet goed uitvoerbaar te zijn. De uitvoeringskosten hiervan zijn onevenredig hoog en is nu geschrapt.

Chronisch zieken gaan er flink op achteruit

 • Chronisch zieken worden in 2014 niet meer gecompenseerd met de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Ook de Compensatie eigen risico en de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten verdwijnen. Er gaan strenge regels gelden voor het persoonsgebonden budget (pgb). Dit budget kunnen chronisch zieken zelf hun zorg regelen, maar nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen persoonsgebonden budget toegewezen. Voor chronisch zieken die nu al een pgb hebben verandert er niks.

Vrije keuze in de zorg wordt strenger

 • In 2014 komt er een duidelijker verschil tussen de natura en de restitutiepolis.
 • Zorgverzekeraars zijn in 2014 niet langer verplicht standaard een vergoeding van 80% te betalen voor zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgverleners. Ze moeten van tevoren aangeven hoeveel zij dan wel vergoeden. Bij een naturapolis mag je alleen naar gecontracteerde zorgverleners. Bij de restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze.

Zorgpremie werkgevers gaat omlaag

 • Werkgevers gaan in 2014 een lagere premie voor de zorgverzekeringswet betalen. Dit gaat van 7,75 naar 7,50 procent.

Huishoudelijke hulp nog niet gekort

 • Gemeenten worden in 2014 nog niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp. De bezuiniging van 89 miljoen wordt doorgeschoven naar 2015.

Prinsjesdag 2013 en de zorgverzekering 2014

Prinsjesdag 2013Prinsjesdag 2013, dan worden de nieuwe wijzigingen voor de zorgverzekering bekend. Elk jaar wordt op Prinsjesdag tijdens de troonrede bekend gemaakt wat de nieuwe samenstelling is van de basis zorgverzekering. Een aantal wijzigingen voor de zorgverzekering 2014 is nu al bekend. 

Lees verder