Acute zorg beter in 2013

Ambulancezorg Nederland (AZN) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) gaan samenwerken om de acute zorg te verbeteren. Zij willen door de samenwerking de acute zorg verbeteren op kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.

De AZN en de VHN maken afspraken met als uitgangspunt voor de samenwerking dat de “patiënt die met een acute zorgvraag belt naar de meldkamer ambulancezorg (112) of naar de huisartsenpost, op het juiste moment de juiste zorg krijgt door de juiste hulpverlener met de juiste kwalificaties.”

Een belangrijk afspraak die gemaakt is tussen de AZN en de VHN is dat er een kwaliteitskader wordt gemaakt die als handvatten kan dienen per regio. De samenwerking kan per regio verschillen afhankelijk van de hoeveelheid bewoners, de aanwezige voorzieningen en risicofactoren. Het uitgangspunt blijft het verbeteren van de acute zorg per regio door een goede samenwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.