Regeerakkoord: aangepast: wat verandert er voor de zorg?

De VVD en PvdA hebben vanavond overeenstemming bereikt over een aantal aanpassingen in het regeerakkoord . Het nieuwe kabinet schrapt de inkomensafhankelijke zorgpremie. Er komt wel een inkomensafhankelijk eigen risico en de zorgtoeslag blijft bestaan. Ook verdwijnt de restitutie polis (onbeperkte keuzevrijheid) naar de aanvullende verzekering.

 

Overige fiscale maatregelen:

– Tarieven belastingschijven blijven gelijk.
– De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro.
– De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.
– De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim 110.000 euro.
– 250 miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht.
– Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen

Invoeren eigen risico kost 60 miljoen euro, ook modale inkomens naar 595 euro eigen risico in 2014

Het invoeren van het inkomensafhankelijk eigen risico kost krap 0,1 miljard zo blijkt uit de doorrekening van het regeerakkoord door het CPB. Dit blijkt bij navraag 60 miljoen euro te zijn. Daarnaast blijkt dat mensen met een modaalinkomen (33.000 euro) in 2014 een eigen risico hebben van 595 euro. Dat is in 2012 nog een bedrag van 220 euro. Dit komt door de invoering van het inkomensafhankelijke eigen risico. Mensen met een modaal inkomen vallen net buiten de inkomensgrens voor het lagere inkomens (tot 31.000 euro) en betalen daardoor evenveel eigen risico als mensen met de hoogste inkomens. Zo blijkt uit een analyse van de plannen met de zorgverzekering in het regeerakkoord door onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.

De uitvoeringskosten van 60 miljoen euro zijn niet terug te vinden in het regeerakkoord. Dat is  (waarschijnlijk) omdat ze worden gefinancierd met een iets verdere verhoging van het gemiddelde eigen risico en ze daardoor budgetneutraal zijn.

“De coalitiepartijen spreken af dit eigen risico in 2014 inkomensafhankelijk te maken: lage inkomens krijgen een lager eigen risico, hoge inkomens een hoger eigen risico. Het gemiddelde komt iets boven de  350 euro uit om de uitvoeringskosten van krap 0,1 mld euro te dekken. Zodoende is deze operatie budgetneutraal. (RA_062)”

De uitvoeringskosten van het nieuw in te voeren inkomensafhankelijke eigen risico zijn daarmee fors hoger dan de besparing op de uitvoeringskosten door het afschaffen van de zorgtoeslag. Deze besparing bedraagt volgens het regeerakkoord en de doorrekening van het CPB 15 miljoen euro.

“Door het afschaffen van de zorgtoeslag wordt 15 mln. bespaard aan uitvoeringskosten.”
Regeerakkoord (p. 57)

 

Het behalen van deze besparing was een belangrijk punt bij de presentatie van het regeerakkoord als ook in de email aan verontruste VVD leden waarin zij worden gewezen op het feit dat het afschaffen van de zorgtoeslag “een einde maakt aan het rondpompen van geld”.

De extra uitvoeringskosten voor het eigen risico van 60 miljoen euro (bovenop de kosten die zorgverzekeraars nu al maken voor eigen risico) zijn noodzakelijk  omdat de zorgverzekeraars, die het eigen risico uitvoeren, niet over inkomensgegevens kunnen beschikken en daarom op dit punt met de belastingdienst moeten samenwerken.

Eigen risico omhoog voor modaal naar 595 euro

Het eigen risico wordt inkomensafhankelijk in 2014. Eerst was er een vast bedrag dat gold voor iedereen, dat wordt nu vervangen met drie verschillende eigen risico’s afhankelijk van het inkomen. Het verplicht eigen risico voor volgend jaar is 350 euro. Dit geldt voor iedereen van boven de 18 jaar.

Hier is een schema met hoe het eigen risico in 2014 verdeeld is.

Laatste nieuws: VVD en PvdA blijven verhoging zorgpremie verdedigen

VVD fractie blijft achter regeerakkoord
Na langdurig beraad heeft de fractie van de VVD zich gisteren achter het regeerakkoord van onderhandelaars Rutte en Samsom geschaard om de  zorgpremie vanaf 2014 inkomensafhankelijk te maken. Fractievoorzitter Zijlstra zei na afloop dat er in de uitwerking gekeken moet worden naar maatwerk en dat ‘gekke uitschieters’ voorkomen moeten worden.

PvdA: maatwerk blijft mogelijk
Eerder vandaag verklaarde ook toekomstig minister Dijsselbloem (PvdA) dat maatwerk mogelijk is bij de uitwerking van de inkomensafhankelijke zorgpremie.
PvdA-leider Samsom verdedigde het regeerakkoord vanavond op een partijbijeenkomst in Zwolle. ‘Het is geen makkelijke maatregel en ik zie het als mijn plicht deze uit te leggen’, zei hij na afloop van het debat.
Aanstaande zaterdag houdt de partij nog een formatiecongres in Den Bosch, daar zal het akkoord aan de leden worden voorgelegd.

De kans dat het regeerakkoord de komende dagen nog wordt aangepast is gering, aangezien het nieuwe kabinet aankomende maandag al beëdigd zal worden.

Veelgestelde vragen zorgstelsel 2014

Vanaf 2014 komt er een inkomensafhankelijke zorgpremie voor de zorgverzekering. Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen betreft dit nieuwe zorgstelsel.

Hoe hoog wordt de zorgpremie in 2014?

Met het nieuwe zorgstelsel verandert er veel in 2014. Zo wordt de zorgpremie inkomensafhankelijk. Hoeveel ga je dan betalen?

De nieuwe zorgpremie bestaat uit drie delen.

  • De nominale premie: Dit is ongeveer 255 euro die je betaalt aan de zorgverzekeraar per jaar.
  • De inkomensafhankelijke premie: Deze premie wordt geheven vanaf het wettelijk minimumloon tot een maximum van twee keer modaal inkomen. Hierover betaal je een tarief van 11,1 procent per persoon.
  • Werkgeversbijdrage: Ook de werkgever betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage over jouw inkomen aan zorg.

hoe hoog is het eigen risico in 2014?

Het eigen risico wordt in 2014 ook inkomensafhankelijk. Er is dus geen vast bedrag meer voor het verplicht eigen risico in 2014. Het eigen risico wordt verdeeld over drie inkomensgroepen met ieder een eigen bedrag. Voor inkomens tot €14.000 is het eigen risico in 2014 €180. Tussen de €14.000 en €31.000 euro betaal je €350 euro risico. Boven de €31.000 euro, wordt het eigen risico €595.

 

Betaal je zorgpremie voor je kinderen in 2014?

Op dit moment is er nog niks bekend over een premie voor minderjarige kinderen. Nu hoef je geen premie te betalen voor kinderen onder de 18 jaar voor de basis zorgverzekering. Zij zijn gratis mee verzekerd bij één van de ouders.

Het kan zijn dat kinderen gratis mee verzekerd blijven in 2014.

Weet de zorgverzekeraar dan mijn inkomen?

Nee, zorgverzekeraars mogen geen gegevens over het inkomen bewaren. Zij kunnen dus niet zelf de inkomensafhankelijke premie bepalen. De belastingdienst gaat dit samen met de verzekeraars uitvoeren.

Krijg ik nog zorgtoeslag in 2014?

Nee, de zorgtoeslag wordt afgeschaft en vervangen met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Je betaalt dus een bedrag dat bepaald wordt aan de hand van het bruto jaarinkomen per persoon.
In 2013 kan je wel nog aanspraak maken op zorgtoeslag.

Zijn kinderen ook in 2014 gratis meeverzekerd?

Ja, de kans is groot dat je ook in 2014 geen premie hoeft te betalen voor kinderen onder de 18 jaar oud. Dit jaar en komend jaar zijn zij nog gratis meeverzekerd. In de plannen voor zorgstelsel 2014 wordt niet gezegd dat dit gaat veranderen.

Hoe hoog is mijn zorgpremie in 2013?

In 2013 blijft het zorgstelsel nog net zoals dit jaar. Dat betekent dat je ook dit jaar weer kunt overstappen van zorgverzekeraar. Zorgverzekeringen vergelijken is heel eenvoudig en kan je zo een besparing van honderden euro’s opleveren.

 

Eigen bijdrage GGZ terug in 2014

In het regeerakkoord staat dat er in 2014 opnieuw een vorm van eigen bijdrage komt voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), een procentuele eigen bijdrage. Patiëntenkoepel Landelijk Platform GGZ is het daar niet mee eens en is een rechtszaak begonnen rondom dit nieuwe zorgstelsel 2014.

Al eerder dit jaar was er sprake van een eigen bijdrage voor GGZ waar de patiëntenkoepel het niet mee eens was. Zij spanden daarom toen al een rechtszaak aan. Deze vorm van eigen bijdrage is volgens de aanklagers discriminerend, omdat dit alleen geldt voor mensen met psychische problemen en niet voor mensen die andere vormen van specialistische hulp nodig hebben.

Eigen bijdrage GGZ in 2014

Nu werd er met het herfstakkoord besloten om deze eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg te schrappen in 2013. Toch blijkt nu dat de eigen bijdrage terug komt met het nieuwe zorgstelsel 2014. De patiëntenkoepel vindt dat deze maatregel niet alleen discriminerend is, maar ook zonder voldoende onderzoek is bepaald. Er is met name gekeken naar een oplossing voor de stijgende zorgkosten en niet naar welke groepen mensen door deze maatregel getroffen worden.

Eigen bijdrage risico voor patiënt en omgeving

Het risico bestaat dat door het invoeren van de eigen bijdrage voor GGZ er mensen zijn met psychiatrische problemen die de zorg niet meer kunnen betalen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de patiënten zelf, maar ook voor de omgeving. De kans bestaat dat deze groep mensen eerder in aanraking komt met justitie omdat zij niet langer de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Vind jij dat er een eigen bijdrage moet komen voor de GGZ? Laat een bericht achter.

Krijg ik nog zorgtoeslag in 2014?

Nee, de zorgtoeslag wordt afgeschaft in 2014. De zorgtoeslag wordt vervangen met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Deze premie wordt bepaald aan de hand van het bruto jaarinkomen per persoon. In 2013 kan je wel nog zorgtoeslag ontvangen.

Wat vind jij van de afschaffing van de zorgtoeslag? Laat een bericht achter of stel je vraag.

Weet de zorgverzekeraar mijn inkomen?

Nee, zorgverzekeraars hebben geen inzicht in het inkomen van hun klanten. Zij mogen geen informatie over het inkomen verzamelen of bewaren. Om de inkomensafhankelijke zorgpremie te bepalen is er een nieuw uitvoeringsapparaat nodig. De belastingdienst gaat hierbij een rol spelen.

Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Laat een bericht achter of stel een vraag.

Betaal je zorgpremie voor kinderen in 2014?

Er is nu nog niks bekend over een premie voor kinderen onder de 18. Op dit moment hoeft er geen premie betaald te worden voor minderjarigen, zij zijn gratis mee verzekerd bij één van de ouders.

Het kan zijn dat kinderen gratis mee verzekerd blijven in 2014.

Wat vind jij, moeten minderjarigen ook zorgpremie gaan betalen? Laan een bericht achter of stel een vraag.

Hoeveel wordt de zorgpremie in 2014?

Door alle veranderingen die eraan zitten te komen voor het nieuwe zorgstelsel in 2014, ontstaat veel onduidelijkheid. Hoeveel ga je nou betalen voor de zorgpremie in 2014?

Er zijn drie delen die van toepassing zijn op de nieuwe zorgpremie:

  • De nominale premie: Dit is een premie die je betaalt aan de zorgverzekeraar. Ongeveer 255 euro op jaarbasis.
  • De inkomensafhankelijke premie: Deze premie wordt geheven vanaf het wettelijk minimumloon tot een maximum van twee keer modaal inkomen. Hierover betaal je een tarief van 11, 1 procent per persoon.
  • Werkgeversbijdrage: Deze premie is een inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgever betaalt over jouw inkomen.

Wat vind jij van deze nieuwe zorgpremie? Laat een bericht achter of stel een vraag.