Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

Zorgverzekering vergelijken

De premies zijn bekend over:

Helft van ziekenhuizen heeft contractering zorg 2012 nog steeds niet afgerond

Laatste update op 27 mei 2013 – 17:33 door Claire Langenhoff.

De helft van de ziekenhuizen heeft de contractering met zorgverzekeraars voor 2012 nog niet afgerond. In de zomer werd aangegeven dat er in de meeste gevallen al wel mondeling akkoord is, maar het geheel nog geformaliseerd moest worden. Met nog twee weken tot het einde van het jaar is er bij 50% van de ziekenhuizen nog steeds geen handtekening gezet onder het contract met één of meer zorgverzekeraars. Afgesproken was om voor 1 april 2012 de conctractering rond te hebben. De stand van zaken verschilt sterk per ziekenhuis en verzekeraar. Zo heeft Achmea voor 2012 met alle ziekenhuizen een contract gesloten, maar hebben VGZ en Menzis met respectievelijk een derde en een kwart van de ziekenhuizen nog geen getekend contract. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankeljke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl onder de vier grootste zorgverzekeraars en 30 ziekenhuizen.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderhandelen elk jaar met elkaar over de inkoop van zorg. Dit jaar worden de onderhandelingen bemoeilijkt doordat er een nieuwe declaratie systematiek, DBC op weg naar transparantie (DOT’s) is ingevoerd. Hierdoor hebben ziekenhuizen voor alsnog geen goed zicht op het volume in DOT’s.  Ook waren de onderhandelingen dit jaar extra moeizaam omdat de zorgverzekeraars en ziekenhuizen met het ministerie van VWS vorig jaar in het zogenaamde ‘hoofdlijnenakkoord’ hebben afgesproken dat de ziekenhuiskosten jaarlijks met niet meer dan 2,5 procent mogen stijgen. Hierdoor wilden de meeste verzekeraars met de ziekenhuizen een vaste aanneemsom (lump sum) of productieplafond afspreken.

Ook is de facturatie van de zorg niet overal op orde…

Ook de facturatie van de zorg aan de zorgverzekeraars is niet een groot aantal ziekenhuizen niet op orde. CZ stelt dat maar liefst 50% van de ziekenhuizen bij hen nog niet factureert. CZ wijt dit aan de overgang naar een nieuwe declaratie systematiek. Maar meerdere ziekenhuizen geven aan de facturatie nog niet te zijn begonnen voor 2012. Bij Achmea wordt er door 15% van de ziekenhuizen nog niet gefactureerd.

 

…waardoor consumenten in 2013 nog een naheffing kunnen krijgen op hun eigen risico van 2012

Voor consumenten die in 2012 een behandeling hebben ondergaan in een ziekenhuis kan dit nog een vervelend staartje krijgen. Normaal krijgen consumenten de verrekening van de kosten met het eigen risico vrij snel na de behandeldatum (tenzij het een langdurige behandeling is). Als het ziekenhuis geen factuur stuurt naar de zorgverzekeraar, kan de zorgverzekeraar deze ook niet verrekenen met het eigen risico van de verzekerde. Consumenten kunnen  dus in veel gevallen nog het eigen risico in rekening gebracht krijgen van een eerder dit jaar ondergane behandeling. Mogelijkerwijs worden zij pas later in 2013 geconfronteerd met de definitieve afrekening over het eigen risico van 2012.

 

En komt de selectieve zorginkoop ook in 2013 niet op gang

Zorgverzekeraars geven aan dat de aangekondigde selectieve zorginkoop op basis van scherpe kwaliteitscriteria voor zowel 2012 als 2013 niet op gang komt. De verzekeraars zullen, onder tijdsdruk, ook in 2013 met (bijna) alle ziekenhuizen contracten sluiten voor alle behandelingen die zij zelf aanbieden. Selectieve inkoop vindt slechts plaats bij een beperkt aantal behandelingen op basis van de door specialistenverenigingen opgestelde minimumnormen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2023 ZorgKiezer.nl | Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344