Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

Zorgverzekering vergelijken

De premies zijn bekend over:

Sterfte in ziekenhuizen gedaald in periode 2007-2012

Laatste update op 20 januari 2017 – 16:41 door .

De sterfte onder ziekenhuispatiënten is afgenomen in de periode 2007-2012. Dit blijkt uit onderzoek van de totale sterfte in 61 ziekenhuizen door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Bij dit onderzoek is rekening is gehouden met veranderingen in de omvang en kenmerken van de patiëntenpopulatie.

sterftecijfers

Wat is een sterftecijfer?

Voor sterftecijfers wordt gebruik gemaakt van de HSMR-methode. Met de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR) kan het sterftecijfer tussen ziekenhuizen onderling worden vergeleken. De HSMR van een ziekenhuis is een methode om de kans op overlijden in een ziekenhuis ten opzichte van andere ziekenhuizen uit te drukken. Bij een HSMR gelijk aan 100 komt de ziekenhuissterfte precies overeen met de verwachte sterfte (berekend met gegevens van alle jaren). Boven de 100 is de sterfte hoger dan verwacht, daaronder lager dan verwacht.

Flinke daling sterftecijfers 2007-2012

Voor de 61 ziekenhuizen in de analyse is het gemiddelde van de HSMR over alle jaren op 100 gesteld. In 2007 lag de gemiddelde sterfte van de ziekenhuizen nog 21% boven de verwachte waarde. In 2012 lag deze 18% onder de verwachte waarde. De gemiddelde waarde is over de periode 2007-2012 met 34% gedaald. Ziekenhuizen met de hoogste sterfte in 2012 zaten ongeveer op het niveau van de ziekenhuizen met de laagste sterfte in 2007.

Tabel HSMR 2007-2012
Bron: Zorgbalans 2014, RIVM

 

De HSMR houdt rekening met een aantal factoren die de ziekenhuissterfte zouden kunnenn beïnvloeden, maar die buiten de controle van het ziekenhuis liggen. Verschillen in sterftecijfers kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat sommige ziekenhuizen meer patiënten trekken met serieuzere  aandoeningen, omdat het een gesp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2023 ZorgKiezer.nl | Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344