Geen hoger eigen risico wel hogere premie

Veel Nederlanders vinden een verhoging van het eigen risico geen oplossing voor de stijgende zorgkosten. Het beperken van de zorgverzekering of het verhogen van de eigen bijdrage is ook geen optie. Zij betalen dan liever meer premie voor de zorgverzekering of meer belasting om de zorgkosten te dragen.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat veel Nederlanders vinden dat er bezuinigd kan worden in de zorg door efficiënter te werken. Mensen gaven aan dat er nodeloos gebruik wordt gemaakt van medische zorg en medicijnen. Mensen willen niet opdraaien voor de kosten van onnodige zorg of ongezond gedrag van anderen.

Meer zorgpremie betalen
Het is opmerkelijk dat mensen liever meer premie betalen of meer belasting dan dat het eigen risico wordt verhoogd. Premie en belasting wordt altijd betaald waarbij het eigen risico alleen betaald wordt als er zorg nodig is. Het eigen risico wordt in 2013 verhoogt naar 350 euro. Dat betekent dat het eigen risico inmiddels met 200 euro is gestegen sinds de invoering hiervan in 2008.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.