Vergelijk en sluit direct je zorgverzekering af.

Zorgverzekering vergelijken

De premies zijn bekend over:

Actieplan zorgverzekeraars: transparantie en solidariteit

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil graag meer transparantie in de zorgverzekeringsmarkt. Daarnaast willen ze dat zorgverzekeringen solidairder worden. Om deze twee doelen te realiseren heeft ZN gisteren een actieplan gepresenteerd. In dat actieplan staat dat zorgverzekeraars de inhoud van hun polissen willen verduidelijken en het aanbod overzichtelijker willen maken. Verder moet het voor consumenten mogelijk zijn om transparant bemiddeld te worden bij het kiezen van een nieuwe verzekering. Daarnaast willen ze dat zorgverzekeringen beter met elkaar te vergelijken zijn.

Actie1024x971

Waarom heeft ZN het actieplan opgesteld?

Zorgverzekeraars zijn zogenaamde maatschappelijke ondernemingen. Maatschappelijke ondernemingen zijn instellingen die zich in dienst stellen van de maatschappij, maar ze bieden hun diensten aan als zijnde een bedrijf. Dit heeft als gevolg dat zorgverzekeraars aan speciale voorwaarden moeten voldoen. Zorgverzekeraars moeten een:

  • Transparante bedrijfsvoering hebben
  • Niet te commercieel beleid voeren
  • Verzekerden in zekere mate invloed laten uitoefenen op het beleid

Op dit moment zouden al deze punten nog verbeterd kunnen worden en daar heeft ZN het actieplan onder andere voor opgezet.

 

Hoe zorgt ZN voor een solidair zorgverzekeringsstelsel?

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen kan gebruik maken van goede zorg. Of je nou arm of rijk bent, iedereen heeft dezelfde basisverzekering. Toch maken de zorgverzekeraars zich zorgen. ZN is van mening dat de solidariteit in de basisverzekering beter beschermd moet worden. Zorgverzekeraars willen de solidariteit beschermen door:

  • Betere risicoverevening
  • Breed basispakket
  • Eigen risico niet steeds verhogen

Op dit moment worstelen zorgverzekeraars met solidariteit, keuzevrijheid en concurrentie. Solidariteit namelijk botst met de keuzevrijheid van verzekerden om te kiezen voor een bepaalde verzekering. Daarnaast moeten zorgverzekeraars met elkaar concurreren. Het actieplan moet er voor zorgen dat de solidariteit, keuzevrijheid en concurrentie niet meer met elkaar botsen. Het Nederlandse zorgstelsel zou hierdoor verstevigd worden. Ook zouden verzekeraars zich hierdoor beter op het belang van hun verzekerden kunnen richten.

 

Wat is risicoverevening?

Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars gecompenseerd worden voor verzekerden met een hoog gezondheidsrisico. Mensen met een hoog gezondheidsrisico zijn vaak oud en/of ziek. Op dit moment is de risicoverevening te laag en daar wil ZN verandering in brengen. Als de risicoverevening beter verdeeld is dan ontstaat er ‘een gelijk speelveld voor alle zorgverzekeraars’.

 

Hoe beschermen zorgverzekeraars de solidariteit nog meer?

Zorgverzekeraars zijn ook voorstanders van een basispakket dat zo breed mogelijk is. Met een breed basispakket blijft de bereikbaarheid van zorg beter gegarandeerd omdat meer mensen van dezelfde zorg gebruik kunnen maken. Daarnaast willen ze niet dat het verplichte eigen risico steeds wordt verhoogd. Het eigen risico is ingesteld om een solidair zorgstelsel te kunnen behouden dat voor iedereen toegankelijk is. Het eigen risico zou niet hoger moeten zijn dan €650,-. Nu is het maximale eigen risico nog €850,-.

 

Hoe ziet ZN toe op transparantie?

ZN wil de transparantie verbeteren door zorgverzekeraars de voorwaarden van hun polissen begrijpelijker aan te bieden. Als verzekeraars per polis een duidelijk overzicht geven over welke zorg er gecontracteerd is, is het voor verzekerden meteen duidelijk of er bijzondere of afwijkende voorwaarden voor een bepaalde polis gelden. Hierdoor wordt het makkelijker om over te stappen naar een andere verzekering. Mensen weten daardoor beter waar ze aan toe zijn op het moment dat ze een verzekering afsluiten. Daarnaast moeten mensen voordat ze een verzekering afsluiten meteen kunnen zien hoeveel eigen risico het kost als ze naar het ziekenhuis moeten. ZN roept de overheid om een lijst op te stellen met bedragen voor behandelingen die onder het eigen risico vallen.

 

Wat staat er nog meer in het actieplan?

In het actieplan staat ook dat mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) over moeten kunnen stappen op een andere verzekering zonder dat ze het risico lopen om hun PGB kwijt te raken. ZN wil ook dat mensen kunnen kiezen uit veel verschillende aanvullende verzekeringen waar ze zonder meer aangenomen worden. Ongeacht hun gezondheidstoestand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

keurmerk

8,9 Is het gemiddelde cijfer dat we
van onze klanten krijgen.
Op basis van 19012 beoordelingen

Hulp nodig? Open tot 17:30
0202611600

Copyright © 2005 - 2021 ZorgKiezer.nl | Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam | DGN Finance B.V. - KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344