Nederlanders geven tandarts een ruime voldoende

Nederlanders zijn tevreden over zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, tandartsen en medici. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddeld rapportcijfer is een 7,7.

Meer dan 95 procent van de Nederlanders geeft zijn huisarts een voldoende. Het gemiddelde rapportcijfer voor huisartsen ligt op een 7,7. Ook andere zorgverleners, zoals specialisten, fysiotherapeuten en tandartsen scoren net iets lager dan een 8 als rapportcijfer. Op ZorgKiezer.nl kunt u tandartsen vergelijken. Ook kunt u een beoordeling voor de tandarts achterlaten, zodat u eenvoudig kunt laten weten wat u van de tandarts vindt.
Ouderen en gezonde mensen waarderen hun huisarts, meer dan minder gezonde mensen. Uit die laatste groep gaf 93 procent van de mannen hun huisarts een zes of hoger als rapportcijfer, tegen 98 procent van de mannen die hun gezondheid als zeer goed beoordeelden.
Bron: CBS

 

Rechter: Experiment vrije tandartstarieven mag gestopt worden

Het experiment met vrije tandartstarieven mag stopgezet worden. Dat heeft de rechter woensdag 12 september bepaald. De minister kondigde op 6 juli al aan het experiment met de vrije tandartstarieven te willen stoppen. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Tandheelkunde (NMT) was daarom naar de rechter gestapt. Zij wilde doorgaan met de proef.

De NMT laat in een reactie op de site weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak. De organisatie blijft van mening dat het onzorgvuldig is om het experiment te stoppen op basis van gegevens over de eerste drie maanden van dit experiment. ‘Des te meer’, zo stelt het NMT op haar site, ‘omdat de Nederlandse Zorgautoriteit destijds zelf ook nog een belangrijke kanttekening bij de meting maakte.

ZorgKiezer.nl peilde net voor het besluit van de minister al hoe groot het draagvlak bij de tandartsen zelf was voor continuering van het experiment. Slechts een zeer kleine meerderheid van de tandartsen wilden destijds dat het experiment doorgang vond.

Proef vrije tandartstarieven stopt

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft besloten om het experiment met de vrije tandartstarieven te stoppen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilt per direct het experiment stoppen en daar wordt nu gehoor aan gegeven. Vanaf 1 januari 2013 worden de tandartstarieven weer bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bron: NOS

Geen vrije tandartstarieven meer

Het experiment met de vrije tandartstarieven stopt. Vanaf 1 januari 2013 worden de prijzen van de tandarts weer bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Schippers (volksgezondheid) meteen stopt met het experiment. Het experiment is in het leven geroepen om de concurrentie tussen tandartsen te vergroten en daarmee de prijzen te verlagen.  De tandartstarieven zijn inmiddels met 11, 9% gestegen vergeleken met 2011, zo blijkt uit onderzoek van ZorgKiezer.nl. Niet het resultaat waar op gehoopt werd.

Te vroeg om te stoppen

Volgens minister Schippers heeft het experiment geen kans gekregen. Volgens haar is er in de afgelopen paar maanden veel meer gebeurt dan alle jaren ervoor. Om nu te stoppen met het experiment zou echt een gemiste kans zijn.
Het experiment zou de tandartsen drie jaar de tijd geven om aan de vrije tandartstarieven te werken, maar wordt nu na drie maanden vroegtijdig beëindigd.

 Kort geding

De NMT, de grootste beroepsorganisatie van tandartsen, spant een kort geding aan tegen minister Schippers naar aanleiding van het besluit om te stoppen met het experiment. Zij willen de zorgvuldigheid van deze keuze laten toetsen door een rechter.

Nieuwe tarieven

Er moeten nu opnieuw tandartstarieven worden vastgesteld. De schatting is dat dit zes maanden gaat duren. Vanaf 1 januari 2013 worden de nieuwe tandartstarieven ingevoerd. Het is nog onduidelijk of er volledig vaste tarieven komen of maximum tarieven worden gehanteerd. Als er maximum tarieven worden gebruikt, kunnen er nog steeds verschillen in tandartstarieven ontstaan. Tandartsen vergelijken blijft dan verstandig om kosten te besparen.

Kleine meerderheid tandartsen wil experiment vrije prijzen mondzorg doorzetten


Minister Schippers van Volksgezondheid heeft gisteren besloten om per 1 januari te stoppen met het experiment met de vrije tandartstarieven. De branchevereniging van tandartsen, NMT, heeft daarop bekend gemaakt naar de rechter te stappen omdat zij het experiment wil doorzetten en de snelle beëindiging onbehoorlijk bestuur vindt.

Uit onderzoek van ZorgKiezer.nl blijkt echter dat slechts een kleine meerderheid van de tandartsen (53%) ook na 1 januari wil doorgaan met het experiment met vrije tarieven in de mondzorg. Belangrijkste reden hiervoor is volgens hen dat het experiment de tijd moest krijgen om zich te bewijzen en de tandartsen veel tijd en geld hebben gestoken in het aanpassen van hun werkwijze.

 

De tandartsen zijn onderling sterk verdeeld want een bijna even grote groep (47%) wil zo snel mogelijk stoppen en geeft de voorkeur aan door de overheid bepaalde tarieven. Zij krijgen veel vragen van patiënten over de tarieven en vinden dat de discussie hierover de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk zet. Dat blijkt uit een telefonisch spoedonderzoek van de vergelijkingssite ZorgKiezer.nl onder 212 tandartsen in Nederland.

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bleek vorige week dat de prijzen bij tandartsen in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 10% zijn gestegen. In het tweede kwartaal zijn de prijzen nog verder gestegen tot in totaal 12% ten opzichte van vorig jaar, zo bleek uit onderzoek van ZorgKiezer.nl dat de tandartstarieven van 3.058 tandartsen monitort.

Peter Ruys, directeur van ZorgKiezer.nl: “Het is opvallend dat slechts een kleine meerderheid van de tandartsen nog door wil met het experiment. Vrijwel geen enkele van de ondervraagde tandartsen was er erg gelukkig mee. Veel tandartsen die willen doorgaan met de vrije tarieven geven aan dat het experiment voor hun eigenlijk niet had gehoeven, maar nu het experiment er is gekomen, het wel de tijd moet krijgen.”

Gisteravond heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aangenomen om te stoppen met het experiment met de vrije tarieven. Inmiddels heeft minister Schippers aangekondigd om het experiment per 1 januari te beëindigen.Vanaf 1 januari 2013 worden de prijzen weer vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onderzoek ZorgKiezer.nl ook op Nu.nl

De tandartstarieven zijn sinds 1 januari 2012 met 11,9 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van ZorgKiezer.nl. De tandartstarieven verschillen onderling enorm, daarom kan iedereen meer dan 3000 tandartsen vergelijken op ZorgKiezer.nl en zo honderden euro’s besparen.